Kuinka toiveista tehdään neuvottelutavoitteita?

Sopimusneuvottelut tulevat, nyt on aika vaikuttaa. OAJ lyö lopullisesti neuvottelutavoitteensa lukkoon joulukuussa. Mutta miten ihmeessä tavoitteet valitaan ja muovataan?

Ensi keväästä on tulossa tiukka työmarkkinajärjestöille, siis myös OAJ:lle.

Edessä on nimittäin liittokierros eli virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan ilman keskitettyä työmarkkinaratkaisua. OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa.

Mutta miksi tämän pitäisi liikuttaa jo nyt? Jouluunkin on vielä aikaa.

No siksi, että tällä hetkellä neuvottelutavoitteita määritellään puolin ja toisin kiihtyvää tahtia. Eri osapuolten välinen mittely mediassa on jo alkanut.

Jäseniltä halutaan lisää toiveita neuvottelutavoitteiksi.

Toiveita neuvottelutavoitteiksi on kerätty opettajilta jäsenyhdistysten kautta.

Syyskuun alussa suuren kokouspöydän ympärillä neuvottelutavoitteista keskusteli parisenkymmentä eri opettajaryhmien edustajaa eli OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta tupa ja joukko neuvottelijoita ja asiantuntijoita järjestön toimistosta.

Tupassa kaikki opettajaryhmät ovat edustettuina OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten kautta. Näitä ovat Lastentarhanopettajaliitto LTOL, Yleissivistävät opettajat OAJ-YSI, Ammatilliset opettajat OAO sekä Yliopistojen opetusalan liitto YLL.

Kokouksessa OAJ:n neuvottelijat kertoivat yleisesti sen, mitä tulevien neuvottelujen ilmapiiristä tässä vaiheessa tiedetään.

Sitten eri opettajaryhmät keskustelivat pienryhmissä neuvottelutavoitteista. Yhteisessä pöydässä keskustelujen lankoja koottiin yhteen. Vielä tavoitteiden määrää ei rajattu mitenkään.

OAJ:n valtuusto linjaa järjestön suuria linjoja, kuten strategiaa, eikä yksin päätä neuvottelutavoitteista. Koska tuleva neuvottelukierros on liittokierros, keskustasolla ei neuvotella. Akava ei siten osallistu OAJ:n tavoitteenasetteluun.

*Lastentarhanopettajaliitto LTOL, OAJ:n yleissivistävät opettajat YSI, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO, Yliopistojen opetusalan liitto YLL

** Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

 

Mahdollisten neuvottelutavoitteiden listalla on jo valmiiksi 35 sivun mittainen tavoiteperintö viime neuvottelukierrokselta.

Tavoitteita on joko jäänyt saavuttamatta tai niitä ei muiden, tärkeimmäksi nousseiden asioiden takia edes saatu keskusteluihin saakka. Kaikki tavoitteet kun eivät koskaan mahdu samalla kertaa neuvottelupöydälle.

Jäseniltä halutaan lisää tietoa puutteista, joita sopimusneuvotteluissa pitäisi lähteä korjaamaan. Paras tapa saada viestinsä eteenpäin on osallistua OAJ:n syksyllä järjestämiin jäseniltoihin tai viedä ideansa suoraan paikallisyhdistykseen.

Paikallisyhdistykset kuljettavat tavoitteet harkintansa mukaan valtakunnallisiin yhdistyksiin, jotka puolestaan tuovat ne tupaan. Itse asiassa tätä on tehty aktiivisesti jo viime syksystä lähtien, mutta nyt tahti kiihtyy.

Valtakunnalliset yhdistykset kuljettavat ideoita edestakaisin myös valtuustoryhmiensä ja tupan välillä. OAJ:n valtuusto kokonaisuudessaan ei muotoile yksittäisiä neuvottelutavoitteita, mutta päättää järjestön suurista linjoista.

Terveiset jäseniltä ovat tässä vaiheessa selkeät mutta kahtalaiset. Osa ajattelee, että parannukset työoloissa ovat palkkaa tärkeämpiä. Osa taas haluaa neuvotteluista puhtaasti lisää rahaa.

Tupassa opettajaryhmien onkin lopulta muotoiltava näiden ääripäiden väliltä tavoitteet, jotka ovat realistisia.

 

Neuvottelutavoitteiden valmistelu on tupan asialistalla kaikissa syksyn kokouksissa. Kokouksia on noin kuukauden välein. Lopulta toimikunta rajaa ja muotoilee varsinaiset neuvottelutavoitteet.

– Olisi hienoa, jos kaikki ideat voitaisiin toteuttaa, mutta valitettavasti näin ei ole, tupan puheenjohtaja Kari Nieminen huokaa.

Kaikki tavoitteet eivät mahdu samalla kertaa neuvottelupöydälle

Usein palkankorotuksilla tavoitellaan esimerkiksi sitä, ettei kenenkään ostovoima laske. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaiselle opettajaryhmälle tarvitaan tietty prosenttikorotus.

– Tämä kaventaa esimerkiksi mahdollisuutta ajaa tietyn ryhmän kuoppakorotusta, Nieminen avaa.

Koko neuvottelusoppaa hämmentävät myös muiden järjestöjen tavoitteet, jotka voivat kompata OAJ:tä tai asettua vastaan.

 

Tulo- ja palkkapoliittisesta toimikunnasta neuvottelutavoitteet kulkeutuvat OAJ:n hallitukseelle syyskuussa. Hallitus käsittelee tavoitteet yhtä perusteellisesti kuin toimikunnassa. Tämän jälkeen hallitus palauttaa tavoitteet uudestaan toimikunnan pohdittavaksi.

Joulukuun alkupuoliskolla hallituksen on määrä hyväksyä neuvottelutavoitteet, mutta sekään ei vielä riitä. Sen jälkeen OAJ:n tavoitteita täsmennetään edelleen ja luodaan neuvottelustrategiaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin ja yliopiston sopimuksen neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Näiden sopimusten neuvottelutavoitteet menevät vielä Jukon neuvottelukuntien ja hallituksen hyväksyttäväksi.

Eikä Jukokaan tule mukaan kylmiltään. OAJ on toimittanut alustavat neuvottelutavoitteensa sille jo keväällä. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on myös Jukon puheenjohtaja.

 

Päähänpistoista neuvottelutavoitteissa ei ole kyse, päinvastoin. Suurten tavoitteiden läpi meneminen ottaa usein vuosien neuvottelun. OAJ on esimerkiksi ajanut jo vuosien ajan palkkaohjelmaa, jolla palkka saadaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta vastaavalle tasolle.

Neuvotteluja käydään myös sopimuskierrosten välissä, joskaan ei niin näyttävästi julkisuudessa. Joskus sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjataan kohtia, että joihinkin asioihin palataan erilaisissa työryhmissä sopimuskauden aikana.

Yksi esimerkki tästä on palkkaperustetyöryhmä, jossa rehtorin palkan perustaksi yritetään saada johdettavien työntekijöiden määrä. Tällä hetkellä esimerkiksi alakouluissa palkkaperuste on se, kuinka monta opettajaa koulussa on töissä, vaikka johdettavina voi olla muitakin, kuten koulunkäynninavustajia. Asia on edelleen käsiteltävänä.

 

Tavoitteiden lukkoon lyöminen tarkoittaa sitä, että OAJ:n neuvottelijat saavat mandaatin edistää tiettyjä asioita neuvotteluissa.

– Se on sitten eri juttu, mitä neuvotteluissa saadaan läpi, Kari Nieminen huomauttaa.

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen ollaan myös uuden ongelman edessä: mitä tavoitteista tai neuvotteluista voi viestiä julkisesti, mitä ei? Ei ainakaan kaikkea, koska silloin neuvottelut voitaisiin hävitä jo etukäteen. Mutta kaikki kerrotaan, mitä voidaan.

Jo nyt OAJ:n neuvottelijat tunnustelevat työnantajan tuntoja siitä, mitä vastapuoli on mahdollisesti hakemassa.

 

Avaamme neuvotteluprosessia ja neuvotteluihin valmistautumista Opettajassa syksyn mittaan. Seuraa myös ajankohtaisuutisointia osoitteessa oaj.fi.

 

Neuvottelut tutuksi jäsenilloissa

Miten neuvottelutavoitteet syntyvät, miten niistä päätetään, miten niitä viedään eteenpäin?

Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksia OAJ:n jäsenyhdistysten järjestämissä jäsenilloissa tänä syksynä. Niissä järjestön hallituksen edustajat ja paikalliset aktiivit avaavat neuvotteluprosessia.

– Jäsenillat mahdollistavat suoran vuoropuhelun jäsenten kanssa. Tämä on tasa-arvoinen ja organisoitu tapa kerätä jäsenten näkemyksiä neuvottelutavoitteista, OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Kari Nieminen korostaa.

Jäsenillat ajoittuvat syys–lokakuulle. Tarkkaa aikataulua kootaan parhaillaan, ja päivämäärät julkaistaan OAJ:n nettisivuilla viimeistään syyskuun puolivälissä.

Palkkaohjelma tarvitaan

Kunta-alalla ei ole ylimääräistä jakovaraa, kertoi KT Kuntatyönantajat tiedotteessaan syyskuun ensimmäisellä viikolla. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kuittasi KT:n ulostulon tyypillisenä neuvottelukierrosta edeltävänä uhkakuvien maalailuna.

Työnantajan mielestä koskaan ei ole oikea aika korottaa palkkoja. OAJ edellyttää palkkaohjelmaa, jolla palkka saadaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta vastaavalle tasolle.

Lue lisää:

oaj.fi -> Luukkainen KT:n laskelmista: Talkoot ovat ohi, palkkaohjelma tarvitaan

Löydä sopimuksesi

OAJ:n neuvottelemat sopimukset

OVTES – Kunnallinen opetusala, paitsi kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodinjohtajat

AVAINOTES – Osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä vapaan sivistystyön opettajat

AVAINTES – Osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista

Sivistystyönantajat/Opetusala – Osa yksityisen alan ammatillisista, amk- ja vapaan sivistystyön opettajista. Yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat

Sivistystyönantajat/AKK:t – Yksityisen alan aikuiskouluttajat

Valtion tarkentava työehtosopimus (OAJ ei ole sopijaosapuoli mutta hyväksyy liityntäpöytäkirjan, jolla säädetään esimerkiksi sak-aikaa) – Osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista

 

Jukon neuvottelemat sopimukset

KVTES – Kunnalliset varhaiskasvatuksen opettajat ja opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat

Sivistystyönantajat/Yliopistot – Yliopistojen  ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö