Tilannetajua, herkällä korvalla kuuntelemista ja vaikeiden päätösten perustelemista – OAJ:n valtuutettu on vastuullisessa roolissa

Omien puolustamista ja järjestön linjausten perustelemista. OAJ:n valtuutetut kertovat, miltä tuntuu olla viestinviejänä molempiin suuntiin.

Kerään hiljaisia signaaleja

Jaakko Sarmola, OAJ:n yleissivistävät opettajat, Rovaniemi

Tilannetajuakin tarvitaan. Kerron jäsenille ennen kaikkea niistä OAJ:n päätöksistä, joiden tiedän koskevan juuri heitä. Perustelen, mikä päätöksessä on ajankohtaista ja miksi juuri heidän kannattaisi olla siitä kiinnostuneita.

Kerään kollegoilta hiljaisia signaaleja ja vien niitä pöytiin, joissa OAJ:n päätöksiä tehdään.

Eräs työn ja perhe-elämän yhteensovittamista koskeva huoli tuli esille tavallisessa keskustelussa opettajainhuoneessa ja eteni lopulta neuvottelupöytään ja priorisoituihin sopimustavoitteisiin.

OAJ on siellä, missä on yksikin jäsen. Jäsenet ovat mukana kaikessa järjestön päätöksenteossa.

 

Seison päätösten takana

Teija Launiainen, OAJ:n ammatilliset opettajat, Lappeenranta

Vaikka olisinkin joistain asioista pikkuisen eri mieltä, seison yhdessä tehtyjen päätösten takana. Tällainen on esimerkiksi järjestöuudistus, koska suora jäsenyys OAJ:hin on meidän yhdistyksellemme huono vaihtoehto.

Valtuutetuilla pitää olla myös omia mielipiteitä ja niitä täytyy tuoda esille. Mutta sitten kun päätökset on tehty, toimitaan yhteiseksi eduksi.

Me ammatilliset opettajat käytimme valtuustossa paljon puheenvuoroja muun muassa vuosityöajasta. Heti syysvaltuuston jälkeen lähetin verkostolleni viestiä kokouksen tapahtumista ja hyväksytyistä ponsista. Se oli sellainen sykäys, että tällaista tulee tapahtumaan, olkaa hereillä!

 

Aina ei voi voittaa

Sari Sirniö, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto, Hyvinkää

On kunniatehtävä viedä viestiä kentältä OAJ:hin ja päin vastoin. Syysvaltuustossa nostimme esille varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ja esimiesten uupumisen. Omassa ryhmäpuheenvuorossani korostin ammattijärjestön uudistamisen tärkeyttä ja oman liittomme asemaa OAJ:ssa. Varhaiskasvatuksen opettajien äänitorvena pureudun niin yksittäistä opettajaa kuin koko ammattikuntaa koskeviin ongelmiin. Välillä joudun selittämään, miksi toiveemme eivät ole toteutuneet. Onneksi sekaan mahtuu myös riemuvoittoja, kuten varhaiskasvatuksen opettajien sopimusten siirto ovtesiin.