Opettajaopiskelijat kaipaavat kokonaiskuvaa OAJ:n toimijakentästä

Soolin hallituksen jäsenet haluavat saada opettajaopiskelijoiden äänen kuuluviin OAJ:n hallituksessa ja valtuustossa. Myös opettajakoulutuksen vetovoima pitää turvata.

Yliopistot siirtyivät etäopetukseen maaliskuun puolivälissä, ja useimmat opiskelijat jatkavat etäopiskelua myös syyslukukaudella. Muiden opettajaopiskelijoiden tavoin Suomen opettajaksi opiskelevien liiton Soolin hallituksen jäsenet suorittavat opintojaan poikkeusoloissa.

Opettajaidentiteetin rakentumiseen on etenkin aineenopettajaopiskelijoilla lyhyt aika. Siksi ainejärjestön, Soolin, OAJ:n ja Opettajien työttömyyskassan yhteys jää helposti hataraksi. Opettajaopiskelijat kaipaavatkin kokonaiskuvaa oman alansa toimijakentästä.

Kysyimme Soolin hallituksen jäseniltä, mitä OAJ voisi tehdä opettajaopiskelijoita tukeakseen. Opiskelijat kaipaavat järjestöltään ennen kaikkea tukea, opettajan ammatin vetovoiman turvaamista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

 

Äänivaltaa päättäviin elimiin

Markus Helin, luokanopettajaopiskelija

Nuoret opettajat tarvitsevat OAJ:ltä tukea ja selkeät ohjeistukset koulutyöhön koronaviruksen aikana, sillä opettajankoulutus ei valmista työskentelyyn poikkeusoloissa. Varhaiskasvatuksen opettajat pitävät Suomea pystyssä, joten heidän työpanoksensa pitää pystyä vaikeissakin olosuhteissa turvaamaan. Opettajaopiskelijat haluavat saada äänensä paremmin kuuluviin OAJ:n päättävissä elimissä eli valtuustossa ja hallituksessa.

 

Jatkumo ainejärjestöstä OAJ:hin

Sami Perkiö, musiikkipedagogian opiskelija

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla opettajaidentiteetti ei edes opettajalinjalla ole yhtä vahva kuin yliopistojen opettajaopiskelijoilla. Siksi jatkumoa ainejärjestöstä Sooliin, OAJ:hin ja työttömyyskassaan pitäisi vahvistaa. Osallisuuden tunne on opiskelijoille tärkeä, ja sitä OAJ:n pitäisi kasvattaa. Varsinkin tällaisena etänä toimimisen aikana on huolehdittava yhteydenpidosta. Sool tarvitsisi täysvaltaiset paikat OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa.

 

OAJ-tietopaketti tarpeen

Annabella Nummelin, aineenopettajaopiskelija

Erityisesti poikkeusaikoina on tärkeää turvata opiskelijoiden jaksaminen, jotta saamme opettajiksi osaavia ja työstään nauttivia ammattilaisia. Työelämään siirtyvät hyötyisivät OAJ-tietopaketista, ja muutenkin järjestö voisi jo aloittaville opiskelijoille kertoa itsestään aktiivisesti. Etenkin meillä aineenopettajaopiskelijoilla kynnys liittyä Sooliin on aika suuri, sillä opettajaopinnot eivät useinkaan ala ensimmäisinä opiskeluvuosina. Opettajaidentiteetin omaksumiseen on lyhyt aika, sillä Turun yliopistossa aineenopettajaopinnot ja kaikki neljä harjoittelua sijoittuvat yhteen vuoteen.

 

Työturvallisuus ja työhyvinvointi turvattava

Karoliina Kovalainen, varhaiskasvatuksen opiskelija

Opettajankoulutuksen houkuttelevuudesta pitää huolehtia. OAJ:n on nostettava julkisuudessa esille opettajan työn positiivisia puolia ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Näin korona-aikana pitäisi korostaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien työtä. Myös palkkaus on tärkeää hoitaa kuntoon ja nostaa vastaamaan koulutuksen ja työn vaativuutta. Lomautuksia vastaan on taisteltava aktiivisesti. Työturvallisuus, työhyvinvointi, hyvä sisäilma ja terve rakentaminen sekä näiden turvaaminen on muistettava järjestön toiminnassa.