Vuorovaikutuksessa etäopetuksen avain

Parhaimmillaan etäopetus voi monipuolistaa opetusta ja lisätä koulutuksen alueellista tasa-arvoa. Säästökeinona sitä ei pidä käyttää.

Myös etäopetuksessa vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä ratkaisee. Näin kertoo Helsingin yliopiston tutkimus etäopetussovellus Digiluokasta, jossa oppitunnit ovat reaaliaikaisia ja pääpaino on ryhmämuotoisessa, pätevän opettajan johdolla tapahtuvassa opetuksessa.

– Tämä on aivan oleellista, sillä vuorovaikutusta ei voi monistaa. Etäopetuksen laadun kannalta on tärkeää, että opettaja pystyy olemaan riittävän yksilöllisesti vuorovaikutuksessa jokaisen opiskelijan kanssa, kommentoi tutkimustuloksia OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Lukiolaisten mielestä sovelluksen vuorovaikutteinen opetustapa oli toimiva ja hauska verrattuna itsenäisesti suoritettaviin verkkokursseihin.

Opettajat puolestaan kiittivät sovellusta siitä, että he pystyvät näkemään jokaisen opiskelijan lähietäisyydeltä ja havainnoimaan näin opiskelijoiden oppimista yksilöllisesti.

 

Salo pitää etäopetuksen kehittämistä monisyisenä asiana, johon liittyy niin mahdollisuuksia kuin ongelmiakin. Esimerkiksi oppijan ikä ja edellytykset pitää arvioida tarkkaan etäopetusta pohdittaessa.

– Perusopetuksessa puhdas etäopetus ei ole mahdollista. Oppilaat tarvitsevat turvallisuudesta ja opiskelun ohjaamisesta vastaavan ”lähiopettajan”.

 

Digiluokan opetukseen on osallistunut opiskelijoita jo noin sadasta suomalaisesta lukiosta. He ovat opiskelleet esimerkiksi sellaisia vieraita kieliä, joiden opetusta oma koulu ei ole pystynyt järjestämään.

Salon mielestä etäopetuksella voidaankin parhaimmillaan monipuolistaa opetusta ja lisätä koulutuksen alueellista tasa-arvoa.

– Myös opettajille etäopetus saattaa tarjota lisää opetustunteja alueilla, jossa opiskelijamäärät laskevat.

Salo huomauttaa, että etäopetuksesta ei ole säästökeinoksi, jos opetuksen laatu halutaan pitää ennallaan.

– Etäopetuksen soveltamistavat ovat hyvin monentyyppisiä, ja ne luovat aivan uudenlaisia tarpeita myös opettajien edunvalvontaan. OAJ:ssä käymmekin tänä keväänä tarkkaan läpi etäopetukseen liittyviä kysymyksiä kaikilla koulutusasteilla.