Järjestelyerä antoi välineitä palkkaepäkohtien korjaamiseen – Kunnat käyvät kisaa varhaiskasvatuksen opettajien palkoilla

Pääkaupunkiseutu vauhditti lähikuntia varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkankorotuksissa. Esimerkiksi Kirkkonummi ja Vihti ovat jo sopineet reiluista korotuksista.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen opettajien kuukausipalkat nousivat tammikuussa 172 euroa. Korotuksesta 145 euroa tuli KVTESissä eli kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta järjestelyerästä ja 27 euroa kunnan omasta pussista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat saivat pienemmän korotuksen, mutta heidänkin palkkansa hilattiin samaan tasoon kuin lähikunnissa.

Pääluottamusmies Sari Melkko uskoo, että hyvään tulokseen päästiin ennen kaikkea siksi, että luottamusmiehet ja varhaiskasvatuksen johto ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että palkkojen on oltava kilpailukykyisiä.

– Vankka ja positiivinen yhteistyö on se, millä asioita hoidetaan ja saadaan tuloksia, Melkko sanoo.

Kun järjestelyerä tuli käyttöön, Kirkkonummen pääluottamusmiehillä oli hyvä käsitys Espoon, Helsingin ja Vantaan korotusaikeista, mikä kiritti pyrkimään samaan.

 

Neuvottelut KVTESin paikallisesti sovittavasta järjestelyerästä ovat vielä monissa kunnissa pahasti kesken. Järjestelyerä tuli voimaan tammikuussa, mutta palkankorotukset voidaan maksaa myöhemminkin. Silloin ne pitää maksaa takautuvasti 1.1. alkaen.

Noin puolet kuntien pääluottamusmiehistä on vastannut OAJ:n kyselyyn neuvottelujen tilanteesta.

− Järjestelyerää ei ole ollut pitkään aikaan jaossa, ja siksi neuvottelut vaativat uudenlaista perehtymistä. Näyttää siltä, että kunnat haluavat jakaa erän huolellisesti, OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson sanoo.

Hän toivoo, että loputkin kuntien pääluottamusmiehet vastaavat kyselyyn heti, kun saavat neuvottelut päätökseen.

 

Pääkaupunkiseutu ja sen lähikunnat ovat edenneet neuvotteluissa ripeästi. Siellä myös tarve pätevästä työvoimasta on polttava. Esimerkiksi Helsinki ja Espoo ovat käyttäneet järjestelyerää varhaiskasvatuksen opettajien palkankorotuksiin ja pistäneet summaan lisää kunnan omasta kassasta.

Vihdissä neuvottelut saatiin maaliin jo ennen joulua. Viime keväästä Vihdin varhaiskasvatuksen opettajien palkat ovat nousseet reilut 150 euroa. Erityisopettajilla nousu on muutaman kympin korkeampi.

Korotuksissa on mukana sekä järjestelyerän osuus että kunnan osuutta. Vihti on sekä syksyllä että järjestelyerän yhteydessä korjannut paikallisia palkkausepäkohtia omalla rahalla turvatakseen palkkakilpailukykyään.

Johtajien palkkoihin järjestelyerästä ei herunut mitään, vaikka Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sitä esittikin. Vihti korotti kuitenkin johtajien palkkoja omalla rahalla elokuussa 123 eurolla.

Pääluottamusmies Yrjö Kangas valmisteli palkankorotusneuvotteluja huolellisesti työnantajan ja poliittisten päättäjien kanssa, jotta osapuolet pääsisivät samoille linjoille. Kangas otti selvää lähialueen kuntien varhaiskasvatuksen opettajien palkkatasosta ja piirsi niiden pohjalta graafin palkkakilpailun havainnollistamiseksi.

− Kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on koko ajan pula. Korotusten myötä rekrytoinnit helpottuvat ja varhaiskasvatuksen laatu pystytään turvaamaan.

Kangas uskoo, että työnantajan myönteinen imago painaa pätevän työvoiman saamisessa paljon. Palkka on ykkönen, mutta muukin henkilöstöpolitiikka, kuten hyvä johtaminen, on tärkeää.

 

Viime kevään virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että KVTESissa on käytössä järjestelyerää 1,2 prosenttia. OAJ:tä kiinnostaa erityisesti, kuinka iso osuus siitä suunnataan varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkodinjohtajille.

− On ollut mukava huomata, että monet kunnat ovat halunneet varmistaa palkkojen kilpailukyvyn tuntuvilla palkankorotuksilla, Kristiina Johansson sanoo.

Käytössä tavanomaista suurempi järjestelyerä, jolla on mahdollista korjata alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

− Tehtävät ovat tulleet entistä vaativammiksi, mutta palkat laahaavat perässä. Varhaiskasvatuslaki on lisännyt pedagogisia velvoitteita, ja tämän pitää näkyä myös tehtäväkohtaisessa palkassa.

OAJ on sopinut työnantajan kanssa peruspalkasta, kun taas tehtäväkohtaiset palkat määritellään paikallisesti tehtävän vaativuuden perusteella.

Järjestelyerää oli mahdollisuus käyttää myös palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Kevään aikana OAJ selvittää, miten OVTES- ja KVTES-palkkausjärjestelmät kunnissa toimivat.

 

Korotukset tarvittaessa takautuvasti

Viime kevään virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin paikallisesti neuvoteltavasta järjestelyerästä, joka kuntien varhaiskasvatuksen opettajien KVTESissa on 1,2 prosenttia ja opettajien OVTESissa 0,9 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Järjestelyerän mukaiset korotukset maksetaan 1.1. alkaen. Jos neuvottelut korotuksista olivat vuodenvaihteessa vielä kesken, korotukset maksetaan takautuvasti.

OAJ tahtoo, että KVTESin järjestelyerää käytetään nyt ennen kaikkea varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkankorotuksiin.