OAJ:n ehdotus: Valtionrahoitusta uusien opettajien mentorointiin

Mentoroinnista on hyötyä etenkin vastavalmistuneille opettajille, jotka kokevat usein työnsä stressaavaksi.

Mitä OAJ ehdottaa?

OAJ ehdottaa, että uransa alussa oleville opettajille turvattaisiin lakisääteinen oikeus mentorointiin kahden ensimmäisen työvuoden ajaksi. Ehdotus on tehty maan hallitukselle puoliväliriiheen.

Mentorointi alkaisi syksyllä 2023. Opettajat osallistuisivat siihen noin seitsemän hengen ryhmissä 18 tuntia vuodessa.

 

OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, mitä mentorointi on?

Mentoroinnissa kokenut kollega antaa vertaistukea uransa alussa olevalle opettajalle.

Tavallisimmin mentorointi toteutuu ryhmissä. Mentori saa työstään korvauksen, mutta mentoroitavat ovat osallistuneet mentorointiin yleensä työajan ulkopuolella.

 

Kuka saa osallistua mentorointiin?

Mentoroinnin järjestämisestä päättää työnantaja. Kaikki työnantajat eivät ole sitä tarjonneet, ja näin ollen läheskään kaikilla vastavalmistuneilla ole ollut mahdollisuutta osallistua siihen.

Nyt OAJ ehdottaa, että kaikilla opetusalalle tulleilla opettajilla olisi lakisääteinen oikeus osallistua mentorointiin kahden ensimmäisen vuoden ajan ja että valtio rahoittaisi mentoroinnin.

 

Mitä ehdotus maksaisi?

OAJ:n alustavien arvioiden mukaan mentorointi maksaisi valtiolle 6–9 miljoonaa euroa vuodessa.

Järjestö ehdottaa, että hallitus varaisi mentorointiin 6 miljoonaa vuonna 2023, 9 miljoonaa vuonna 2024 ja 6,5 miljoonaa euroa vuosina 2025 ja 2026.

Uusia opettajia tulee alalle noin 4 000 vuodessa. Heidän mentorointinsa maksaisi noin 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Mihin mentorointia tarvitaan?

Mentorointi parantaa työhyvinvointia. Eniten sitä tarvitsevat vastavalmistuneet opettajat, jotka kokevat usein työnsä raskaaksi ja stressaavaksi.

Ensimmäiset viisi vuotta uralla ratkaisevat, jääkö korkeasti koulutettu opettaja alalle. Mentorointi tukee työssäjaksamista ja siinä pysymistä.

OAJ:n tavoitteena on opettajankoulutuksen jatkumo peruskoulutuksesta perehdyttämisen ja mentoroinnin kautta täydennyskoulutukseen eli koko uran aikaiseen kehittymiseen.

 

Hallitus neuvottelee puoliväliriihessään 21. ja 22. huhtikuuta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025.

 

Lue lisää: