Aikuiskouluttaja voidaan tänä vuonna virkasuhteistaa ilman julkista hakua

Ammatilliset aikuiskouluttajat voidaan kunnissa ja kuntayhtymissä siirtää työsuhteista virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, kertoo OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

Mitä ammatillisen koulutuksen lakimuutos tarkoittaa aikuiskouluttajille?

Työsuhteessa olevia aikuiskouluttajia voidaan tarvittaessa virkasuhteistaa ilman hakumenettelyä. Uuden lain myötä työnantaja voi siis poiketa siitä, mitä viranhaltijalaissa säädetään julkisesta hakumenettelystä virkaan.

 

Miksi laki on säädetty?

Laki liittyy ammatillisen koulutuksen reformiin, joka yhdisti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen lainsäädännön. Jos aikuiskouluttajat opettavat myös nuorten koulutuksessa, heidän pitää olla virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virassa, ja niihin on oltava julkinen hakumenettely. Esimerkiksi opiskelijoiden arviointi ja kurinpitotoimien käyttö on julkisen vallan käyttöä. Nyt julkista hakua ei tarvita, jos aikuiskouluttajan työsuhde on toistaiseksi voimassa ja opettaja täyttää viran kelpoisuusehdot. Edellytyksenä on, että siirto virkaan tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Mikä muuttuu opettajan kannalta, kun työsuhde muuttuu virkasuhteeksi?

Periaatteessa ei mikään. Palkka ja työaika pysyvät ennallaan. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva aikuiskouluttaja pitää siirtää vastaavaan kokoaikaiseen virkaan eikä suinkaan esimerkiksi päätoimiseksi tuntiopettajaksi, joka on statukseltaan osa-aikainen.

 

Miten siirroissa pitää menetellä?

Työnantajan on ensin neuvoteltava luottamusmiehen kanssa. Opettajille, joita asia koskee, olisi hyvä järjestää infotilaisuus. Opettajan pitää suostua siirtoon, ja hänelle on annettava viranhoitomääräys, josta käyvät ilmi virkasuhteen ehdot.