Englantia ekalta alkaen

Kahden vuoden kuluttua kaikki ensimmäisen luokan oppilaat opiskelevat englantia tai muuta A1-kieltä. Joissakin kunnissa, kuten Mäntyharjussa, varhennettu kieltenopetus on jo tuttua.

Mäntyharjussa on opiskeltu englantia ekaluokalta alkaen jo vuodesta 1994.

Koska ekaluokkalaiset eivät välttämättä osaa vielä lukea ja kirjoittaa, kielenopetuskin tarkoittaa leikkejä ja lauluja, kertoo Mäntyharjun yhtenäiskoulun englanninopettaja Minna Flink.

Tunnit ovat iloista yhdessäoloa, eikä kotitehtäviä ole. Läksyjä ei tule vielä toisella luokallakaan. Tavoitteina ensimmäisellä luokalla on, että osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja reagoida helpoissa keskustelutilanteissa.

 

Vuoden 2020 tammikuussa ensimmäisen vieraan kielen, usein englannin, opiskelu alkaa ekaluokalla kaikkialla Suomessa. Nykyisin kieltenopiskelu aloitetaan useimmiten kolmosella.

Muutokset lisätään opetussuunnitelmaan vuonna 2019. Vuosiviikkotunnit, eli yksi tunti ensimmäisen luokan keväälle ja yksi toiselle luokalle, lisätään koulun tuntikehykseen. Määrärahalisäys on 12 miljoonaa euroa vuodessa.

Varhennettua kieltenopetusta kehitetään parhaillaan kokeiluissa, jotka alkoivat jo viime vuonna. Opetushallitus on myöntänyt kokeiluille 4,3 miljoonan euron rahoituksen viimevuotisen määrärahan jatkoksi.

Tärkeintä on, että lapsilla on turvallinen olo.

Mäntyharjussa englanninopiskelu oli ensin kerhotoimintaa mutta jo 1997 osa opsia. Opetuksen aloittanut englanninopettaja Kirsi Martela muistelee riemulla lasten pelottomuutta ja kykyä imeä äänteitä.

– Tärkeintä on, että lapsilla on turvallinen olo ja siksi ohjeet annettiin myös suomeksi. Käytössä oli pehmolelu, Kitty-kissa. Aina kun se ilmestyi, puhuttiin englantia, Martela kuvaa alkuvuosia.

Nyt opetusmateriaaleja on hyvin saatavilla. Minna Flink käyttää Learning English with Bobby -materiaalia, johon kuuluva Bobby-nalle seikkailee tunnilla kuten Kitty aikanaan.

Kielenopetuksen varhainen aloittaminen auttaa siinä, että kolmoselle mennessään oppilaat ovat jo tuttuja kielen kanssa ja ääntäminen on hallussa.

– Kun neljännellä alkaa vapaaehtoinen A2-kieli, on oppilaalle todella suuri helpotus, että yksi kieli on jo tuttu, Flink ja Martela miettivät.

Kielen kirjoittamisen opiskelu on myös helpompaa, kun ei tarvitse yhtä aikaa tutustua ääntämiseen.

OAJ ja Suomen kieltenopettajien liitto Sukol muistuttavat, että kieltenopettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta, sillä monelle on uutta opettaa kieltä pienille oppilaille. Lisäksi opettajien pitää saada valmiuksia huomioida maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

Englanninopettajien lisäksi pienille oppilaille kieltä opettavat luokanopettajat. Mäntyharjussa monilla kunnan luokanopettajilla on pätevyys opettaa englantia, kertoo sivistystoimenjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.