Liikkuvan kuvan opetuskäytön tekijänoikeuspulmiin löytyy apuja

Digikirjoja, sähköisiä oppimisalustoja ja sähköisiä kokeita. Aineenopettajalta kysytään nyt melkoista tekijänoikeuslainsäädännön tuntemusta. Etenkin liikkuvan kuvan käyttöön liittyy paljon kysymyksiä, joihin kaivataan tarkempaa ohjeistusta.

Ylioppilastutkinto on asteittain digitalisoitunut, ja sähköiset kurssikokeet ovat arkipäivää lukiossa. Koska päättökokeen tehtävissä voi törmätä audiovisuaalisiin aineistoihin, niiden käyttöä ja analysointia on harjoiteltava.

– Valitettavasti lainsäädäntöön ja lupiin liittyvä ohjeistus ei aina kohtaa nopeasti kehittyvien käytäntöjen kanssa, erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä sanoo.

Laakson mukaan koulussa käytettävän liikkuvan kuvan tekijänoikeuskysymysten tarkempi määrittely on selvästi tarpeen.

Vastuu videon lataamisesta on aina opettajalla, mutta työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että luvat ja ohjeistus ovat ajan tasalla. Opettajan näkökulmasta asiaan tarvittaisiin selkeä ohjeistus myös Opetushallitukselta ja Ylioppilastutkintolautakunnalta.

 

Oppilaitoksilla on lupa esittää kotimaisia televisio-ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta. Oppimisalustoille voi myös linkittää videoita.

Ongelmia tulee, jos video pitää ladata sähköiseen kokeeseen esimerkiksi Yle Areenasta tai Youtubesta. Saako opettaja tehdä niin? Ei ilman lupaa.

– Ainoa mahdollisuus on kysyä videon tekijänoikeuden omistajilta lupaa videon lataamiseen, Kopioston lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela vastaa.

Tuomo Laakso muistuttaa, että verkosta voi hakea Creative Commons -lisenssillä jaettua videomateriaalia, jota on mahdollista ladata opetuskäyttöön tietyin rajauksin. Yleensä rajaukset koskevat esimerkiksi tallenteen kaupallista käyttöä. Youtuben käyttöehdot eivät kuitenkaan mahdollista lataamista.

Miksi Opetushallitus ei voisi neuvotella keskitetysti lupaa videoiden lataamiseen? Halua ratkaisun löytämiseen on, mutta asia ei ole aivan yksinkertainen, Salmela sanoo.

Opetushallitus voisi pyytää oikeuksia johonkin Ylen tuottamaan ohjelmaan. Jo yksittäisessä tv-ohjelmassa on kuitenkin valtava määrä tekijöitä ja erilaisia käyttöoikeuksia, mikä monimutkaistaa tilannetta. Yle Areenan tapauksessa on myös huomioitava, millaiset oikeudet Yle on hankkinut lähetysoikeuksia sopiessaan. Opetuskäyttölupaa ei voi sopia yli aiemman sopimuksen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2014 hankkinut keskitetysti peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille digiluvan. Lupa mahdollistaa monenlaisten aineistojen kopioimisen opetuskäyttöön, kertoo lakimies Sanna Haanpää Opetushallituksesta, joka nykyisin neuvottelee luvasta.

Kuvia ja tekstejä voi myös skannata ja ladata esimerkiksi sähköisiin kokeisiin. Aineiston voi jakaa opiskelijoille suljetussa verkossa, esimerkiksi oppilaitoksen käyttämässä oppimisympäristössä.

Kopiointiluvan lisäksi Opetushallitus on hankkinut keskitetysti myös luvat tv-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Lupa ei koske elokuvia, mutta sen ansiosta kotimaisia televisio-ohjelmia voi tallentaa vaikkapa digiboksilla Ylen kanavilta ja MTV3:lta opetuskäyttöön. Itse tallennettuja ohjelmia voi myös ladata esimerkiksi sähköiseen kokeeseen, Kopioston Salmela sanoo.

 

Entä miten lukiolaiset voivat tässä tekijänoikeusviidakossa harjoitella kirjoituksiin vanhojen ylioppilaskokeiden avulla? Liikkuvan kuvan käyttö on varsin rajoitettua.

Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus ja tekijänoikeusjärjestöt ovat kuitenkin tehneet pilottisopimuksen, jonka tuloksena on aivan hiljattain avattu verkkosivusto examina.fi. Sivustolle kirjauduttuaan opettajat voivat kopioida ja tallentaa vanhoja ylioppilaskokeita ja niiden materiaalia opetuskäyttöön.

 

Tekijänoikeuskysymyksissä opettaja voi tukeutua omaan aineopettajajärjestöönsä. Järjestöt tuottavat vuosittain esimerkiksi sähköiset preliminäärikokeet.

Biologian ja maantieteen opettajien liiton toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten kertoo, että he huolehtivat preliminäärikokeen sähköisen aineiston käyttöoikeuksista. Aineopettajajärjestöt tarjoavat myös koulutusta aiheesta.

– Kuvaamisessa ja erityisesti videoiden kasaamisessa opetuskäyttöön on valtava työmäärä. Vertaistuen avulla voidaan aavistuksen verran keventää digiaineistojen lisäämää työkuormaa, Hellsten sanoo.

Opetukseen liittyviin tekijänoikeuspulmiin vastauksia voi kysyä Kopiostosta. Opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä kerrotaan kattavasti operight.fi-sivustolla.

 

Lue lisää kuvan tekijänoikeuksista jutusta Hupsista, uskallanko julkaista tämän kuvan?

Creative Commons -lisenssi

  • Kansainvälinen vapaa lisenssi, jolla tekijä antaa oikeuden kopioida, levittää tai muilla tavoin käyttää teoksiaan. Opettaja voi käyttää CC-lisenssillä jaettuja teoksia opetuksessaan.
  • Tekijä määrittelee lisenssin laajuuden ja voi esimerkiksi kieltää kaupallisen käytön.
  • Lisenssillä jaettuja videoita voi etsiä ja ladata esimerkiksi Vimeosta. Kun CC-lisensoituja teoksia käytetään, on mainittava tekijä ja osoite, josta teos on ladattu. Lisenssin tiedot on hyvä ottaa talteen.