Musiikki ei ole vapaata riistaa

Musiikin käyttö opetuksessa herättää runsaasti kysymyksiä tekijänoikeuksista, ja kaikkia sääntöjä on liki mahdotonta muistaa ulkoa. Epäröivän kannattaa kysyä neuvoa esihenkilöltään, joka puolestaan löytää apua Teoston, Gramexin ja Kopioston asiantuntijoilta.

Laki kattaa niin tallenteet kuin nuotitkin

Tekijänoikeuslaki koskee lähes kaikkea julkaistua musiikkiaineistoa, olipa kyse fyysisestä tallenteesta, suoratoistopalvelun tarjonnasta tai vaikkapa nuottien kopioinnista. Samat tekijänoikeussäännöt koskevat kaikkia koulutusasteita.

Oppilaitoksen esihenkilö on vastuussa siitä, että tekijänoikeuksia noudatetaan. Jos jokin asia on epäselvä, esihenkilöltä voi kysyä, mitä lupia koululla on ja mitä ne mahdollistavat.

Jos tekijänoikeuskysymykseen ei löydy vastausta, voi olla suoraan yhteydessä Teoston, Gramexin tai Kopioston asiantuntijoihin.

 

Kuntaliiton ja Teoston sopimus

Teosto hallinnoi musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia. Kuntaliitto on sopinut Teoston kanssa, että musiikkia saa esittää valtaosassa kunnallisten koulujen järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista.

Sopimus ei kuitenkaan kata musiikin käyttöä silloin, kun koulu järjestää tapahtuman yhteistyössä jonkun muun toimijan kanssa. Tällaisissa tapauksissa musiikin käyttöön on aina hankittava erillinen lupa.

Esimerkiksi koulun vanhempainyhdistyksen järjestämä konsertti ei kuulu sopimuksen piiriin, vaan lupa on haettava erikseen.

 

Opetuspoikkeus helpottaa arkea

Julkaistun teoksen saa esittää ei-kaupallisen opetuksen yhteydessä läsnäolevalle yleisölle. Tätä kutsutaan opetuspoikkeukseksi.

Julkaistulla teoksella tarkoitetaan sellaisia teoksia, jotka on tekijän suostumuksella levitetty yleisölle. Opettaja saa siis lukea kirjaa luokassa ilman lupaa mutta oppilaan kouluainetta ei.

Opetuspoikkeus ei koske näytelmien ja elokuvien esittämistä tai koulun juhlia ja konsertteja. Näitä tilaisuuksia varten pitää olla oma lupansa, esimerkiksi kuntalupa.

 

Oppilaitoksen esihenkilöllä on vastuu tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Yksityisillä oppilaitoksilla omat sopimuksensa

Opetuspoikkeus koskee myös yksityisiä kouluja. Nekään eivät siis tarvitse erillistä lupaa musiikin käyttöön opetuksessa.

Yksityiset koulut eivät kuitenkaan kuulu kuntasopimuksen piiriin, joten niiden on hankittava kaikkien koulun tilaisuuksien ja tapahtumien musiikin käyttöön luvat Teostosta.

Yksityiset oppilaitokset voivat siis hakea musiikin käyttöä koskevat luvat joko tilaisuuskohtaisesti tai tehdä niin sanotun könttäsopimuksen, johon sisältyy tietty määrä tilaisuuksia sovitulla ajanjaksolla.

 

Suoratoistopalveluilla omat ehtonsa

Verkossa on saatavilla musiikkia erilaisissa suoratoistopalveluissa.

Käyttöehdoista kannattaa tarkistaa, onko palvelu tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Näin on esimerkiksi Spotify Free ja Premium -palveluissa. Siksi Spotifysta ei saa soittaa musiikkia oppitunnilla.

 

Musiikin tallentaminen

Musiikin kopioiminen alkuperäistallenteelta, esimerkiksi cd-levyltä tai musiikkivideolta, muuhun kuin yksityiskäyttöön edellyttää lupaa. Tämä koskee myös internetin musiikkikaupoista ostettua yksityiseen käyttöön tarkoitettua musiikkia.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Gramex on äänitteellä esiintyvien muusikoiden ja musiikintuottajien tekijänoikeusjärjestö.

 

Nuottien kopioiminen opetuskäyttöön

Nuottijulkaisua saa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin valmistautumista varten.

Painetuista nuottijulkaisuista ja verkkosivuilta saa kopioida enintään 10 sivua per opiskelija lukukauden aikana, kirjoista, lehdistä ja mainoksista korkeintaan 20, mutta ei kuitenkaan ei enempää kuin puolet julkaisusta.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

 

OAJ esittää lakimuutosta

OAJ:n esittämä tekijänoikeuslain muutos mahdollistaisi esimerkiksi Youtube-videoiden ja muiden verkkovideoiden vapaan esittämisen opetustarkoituksessa. Lakimuutos on vielä valmisteluvaiheessa.

Audiovisuaalisella aineistolla on yhä suurempi merkitys, jotta myös uusien opetussisältöjen ja painopisteiden kuten medialukutaidon opettaminen onnistuu.

 

Netti avuksi

Tietoa tekijänoikeuksista löytyy näiltä nettisivuilta:

 

Juttuun on haastateltu OAJ:n ja Teoston asiantuntijoita.