Sairausloman palkkojen takaisinperintä kannattaa aina tarkistaa – Näin OAJ on muuttanut karhuja saataviksi

Jouduitko maksamaan takaisin sairausloman ajan palkkaa? OAJ:n avulla useiden jäsenten sairausloman palkat on muutettu karhuista saataviksi. Kyse on ollut jopa tuhansista euroista.

 

Eräällä opettajalla oli vakava sairaus ja kaksi pitkää sairauslomaa. Sairauslomien välillä hän oli työssä 31 päivää.

Työnantaja katsoi, ettei opettajalla ollut oikeutta jälkimmäisen sairausloman palkkaan, koska työssäolojakso jäi liian lyhyeksi syysloman vuoksi.

OAJ:n tulkinnan mukaan syysloma kuului työaikaan ja yli 30 päivän työssäolojakso täyttyi. Opettajalla oli näin ollen oikeus palkalliseen 60 päivän sairauslomaan.

Työnantaja muutti tulkintaansa ja maksoi opettajalle myös jälkimmäisen sairausloman palkan. Takaisinmaksun sijaan opettaja sai tuhansia euroja lisää.

 

Isoista rahoista oli kyse silloinkin, kun määräaikaisen opettajan palvelussuhde päättyi keväällä ja uusi palvelussuhde samalla työnantajalla alkoi lukuvuoden alussa.

Opettaja aloitti uuden määräaikaisen työnsä elokuussa mutta loukkasi jalkansa. Työnantajan mielestä opettajalla ei ollut oikeutta sairausloman palkkaan, koska hän oli ollut töissä alle 60 päivää.

OAJ:n mukaan 60 päivän karenssiaikaa ei ollut, koska työnantaja oli sama kuin edellisen lukuvuoden lopussa. Lopulta työnantaja pidensi opettajan palkallista sairauslomaa kahdesta viikosta seitsemään.

 

Jos työnantaja karhuaa palkkaa takaisin, erityisasiantuntija Anneli Vainik kehottaa aina tarkistamaan esimerkiksi OAJ:n nettisivujen Työelämäoppaasta, onko pyyntö aiheellinen.

Jos epäilee karhua aiheettomaksi, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai OAJ:n edunvalvontaan.

– Uudellakin opettajalla on 60 päivän karenssista huolimatta oikeus sairausloman palkkaan 14 päivän ajan.