Opettajien tukena

Mentorit ja tutorit työskentelevät opettajien tukena mutta heidän tehtävänsä eroavat toisistaan. Vertaismentori tukee työssäjaksamista koulun ulkopuolella, tutoropettaja ohjaa ops- ja digiasioissa työpaikoilla.

Yksi ryhmän jäsen muiden joukossa. Sellainen on seinäjokelainen vertaismentori, luokanopettaja Minna Kosola. Hän johdattelee keskustelua luokanopettajien verme-ryhmässä, jossa keskustellen ja kuunnellen etsitään ratkaisuja arjen työssä nouseviin ongelmiin.

Kouran koulussa opettava Kosola hurahti vertaismentorointiin heti, kun ensimmäisiä mentoreita alettiin kouluttaa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa lähes kymmenen vuotta sitten.

Vertaismentoroinnissa 7–8 opettajaa kokoontuu kerran kuussa. Parasta vermessä on Kosolan mielestä se, että mentori saa itsekin vertaistukea ja oppia muilta.

– Vermessä puhutaan yhteisistä asioista, joihin jollain toisella saattaa olla ratkaisuja tai näkökulmia. Työssäjaksaminen on kestoaihe.

Kosolan ryhmässä on puhuttu opsista, voimaantumisesta, yhteisöllisyydestä, opettajuuden muutoksesta ja vaikeista vanhemmista.

Miten mentorointi sitten eroaa tutoroinnista?

– Tutoropettaja ohjaa opettajia uudessa opsissa ja digitaidoissa työpaikalla ja oppitunneilla, kun verme-mentori vetää pienryhmää koulun ulkopuolella, Kosola selvittää.

Niin mentorointi kuin tutorointikin ovat opettajalle työtä, ja niistä on maksettava korvaus.

– Paras ratkaisu olisi sisällyttää mentorointi ja tutorointi opettajan kokonaistyöaikaan, sanoo professori Hannu L.T. Heikkinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Heikkisen mukaan parhaiten verme on juurtunut kuntiin, joissa mentoreille maksetaan palkkio ryhmän ohjaamisesta ja ryhmiin osallistuminen luetaan täydennyskoulutukseksi.

Seinäjoella luokan-, erityis-, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien omat verme-ryhmät täyttyvät syksyisin pikavauhtia.

Kosola on saanut palkallisia vapaapäiviä verme-koulutuksiin. Mentorina hän saa korvauksen työstään. Lisäksi tulee järjestelykorvaus, jolla voi tarjota ryhmälle kahvit. Verme-ryhmään osallistujat saavat veso-korvausta.

 

Vermestä puhutaan Educa-tapahtumassa Helsingissä perjantaina 26.1.2018 klo 10.45.

Lue samasta aiheesta