“Jos koulu­tetaan ammattilaisia, miksei kouluteta huippuammattilaisia?”

Taitaja-kilpailuun riittää osaavia nuoria ammatillisen koulutuksen niukkenevista resursseista huolimatta. Mitä oppilaitokset tekevät oikein?

Ammattitaidon SM-kilpailuun Taitajaan ilmoittautui tänä vuonna peräti 1 646 opiskelijaa. Mistä nuoria huippuosaajia riittää, kun ammatillisten oppilaitosten lähiopetus vähenee koko ajan?

Savon ammattiopisto on yksi Suomen menestyneimmistä taitajien tuottajista. Tänä vuonna sieltä pääsi finaaliin 16 opiskelijaa.

Apulaisrehtori Jukka Kosusen mukaan tavoitteena on aina saada Taitajaan edustus jokaisesta yksiköstä ja jokaiselta alalta. Tähän tarvitaan paljon kilpailusta innostuneita opettajia sekä myötämielisesti suhtautuva johto.

Osallistumiseen kuluu vuosittain huomattava summa rahaa, mutta oppilaitos haluaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua.

– Hyvä opetus kuuluu kaikille. Jos koulutetaan ammattilaisia, miksei kouluteta huippuammattilaisia?

Parikymmentä vuotta Taitajassa mukana ollut Kosunen sanoo, että vankan ammattitaidon rakentamiseen tarvitaan kannustavien opettajien lisäksi pitkäjänteistä yhdessä oppimista ja tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.

 

Toimitilahuoltajia Savon ammattiopistossa kouluttava lehtori Piia Nissinen toteaa, että opetuksessa on olennaista keskittyä perustaitojen vahvistamiseen.

Esimerkiksi puhtauspalvelualalla tutkinnon ensimmäisessä osassa panostetaan lähiopetukseen. Opiskelijat myös siivoavat ammattiopiston tiloja yksilöllisessä ohjauksessa.

– Voidaan ajatella, että ylläpitosiivouspalvelut ovat kuin talon kivijalka, jonka päälle rakennetaan muu osaaminen.

Nissisellä on tänä vuonna Taitajan finaalissa peräti kolme opiskelijaa, jotka kaikki ovat maahanmuuttajataustaisia.

Ammattiopisto varmistaa puhtauspalvelualan opiskelijoiden kielitaidon tarjoamalla maahanmuuttajille omat ryhmät, joissa kieltä opiskellaan läpi tutkinnon. S2-opettaja on mukana osalla ammattitunneista.

Nissisen mielestä taitajien valmentaminen on hyvän perustan ansiosta helppoa.

– Ammattisanaston hallinnalla ja vahvalla perusosaamisella pääsee kilpailussa pitkälle.

 

Taitaja järjestetään Espoossa 8.–11. toukokuuta.