Mitä ihmettä? Tarkkana tekijänoikeuksissa – tehtäväkirjoja ja oheismateriaalia ei ole lupa kopioida

Vantaalaisessa koulussa kopioitiin tehtäväkirjoja, vaikka niiden kopioiminen on kokonaan kielletty. Useille luokka-asteille oli tilattu vain yksi tehtäväkirja, josta opettajat ottivat kopioita liimattavaksi oppilaiden vihkoihin.

Kopiosto muistuttaa, että lähes jokaisella koululla on Kopioston kopiointilupa, joka sallii lupaehtojen mukaisen teosten kopioinnin ja käytön. Esimerkiksi oppikirjasta tai romaanista saa kopioida enintään 20 sivua jaettavaksi oppilaille.

Luvan piiriin eivät kuitenkaan kuulu työ-, harjoitus- ja ratkaisukirjat, jotka on tarkoitettu hankittavaksi oppijoille alkuperäisinä.

Vantaalaisessa koulussa oli kopioitu myös aapisen kirjainkortteja, vaikka niitäkään ei ole lupa kopioida.

 

Kopiosto oli yhteydessä teosten oikeudenomistajiin. He pitivät tehtäväkirjojen ja lisämateriaalien kopiointia erittäin ikävänä ja toivoivat, että asiaan puututaan.

Kopioston kouluttaja piti vantaalaisen koulun opettajille ja henkilökunnalle tekijänoikeuskoulutuksen.

 

Lue lisää: