Kotoutumiskoulutus voi luoda eriarvoisuutta

Kun ihmistä aletaan kutsua maahanmuuttajaksi, hänet suljetaan samalla käsitelokeroon, jossa yksilö jää helposti lokeron määritteiden varjoon.

Tuuli Kurjen väitöstutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset tunnistivat käsitteisiin maahanmuuttaja ja ulkomaalainen sisältyvän eron.

– Ulkomaalainen tarkoitti heidän mielestään valkoista eurooppalaista, joka arvostetaan paljon korkeammalle kuin Euroopan ulkopuolelta tullut ruskeaihoinen, sanoo Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina työskentelevä Kurki.

Kotouttamisen virallisena tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Todellisuus voi Kurjen mukaan olla toisenlainen: kotouttamisessa ja siihen liittyvissä koulutuksissa saatetaan vahvistaa ihonväriin ja sukupuoleen liittyvää eriytymistä.

– Erityisesti pistää silmään nuorten maahanmuuttajanaisten työntäminen hoiva-alalle. Hoivatyö on arvokasta työtä, johon monet tutkimukseeni osallistuneet todella halusivat. Sen pitäisi kuitenkin olla yksi vaihtoehto muiden joukossa.

Opetustyötä siirtyy koulutetuilta opettajilta konsulteille.

Kurjen väitös perustuu kahteen etnografiseen tutkimukseen, jotka hän toteutti monikulttuurisen peruskoulun yläkoulussa ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Aineistona ovat 20 maahanmuuttajaopiskelijan ja 14 koulutuksen ammattilaisen haastattelut, havaintomuistiinpanot, 90 poliittista asiakirjaa sekä opetusmateriaaleja ja mediatekstejä. Opiskelijat olivat 16–54-vuotiaita. Aineisto kerättiin 2009–2011.

– Uudet tutkimukset osoittavat, ettei toiminnan rodullistava ja sukupuolittava päälinja ole muuttunut kahdeksassa vuodessa miksikään, Kurki väittää.

Tutkimuksen yhtenä teemana ovat kotoutumiskoulutusten kilpailutus ja yksityistäminen, joista myös OAJ on ollut huolissaan.

– Kilpailutuksissa korostuu laadun sijaan hinta. Samalla opetustyötä näyttää siirtyvän koulutetuilta opettajilta eri koulutuspohjalla ja eri työehdoilla työskenteleville konsulteille.

Eräs syy yksityistymiseen on julkisten koulutusten ruuhkaantuminen.

– Jonoihin kyllästyneitä ohjataan maksullisille kielikursseille, mutta harvoilla on niihin varaa. Niille, joilla rahaa on, yritykset kehittävät jatkuvasti uutta koulutustarjontaa.

Väitös

Immigrant-ness as (mis)fortune? – Immigrantisation through integration policies and practices in education. Helsingin yliopisto 2019.