Open tarina: Reetta Alanko hyödyntää pedagogisia taitojaan kehittäjän työssään

Kun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Reetta Alanko loikkasi kehittäjäksi ammattikorkeakouluun, hän huomasi opettajuudesta olevan monenlaista hyötyä. Hänen vetämänsä työpajat keräävät kehuja, ja luokkahuoneesta tutuilla keinoilla työkaverit pysyvät palavereissa hereillä.

Houkutus ripustaa pyykkejä suljetun kameran takana on suuri, kun muistutus monen tunnin kokouksesta kilahtaa näytölle. Miten ihmeessä saada ihmiset inspiroitumaan yhteisestä ideoinnista etänä?

Tätä pohtii Reetta Alanko, joka työskentelee kehittämisasiantuntijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Iso osa hänen työtään on suunnitella työpajoja, joissa nuoret ja eri alojen ammattilaiset ratkovat nuorten palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Itse asiassa Alangon mielestä hyvä työpaja on kuin oppitunti. Kun on saanut yläkouluikäiset ymmärtämään perjantai-iltapäivällä, miksi Berliinin muuri kaadettiin, pystyy mihin vaan.

– Parhaimmat oppitunnit ja työpajat alkavat lämmittelytehtävällä, jolla viritellään aivoja.

Hyvä työpaja on kuin oppitunti.

Tunnelman vapauduttua osallistujat pääsevät ideoimaan. Tässä vaiheessa Alanko sanoo, että koko maailma ja kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Nyt ei mietitä, mikä on mahdollista, ja mikä on hyvä tai huono idea. Usein ne villit ja hullut päähän pälkähdykset voivat olla johtolankoja, jotka vievät parhaisiin oivalluksiin.

– Ohjeiden antaminen on äärimmäisen tärkeä taito, jonka opettajan työ on minulle opettanut. Entistä enemmän sen merkitys korostuu etätyössä, kun emme voi hahmottaa epäsuoria viestejä ympäristöstä.

Alangon vetämät työpajat ovat keränneet vuolaita kehuja. Osallistujien mielestä työpajat ovat olleet selkeitä ja hyvin suunniteltuja sekä kaiken lisäksi hauskoja. Alangon tärkein ohjenuora on, että ihmiset eivät saa tylsistyä.

Ohjeiden antaminen on äärimmäisen tärkeä taito, jonka opettajuus on minulle antanut, Reetta Alanko kertoo.

 

Opettajan rohkaisulla voi olla valtava arvo. Alangolle tällainen hetki oli lukion äidinkielen tunti, jossa opettaja kehui hänen ainettaan luokan edessä.

Alanko oli otettu mutta ymmällään, sillä hän ei ollut koskaan ajatellut itseään kummoisena kirjoittajana.

– Tajusin, millainen merkitys opettajalla voi olla siihen, että joku oppii jotakin.

Myöhemmin kokemus vaikutti Alangon uravalintaan. Hän opiskeli historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi. Käsitys opettajan työstä muuttui työkokemuksen karttuessa.

– Yllätyksiä tuli. Tämä on siitä erikoinen ammatti, että meillä kaikilla on kokemuksia opettajista ja opettajan työstä. Totuus on, että opettajuus on niin paljon kaikkea muuta kuin luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta.

Opettajana Alanko ehti työskennellä kaikilla kouluasteilla alakoulusta lukioon. Lisäksi kokemusta karttui ammatilliselta puolelta.

– Otan vastaan niitä juttuja, joita eteen tulee, ja katson, mihin polku vie.

Nykyisessä työssään Reetta Alanko kehittää nuorille Zekki-verkkopalvelua. Sen tavoitteena on auttaa nuoria ymmärtämään omaa elämäänsä ja hakemaan tarvittaessa tukea.

 

Opiskellessaan historiaa yliopistossa Alanko ymmärsi, että historia on oikeastaan muutoksen tarkastelua. Alankoa on aina kiinnostanut yhteiskunta: millainen se on nyt, ja millainen siitä tulee tulevaisuudessa?

Alanko pitää tärkeänä sitä, että hän voi omalla toiminnallaan tehdä maailmaa oikeudenmukaisemmaksi.

Nykyisessä työssään Alanko kehittää nuorille Zekki-verkkopalvelua, jonka ideana on auttaa nuoria ymmärtämään omaa elämäänsä ja hakemaan tarvittaessa tukea. Palvelu on käytännössä verkkotesti, jonka kysymykset liittyvät kymmeneen keskeiseen elämänosa-alueeseen, kuten perhesuhteisiin, koulunkäyntiin ja itsetuntoon.

– Pohjimmaisena viestinä nuorille on, että olet hyvä juuri sellaisena kuin olet tällä hetkellä. Kaikkien elämän osa-alueiden ei tarvitse olla tapissa. Täydellistä elämää ei ole olemassa.

Alangon uralla käänteentekevä hetki oli, kun hän hurahti palvelumuotoiluun. Avoimessa yliopistossa suoritetut palvelumuotoilun opinnot avasivat ovet erilaisten kehittämisprojektien pariin.

Palvelumuotoilun avulla kartoitetaan, mitä palvelun käyttäjät toivovat ja tarvitsevat palvelulta. Lähtökohta oli tuttu Alangolle opettajan työstä, jossa hän hyödynsi oppijalähtöistä oppimista. Hänestä opettajan tehtävä on auttaa jokaista löytämään oma tapansa oppia.

 

Oppituntien rytmi on vaihtunut sähköpostimuistutusten kilahduksiin, mutta Reetta Alanko on tällä hetkellä juuri oikeassa paikassa. Ote opetukseen on edelleen luja, sillä ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat vahvasti läsnä myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan puolella.

Opettajan uralta käteen jäi paljon hyviä oppeja ja muistoja. Työyhteisönä koulumaailma oli erityislaatuinen. Se, jos jokin, valmensi moniammatilliseen yhteistyöhön.

– Aika harvassa ovat sellaiset työyhteisöt, joissa on humanisteja, matemaatikkoja, taiteilijoita, urheilijoita ja terveysalan ammattilaisia saman katon alla.

Entä jos Alanko palaisi vielä joskus opettajan pöydän taakse? Veisikö hän jotain nykyisestä työstään mukanaan? Pohdinnan jälkeen hän vastaa:

– Ottaisin oppijoita enemmän mukaan opetuksen kehittämiseen.

 

Reetta Alanko

  • Asiantuntija Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa Diakonia-ammattikorkeakoulussa
  • Koulutukseltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Ehti työskennellä opettajan tehtävissä lähes kymmenen vuotta, kunnes palvelumuotoilu vei ammattikorkeakoulun kehittämistyön pariin.
  • Perheeseen kuuluvat puoliso ja viisivuotias Martti-corgi.

Zekki – miten sulla menee?

  • Zekki.fi on digipalvelu, jonka avulla nuori voi arvioida omaa elämäntilannettaan sekä saada tietoa matalan kynnyksen tukipalveluista.
  • Opettajille Zekki toimii keskustelun apuna, sillä palvelun avulla nuori voi sanallistaa elämäntilannettaan.
  • Zekin ovat kehittäneet Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä muun muassa Takuusäätiön, Väestöliiton ja Nuorisoasuntoliiton kanssa.