Opettaja: näistä asioista saat päättää, kun striimaat oppituntisi

Oppitunti on teos, johon opettajalla on tekijänoikeus. Mihin opettajan siis pitää suostua ja mihin ei, kun oppitunteja vaaditaan striimattavaksi? OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen vastaa.

Oppitunteja striimataan oppilaitoksissa yhä enemmän, koska koronan takia lähiopetusta ei voida aina järjestää turvallisesti.

OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen korostaa, että perusopetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena.

– Ainoastaan silloin, kun voimassa ovat perusopetuslain mukaiset poikkeukselliset tai erityiset opetusjärjestelyt, opettaja on velvollinen järjestämään opetuksen muutoin kuin lähiopetuksena eli esimerkiksi live-streamin kautta, Hietanen-Tanskanen sanoo.

Työnantajan on hankittava striimaamiseen eli suoratoistoon tarvittavat välineet ja koulutettava opettaja niiden käyttöön.

Opettaja saa päättää, miten striimaus toteutetaan.

Opettaja on velvollinen striimaamaan opetustaan vain omille oppilailleen, joita päätös erityisistä tai poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä koskee.

– Jos työnantaja haluaa, että oppitunti tallennetaan, sitä välitetään laajemmalle ja käytetään mahdollisesti tulevinakin vuosina, tarvitaan opettajan suostumus, Hietanen-Tanskanen painottaa.

Opettaja saa myös päättää, miten striimaus toteutetaan. Joissakin tilanteissa pelkän äänen toistaminen voi riittää, toisinaan on tarpeen toistaa myös kuvaa.

Opettajan oikeus määrätä omien oppituntiensa käytöstä perustuu tekijänoikeuslakiin.

– Mikäli oppitunti on riittävän omaperäinen esitys, se voi olla teos, ja tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen.

 

Hietanen-Tanskasen mielestä opettajan on tärkeää tuntea myös se, mitä lupia oppilaitoksella on. Esimerkiksi Kopioston kopiointiluvalla opettaja voi kopioida ja skannata otteita kirjoista, lehdistä ja verkkosivuilta ja jakaa näitä oppitunneillaan suljetussa oppimisympäristössä.

Lakimies muistuttaa, että tekijänoikeus opettajan laatimaan opetusmateriaaliin ei siirry työnantajalle pelkästään palvelussuhteen perusteella.

– Tekijänoikeuksien luovutuksesta tulee sopia tapauskohtaisesti etukäteen, kun tiedetään mistä teoksesta on kyse ja miten sitä halutaan hyödyntää.