Opetusansiot huomioitava rekrytoinnissa

Opetustyö tuottaa iloa yliopisto-opettaja Henna Ala-Kutsille, mutta meriittejä siitä kertyy heikommin kuin tutkimustyöstä.

Opetusansioilla on yliopistossa tahmeaa luoda urapolkua.

OAJ:n ja Yliopiston opetusalan liiton tekemässä pienimuotoisessa kyselyssä 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että opetusansioilla ei yliopistossa pysty etenemään. 40 prosenttia vastasi, ettei opetus- ja tutkimusansioita huomioida tasapuolisesti yliopistojen rekrytointikäytännöissä.

Kyselyyn vastasi 33 OAJ:n ja YLLin Yliopistopäiville osallistunutta opettajaa. Kyselyllä selvitettiin opetushenkilökunnan käsityksiä ja toiveita uralla etenemisestä. Yliopistopäivät järjestettiin marraskuun puolivälissä.

Ei voi olla niin, että meritoitumista olisi kaikki muu paitsi opettaminen.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että selkeämmät urapolut ja palkitsemisen parantaminen nostaisivat hyvinvointia nykyisellä työpaikalla.

– Koen, että opetustyötäni arvostetaan, mutta urapolkua opetusansioiden varaan ei meillä oikein voi rakentaa, vahvistaa englantia Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa opettava Henna Ala-Kutsi.

– Tässä asiassa yliopistoissa tunnutaan etenevän kovin hitaasti. Opetuspainotteisille tehtäville tarvitaan yliopistoihin oma urapolku, johon olemme tuottaneet oman mallimme. Koulutus ja tutkimus ovat kuitenkin yliopistojen päätehtäviä. Ei voi olla niin, että meritoitumista olisi kaikki muu paitsi opettaminen, OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen sanoo.

Ala-Kutsi opettaa tällä hetkellä monen eri tiedekunnan opiskelijoita.

– Tulevaisuudessa on ehkä mahdollista keskittyä johonkin tiedekuntaan. Se avaa uusia näkymiä työn kehittämiseen, vaikka varsinaisesta urapolusta ei olekaan kysymys, hän sanoo.

 

Motivoituneet opiskelijat, uuden luominen ja kehittäminen sekä työskentelyn vapaus innostavat yliopiston opettajia. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli innostunut työstään melko tai erittäin usein.

Reilu kolmannes sanoo, että töitä on liikaa melko usein. Näin ajattelee myös Ala-Kutsi.

– En ehdi tehdä töitäni sellaisella laadulla kuin haluaisin. Joudun tekemään melkein kaikki opetusmateriaalit itse. Siihen kuluu paljon aikaa, eikä tunteja jää opetuksen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen, Ala-Kutsi kertoo.

Myös verkko-opetus teettää paljon töitä, ja siihen Ala-Kutsi saisi upotettua loputtomasti työtunteja.

– Toisaalta teen sen mielelläni, sillä verkko-opetus tuo minulle joustavuutta työajoissa. Opiskelijoillakin on tiukkaa, ja verkko-opinnoilla helpotan sitä, että he saavat kurssini joustavammin suoritettua.