Ammatillinen koulutus vahvistuu – Nämä asiat uusi hallitus aikoo muuttaa

Oppivelvollisuuden pidentäminen on hieno asia, kunhan se rahoitetaan oikein.

Uusi hallitusohjelma enteilee selvää suunnanmuutosta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen on OAJ:lle mieluisa asia.

Ammatilliseen koulutukseen luvataan hallitusohjelmassa lisää rahaa, opettajia ja opinto-ohjausta. Nivelvaiheita halutaan vahvistaa ja koulupäivistä pyritään tekemään kokonaisia.

– Koko ikäluokan kouluttaminen edellyttää riittävää lähiopetusta, opinto-ohjausta, tukitoimia ja joustoja järjestelmiin. Puheissa ollut lupaus tuhannen opettajan lisäyksestä ammatilliseen koulutukseen olisi hyvä alku. Sillä voitaisiin toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita, sanoo OAJ:n ammatillisten opettajien OAO:n puheenjohtaja Päivi Koppanen.

Hän myös muistuttaa, että koulupäivien on oltava kelpoisten opettajien hanskassa eikä oppitunteja saa siirtää ohjaajille.

”Oppivelvollisuuden pidentäminen merkitsee oppimateriaalien maksuttomuutta, mutta uudistus pitää toteuttaa niin, että ensimmäiseksi turvataan opetus ja ohjaus ja oppimateriaalikysymykset ratkaistaan riittävällä siirtymäajalla”, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen järjestön tiedotteessa.

Tuhannen opettajan lisäys olisi hyvä alku.

Opettajat puhuvat paljon siitä, että ammatilliseen koulutukseen tulee liikaa opiskelijoita, joilla ei ole riittäviä valmiuksia toisen asteen opintoihin. Kaikki eivät hallitse perustaitoja esimerkiksi matematiikassa tai äidinkielessä.

− Näyttää siltä, että uusi hallitus tahtoo korjata ongelmia, joita ammatillisen reformin toteutuksessa on tullut vastaan. Opettajien kannalta on tärkeää, että paketissa tarkastellaan koko koulutuspolkua, ja että nuorilla on riittävä osaaminen, kun he siirtyvät koulutusasteelta toiselle. Koppanen sanoo.

Fiksua hallitusohjelmassa on Koppasen mukaan sekin, että ammatillisen koulutuksen yleissivistäviä opintoja vahvistetaan. Samalla parannetaan opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Koppasen mielestä hallitusohjelmassa on hyviä pitkän tähtäimen sijoituksia. Jokaiselle nuorelle varmistetaan toisen asteen tutkinto tavalla tai toisella. Näin yhä useammat saadaan mukaan työelämään sen sijaan, että he roikkuisivat sosiaaliturvan varassa.

Viiden puolueen hallitus lupaa vahvistaa korkeakoulujen perusrahoitusta ja palauttaa indeksikorotukset. Toiveita on siitäkin, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta lisätään. Viisikko linjaa, että jokaisessa maakunnassa on jatkossakin korkeakoulu.

− Jos korkeakoulutettuja on oltava puolet ikäluokasta, koulutukseen on myös voitava hakeutua omalla alueella kohtuukonstein, Koppanen sanoo.