OAJ toimii: Sadan oikeusjutun tahdissa

Kun OAJ:n jäsen joutuu tilanteeseen, jossa tarvitsee lakiapua, hän voi olla yhteydessä OAJ:n lakimiehiin yhteydenottolomakkeella, puhelimitse tai luottamusmiehen välityksellä.

Lakimies ottaa asian tutkittavakseen ja pyytää tarvittavan lisämateriaalin. Sen jälkeen lakitiimi arvioi tilanteen ja mahdolliset jatkotoimet.

Yleisimpiä ovat määräaikaisuuksien ketjuttamiset, irtisanomiset sekä yhteistoimintalain rikkomiset.

OAJ:n lakitiimillä töitä riittää. Kuuden hengen ryhmällä on jatkuvasti runsaat sata oikeusjuttua vireillä eri tuomioistuimissa tai oman selvityksen alla.

Aiheet vaihtelevat. Yleisimpiä ovat määräaikaisuuksien ketjuttamiset, irtisanomiset sekä yhteistoimintalain rikkomiset. Myös tasa-arvoon, eläkkeisiin, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä rikosasioihin liittyvät jutut ovat yleisiä.

– Esimerkiksi työsuhderiidoissa lähetämme työnantajalle aina ensin korvausvaatimuksen, jos siihen alkuselvitysten jälkeen katsotaan olevan aihetta. Noin 30 prosenttia tapauksista pystytään sopimaan jo tässä vaiheessa ilman oikeudenkäyntiä, johtava lakimies Erkki Mustonen kertoo.

Jos työnantaja torppaa vaatimukset, OAJ hankkii jäsenelle oikeusturvavakuutuksen ja palkkaa talon ulkopuolisen lakimiehen jatkamaan jutun riitautusta.

– Noin puolet jutuista on siirretty alkutoimien jälkeen talon ulkopuolisten lakimiesten hoidettavaksi. Kaikkien tapausten etenemistä seurataan tarkasti OAJ:n toimistossa.

Virkapuolella riidat ratkaistaan käräjien sijaan hallinto-oikeuksissa. OAJ:n omat lakimiehet pystyvät hoitamaan suuren osan näistä riitautuksista.

– Prosessi hallinto-oikeudessa kestää tavallisesti noin vuoden ja sen aikana vastataan useampaan vastine- ja lisäselvityspyyntöön.