Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa kehitettävä

Ammatilliseen koulutukseen, esimerkiksi lähihoitajaopintoihin, pääsee opiskelijoita, joita opettajat eivät uskalla lähettää työharjoitteluun, uutisoi Helsingin Sanomat hiljattain. Erityisasiantuntija Inkeri Toikka OAJ:stä halua opettajat ja opot vahvasti mukaan valintaan.

Helsingin Sanomien mukaan ammatillisesta koulutuksesta pääsee opiskelijoita läpi liian vähin taidoin, ja osa heistä on kokonaan soveltumattomia alalleen. Pulma on liiankin tuttu ammatillisille opettajille. Mitä OAJ on tehnyt asian eteen?

OAJ ja kolme muuta ammattiliittoa eli JHL, Super ja Tehy vaativat jo viime vuoden alussa pakollisten soveltuvuuskokeiden säätämistä ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Liitot ilmaisivat huolensa ministeriölle myös siitä, että jatkuvasti vähentynyt lähiopetus tuottaa entistä heikompaa osaamista.

 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen pyrkii vielä tällä hallituskaudella palauttamaan ammattikouluille mahdollisuuden valita opiskelijoita soveltuvuustesteillä. Mitä soveltuvuuden arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon?

Soveltuvuuden arviointi ei ratkea pelkillä psykologisilla testeillä. Opettajien ja opinto-ohjaajien on oltava mukana tekemässä valintoja. Hakijoille pitää antaa tietoa ammattiin opiskelusta ja eri alojen vaatimuksista.

Valmentavan koulutuksen avulla opiskelija voi löytää oman alansa.

Mitä tapahtuu opiskelijalle, joka ei läpäise soveltuvuustestiä?

Oppilaitoksella pitää olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen henkilö, joka ei sovellu alalle. Hänet voidaan ohjata esimerkiksi valmentavien opintojen eli Valma-koulutuksen avulla löytämään itselleen sopiva ala.

Emme halua jättää opiskelemaan hakevia heitteille. Ammatilliseen koulutukseen hakevien joukko on moninainen ja tietoa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ei riittävästi tunneta.

Kaikille opiskelijoille ehdottoman tärkeää on saada riittävä määrä opetusta sekä opettajan ja vertaisryhmän tukea opintojen aikana. Oppilaitos ei kuitenkaan voi ratkoa ongelmia, joihin tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen apua.

 

Miksi soveltumattomuuden problematiikka on noussut esiin nimenomaan lähihoitajakoulutuksessa?

Koska lähihoitajista on kova kysyntä, lähihoitajakoulutuksesta on tullut ikään kuin tarjoustuote, jonne myös työ- ja elinkeinotoimistot lähettävät väkeä.

Noin vuoden verran voimassa ollut jatkuva haku on tuonut lähihoitajakoulutukseen entistä enemmän opiskelijoita: kun yksi valmistuu, tilalle otetaan heti toinen.

Moninaiseen joukkoon mahtuu myös opiskelijoita, joilla on ongelmia elämänhallinnassa. Opetuksen väheneminen on vaikuttanut kielteisimmin juuri heihin.

 

Mitä muuta pitäisi OAJ:n mielestä tehdä?

Opetusta pitää saada lisää. Opettajan tukea tarvitaan paljon erityisesti opintojen alkuvaiheessa, jotta kiinnittyminen opintoihin vahvistuu.

Opinto-ohjausta perusopetuksen aikana sekä erilaisissa hakutilanteissa on vahvistettava, jotta opinnoista ja opiskelusta saadaan oikeaa tietoa.

Opiskelumotivaatio kasvaa, kun opiskelija tuntee kuuluvansa joukkoon ja saa vertaistukea. Opettajan antama palaute ja mahdollisuus kehittää omia taitoja erilaisissa oppimistilanteissa luovat pohjan vahvalle ammatillisuudelle.