Paikkatieto paljastaa asioiden yhteyksiä – sovellukset yhä helppokäyttöisempiä

Paikkatieto auttaa hahmottamaan monimutkaisiakin ilmiöitä eri aineissa. Sovellukset ovat entistä helppokäyttöisempiä, maantieteen ja biologian lehtori Nina Brander rohkaisee.

Nina Brander innostuu paikkatiedosta ja paikkatietosovelluksista. Hänestä ne tarjoavat oivan avun monimutkaisenkin tiedon mielekkääseen visualisointiin ja paikallisten sekä globaalien ilmiöiden hahmottamiseen ja selittämiseen.

Paikkatieto on maantieteelliseen sijaintiin liittyvää tietoa. Esitysmuoto on usein digitaalinen kartta, johon voi sisällyttää monenlaista tietoa. Turun suomenkielisen yhteiskoulun lukiossa lehtorina toimivan Ninan mukaan paikkatietosovelluksia käytetään kaikilla TSYK:n maantieteen kursseilla.

Ninaa kiehtoo, miten opiskelija voi itse saada ilmiöitä näkyviin kartalla. Kun maailmankartalle asetellaan vaikka mannerlaattojen rajat, tulivuoret ja viimeisimmät maanjäristykset, asioiden yhteydet hyppäävät silmille.

Samoin voidaan tutkia vaikka ilmastonmuutokseen tai kaupungistumiseen liittyviä asioita. Tehtävän voi muokata opetettavaan aineeseen ja luokka-asteeseen sopivaksi.

– Kun opiskelija oppii havainnoimaan itse luomaansa karttaa ja löytämään syy-seuraussuhteita ilmiöille, se on oppimista parhaimmillaan.

Ninan mukaan paikkatietosovelluksista on kymmenessä vuodessa tullut helppokäyttöisempiä. Hän käyttää esimerkiksi Arcgis Onlinea, jonka globaalit aineistot ovat kouluille ilmaisia.

Valtaosa Ninan työajasta menee tällä hetkellä koulutusalan kehittämishankkeisiin. Hän toivoo, että opettajat heräisivät siihen, miten monessa aineessa paikkatieto-osaamista voi opettaa. Kyse on paitsi teknisistä taidoista, myös kyvystä hahmottaa ja analysoida ympäristöään ja sen ilmiöitä.

– Paikkatieto-osaaminen tulevaisuuden taito ja kilpailuetu työelämässä.

Näillä alkuun

Paikkatietoyritys Esri tarjoaa pilvipohjaisen paikkatietoalustan ilmaiseksi perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Laajat aineistot ja apua geomentoreilta:

esri.fi/GISforSchools

Paikkatieto ja avoin data -hanke kokoaa vuoden 2019 aikana paikkatietoon liittyviä oppimismateriaaleja yhdelle sivustolle:

blog.edu.turku.fi/karttanyt

Katso myös:

www.paikkaoppi.fi

paikkatietoikkuna.fi