Tämä toimii: ”Ohjaavan opettajan työ on nyt aiempaa selvempää”

Sipoon kunta halusi, että oppilaat pääsevät paremmin vaikuttamaan koulujen toimintaan. Yksi konsti oli tehostaa oppilaskuntien ohjaavien opettajien työtä, Charlotta Souranto kertoo.

Sipoon kunta on satsannut oppilaskuntien ohjaavien opettajien työn kehittämiseen Opetushallituksen hankerahan avulla vuosina 2022–2023. Miksi kunta kohdensi voimavaroja juuri tähän?

Sipoossa päättäjät halusivat lisätä oppilaskuntien osallisuutta koulujen toimintaan ja sen suunnitteluun. Yksi keino oli oppilaskuntien ohjaavien opettajien tukeminen ja työn kehittäminen.

Aloitin ohjaavana opettajana kolme vuotta sitten, ennen hanketta. Tuolloin sain tehtävään vain lyhyen perehdytyksen, ja moni kysymys jäi mietityttämään. Miten tehtävää kannattaisi hoitaa? Millä eri tavoin lapsia voisi osallistaa?

Sipoossa ei ollut mitään yhteistä linjaa, vaan kaikki tekivät ohjaavan opettajan työtä vähän omalla tavallaan.

 

Millaisia toimia hankkeen aikana on tehty?

Kaikki Sipoon oppilaskuntien ohjaavat opettajat ovat kokoontuneet hankkeen aikana ensimmäisen kerran yhteen keskustelemaan sekä vaihtamaan kokemuksia ja ideoita. Samoin meille on järjestetty koulutusta oppilaskunnan ohjaamisesta. Tapaamisista on tarkoitus tehdä pysyvä tapa.

Sekä kokoontumiset että koulutus ovat olleet hyviä kokemuksia. Olen saanut paljon uusia ideoita ja omaksunut hyviä käytäntöjä. Ohjaavien opettajien palkkioon tuli myös pieni korotus. Se viestii tämän työn tärkeydestä.

 

Miten tapaamiset ja koulutus näkyvät teidän koulunne oppilaskunnan toiminnassa?

Kaikki koulumme oppilaat pääsevät aiempaa paremmin vaikuttamaan koulun toimintaan. Nyt oppilaskunnan hallituksessa olevat oppilaat kertovat luokkatovereilleen, millaisia asioita on seuraavan kokouksen listalla, ja kysyvät heidän mielipiteitään ja ideoitaan. Samoin kokouksen jälkeen hallituksen jäsenet kertovat päätöksistä.

Tällä tavoin oppilaat ovat vaikuttaneet esimerkiksi talviulkoilupäivän ohjelmaan.

Uutta on myös kokouskäytäntöjen harjoittelu oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Oppilaat nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Kaiken kaikkiaan ohjaavan opettajan työ on nyt aiempaa selvempää, strukturoidumpaa. Yhteinen tavoite – oppilaiden osallisuuden vahvistaminen – on entisestään kirkastunut.