Työelämälehtori tutustuttaa teknologiaan

Suomen ensimmäinen ja ainoa työelämälehtori Matti Raho saattaa yhteen koulut ja teknologia-alan yritykset. Taustalla on teknologiateollisuuden hätä löytää osaavaa työvoimaa.

Opinto-ohjaajat ovat ajan tasalla ammateista ja koulutuksesta ja ohjaavat nuoria tekemään valintoja. Mihin tarvitaan enää työelämälehtoria?

Vastaan Turun kaikkien kouluasteiden työelämäyhteistyöstä, toimin yhteyshenkilönä oppilaitosten ja yritysten välillä ja luon kouluille uusia mahdollisuuksia päästä käynneille teknologiayrityksiin.

Minut on otettu hyvin vastaan. Opoilla ei ole aina riittävästi yrityselämätuntemusta tai aikaa etsiä yrityksistä oikeita ihmisiä, ja tässä voin auttaa.

 

Mikä on koulutuksesi ja mistä tulet?

Olen ammatilliseksi opettajaksi pätevöitynyt kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Ennen opettajan uraani toimin myynti- ja markkinointitehtävissä. Viimeksi työskentelin Raision seudun koulutuskuntayhtymässä Rasekossa Vetovoimaa-hankkeessa, jossa kannustettiin nuoria kone- ja tuotantotekniikan aloille.

 

Aloitit työt viime lokakuussa. Mitä olet tähän mennessä tehnyt?

Olen pitänyt teknologia-alat tutuksi -infoja oppilaille kouluissa. Mukaani otan ammattiin opiskelevia nuoria, joilta uskalletaan kysyä ja joita kuunnellaan. Yritysinfot rehtoreille, aineenopettajille ja opoille ovat alkaneet.

Yhteistyöhön ovat lupautuneet telakka-, auto-, konepaja- ja rakennusteollisuuden sekä tietotekniikka-alojen lisäksi myös isot kemian yritykset. Neste, Perkin Elmer, Bayer ja Orion tulevat kertomaan osaamistarpeistaan ja uramahdollisuuksista kemian opettajille.

Hyviä ideoita on syntynyt, kuten teknorekka, joka kiertäisi kouluja pitämässä teknovartteja. Mukana olisi laajasti eri alojen tekniikkaa, myös robotiikkaa. Esittelijöinä olisivat opiskelijat. Kouluilta ei resursseja tarvittaisi.

 

Mitä tavoitteita sinulle on asetettu?

Saada oppilaitokset ja yritykset pysyvästi lähemmäs toisiaan. Nostaa teknologia-alojen suosiota yhteishaussa ja pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian suosiota lukiossa.

 

Yritysvierailuvinkkisi yläkouluille?

Yritykset ottavat mieluiten vastaan pieniä, valikoituja ryhmiä, joiden oppilaat ovat kiinnostuneita kyseisestä alasta.

 

Mitä nuorille pitää kertoa yhteishaussa?

Teknologia-ala on hyvä vaihtoehto, koska alalla on opiskelija- ja työvoimapula. Turun seudulla meriteollisuuden ja valmistavan teollisuuden tarve voi olla jopa 30 000 osaajaa vuoteen 2025 mennessä. Kannattaa mennä oppilaitoksiin ja yrityksiin katsomaan, mitä alan opiskelu ja työ käytännössä ovat. Eikä tarvitse olla huippu valitakseen pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian lukiossa.

 

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 13.3.2018 saakka.

Turun työelämälehtori

  • Työskentelee Turun sivistystoimialan kaupunkikehitysryhmässä syksystä 2017 elokuuhun 2019.

  • Palveluja ovat koulutusinfot oppilaille ja vanhemmille, yritysinfot rehtoreille ja opettajille, tutustumiskäynnit teknologia-alan oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä yritysten vierailut oppitunneille.

  • Tuo työelämänäkökulmaa myös muihin koulutuksen kehittämishankkeisiin peruskoulusta lähtien. Tukena ovat teollisuuden työnantaja- ja tekijäjärjestöt.