Selvemmät nuotit arviointiin – tukipankki antaisi varmuutta

OAJ on valmistellut uusia nuotteja perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaistamiseksi. Järjestön ehdotuksista luokanopettaja Pirjo Mertaranta tarttuisi ainakin arvioinnin tukipankkiin.

Oppilaiden osaamisen arviointi ei ole nykyisellään yhdenvertaista. Opetussuunnitelman perusteissa arviointikriteerejä on yritetty yhdenmukaistaa ja selkiyttää mutta ei OAJ:n mielestä vielä tarpeeksi.

− Opettajat pitävät kriteerejä edelleen hankalina ja tulkinnanvaraisina. Jos yliopistokoulutetut opettajat kipuilevat niiden kanssa, niin miten sitten oppilaat ja vanhemmat voisivat saada niistä selkoa, erityisasiantuntija Jaakko Salo ihmettelee.

Myös nastolalainen luokanopettaja Pirjo Mertaranta toivoo selvempiä nuotteja arviointiin, jotta opettajan olisi helpompi perustella arvosanoja myös vanhemmille. Selkeät kriteerit auttaisivat myös silloin, kun kaksi opettajaa antaa yhteistä arvosanaa.

 

OAJ ehdottaa perusopetuksen arvioinnin yhdenmukaistamiseksi muun muassa, että hyvän osaamisen kriteerien lisäksi laadittaisiin vähimmäisosaamisen kriteerit, numeroarviointi aloitettaisiin vähitellen jo alakoulussa ja että arvioinnin tukipankki sisältäisi kansallisiin arviointikriteereihin perustuvia testejä, kokeita ja arviointitehtäviä.

Ajatuksena on myös, että opettajien arviointiosaamista parannettaisiin perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutuksessa ja tutoropettajat otettaisiin avuksi arviointiosaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Peruskoulun yhteistä päättökoetta OAJ vastustaa ehdottomasti.

Arvioinnin on oltava realistista ja kannustavaa.

Pirjo Mertarannan mielestä OAJ:n ehdotukset ovat tervetulleita. Esimerkiksi arvioinnin tukipankki antaisi varmuutta siihen, missä kohtaa osaamista pitäisi petrata.

Nastolan kirkonkylän koulussa toista luokkaa opettava Mertaranta pitää arviointia yhtenä opettajan vaikeimmista tehtävistä. Kymppi liikunnasta voi olla jollekin oppilaalle elämää suurempia asia.

− Arvioinnin on oltava realistista ja kannustavaa, eikä sillä saa lytätä oppilaan tulevaisuutta.

Viime keväänä Lahden arviointikriteerit ja asteikko muuttuivat kaksi viikkoa ennen todistusten jakoa. Tämä teetti opettajille ylimääräistä työtä ja tuotti turhaa stressiä.

Kirkonkylän koulussa osa opettajista tekee arviointeja yhdessä rinnakkaisluokan opettajan ja erityisopettajan kanssa. Alaluokilla arvioidaan sanallisesti, mutta viidennellä luokalla totutellaan jo numeroihin.

Mertaranta avaa arvioinnin kriteerejä myös oppilaille. Hän pohjustaa todistuksia yhdessä oppilaiden kanssa, jotta heillä on realistinen käsitys omasta osaamisestaan.

Konkreettista apua arviointiin lahtelaisopettajat saavat pian järjestettävässä koulutuspäivässään.

Lue kaikki OAJ:n arviointiehdotukset: