Yksityisten koulujen palkkaratkaisu luo painetta ensi kevään neuvotteluihin

OAJ neuvottelee seuraavan kerran yksityisten koulujen ja oppilaitosten palkoista ja työehdoista kevällä 2024. Neuvotteluihin kertyy painetta 2023 palkkaratkaisusta, jonka korotusprosentti määräytyi verrokkialojen perusteella. OAJ sai neuvoteltua kertaerän paremmaksi kuin Sivistystyönantajat esitti.

Yleiskorotus jäi matalaksi, ja palkankorotukset maksetaan vasta syksyllä. Riviopettajien on vaikea hahmottaa, miten korotukset määräytyivät. He kiinnittävät huomionsa siihen, että korotusprosentti jää kauaksi inflaatiotasosta. Kertaerä 451 euroa on toki tervetullut, mutta se ei kompensoi matalaa yleiskorotusta.

Näin kommentoi Helsingin yksityiskoulujen luottamusmiesten yhteyshenkilö, Englantilaisen koulun lukion matematiikanopettaja Eva Mäkelä yksityisen opetusalan palkkaratkaisua. Hän on saanut opettajilta kriittistä palautetta ratkaisusta.

 

OAJ, JHL ja Jyty sekä Sivistyönantajat hyväksyivät yksityisen opetusalan palkkaratkaisun 9.5.

Korotusprosentti laskettiin teknologiateollisuuden työntekijöiden, teknologian toimihenkilöiden ja kemianalan toimihenkilöiden sopimuskorotusten ja kustannusvaikutusten perusteella. Lisäksi otettiin huomioon aidot kertaerät.

Osapuolet olivat sopineet korotusprosentin määräytymisestä ja paikallisen erän osuudesta jo elokuussa 2022. Työehtosopimukset syntyivät tuolloin täpärästi ennen työvuoden alkua. Takana olivat myös yksityiskoulujen lakot Helsingissä ja Tampereella.

Elokuussa 2022 oli sovittu myös, että 70 prosenttia korotusvarasta jaetaan yleiskorotuksena ja 30 prosenttia paikallisena eränä.

Sopimuskausi päättyy 31.3.2024.

 

Paikallinen erä käytettiin yleissivistävien koulujen opettajilla alkupalkkojen nostamiseen. Muissa oppilaitoksissa erä jaetaan työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella.

– Lähtöpalkkojen nostaminen oli hyvä asia. Korjattavia asioita riittää jatkossakin. Yksityisissä kouluissa on puoli viikkotuntia suurempi opetusvelvollisuus kuin kunnan kouluissa. Tätä voitaisiin pyrkiä laskemaan asteittain, Mäkelä ehdottaa.

Hänen mukaansa varsinkin aineenopettajat ja pidempään työssä olleet ovat olleet tyytymättömiä viimeaikaisiin sopimuksiin.

– Yksityisten koulujen opettajat ovat ylpeitä työstään ja perinteikkäistä kouluistaan. Yksityisen opetusalan vetovoima alkaa kuitenkin rakoilla, jos vaatimaton palkkakehitys jatkuu.

 

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos myöntää, että OAJ:llä on ensi keväänä edessä tärkeät neuvottelut. Asetelmaa kehystää kunta-alalla keväällä 2022 sovittu viisivuotinen palkkaohjelma. Vastaavaa ei ole vielä yksityisellä opetusalalla.

– Neuvottelutavoitteita asetetaan ensi syksynä. Järjestöllisen valmiuden on oltava kunnossa, kun seuraavasta sopimuksesta neuvotellaan, Lindroos muistuttaa.