OAJ toimii: Oma ääni kuuluviin

OAJ:ssä jokainen jäsen voi vaikuttaa järjestön toimintaan ja päätöksentekoon. Äänensä ja asiansa saa kuuluviin monella eri tavalla. Tässä jutussa avataan niistä muutamia. Älä unohda Opettajan mielipidekirjoituksia ja juttuvinkkejä!

Miksi jäsenen äänen pitää kuulua?

OAJ:n tehtävä on valvoa jäsentensä etuja. Jotta tämä toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, jäsenillä ja yhdistyksillä on oltava välitön yhteys.

– Jäsenistössä on paljon kokemusta ja näkemystä, jota kannattaa hyödyntää järjestön kaikilla tasoilla, OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman sanoo.

Keskustelua käymällä asioihin löydetään parhaita ratkaisuja. Vaikka päätökset tehdään demokraattisessa järjestyksessä, Ottmanin mukaan ongelmien ja ratkaisujen kartoittamisessa joukkovoimalla on valtava merkitys.

– On kaikkien etu, jos jäsenet ovat vahvasti mukana. Itseä koskeviin asioihin on tärkeää saada vaikuttaa, ja opettajia ja heidän tarpeitaan varten me tätä työtä teemme.

 

Vedä valtuutettua hihasta

Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Valtuutetut edustavat eri opettajaryhmiä ja alueita.

– Kannustan jäseniämme olemaan aktiivisesti yhteydessä omaan valtuutettuun, sillä hän on suora väylä ylimpään päätöksentekoon. Hänelle voi esittää toiveita, kannanottoja ja ideoita sekä pyytää, että hän veisi asian eteenpäin valtuustoon, OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil kertoo.

Yhteensä valtuutettuja on 150.

Valtuustojen ja valtuutettujen yhteystiedot löytyvät OAJ:n kotisivuilta.

 

Löyly irrottaa kielenkannat

Sauna on Howspace-alustalla toimiva foorumi, jossa käydään keskustelua OAJ:n jäsenten ja päättäjien välillä matalla kynnyksellä.

– Kaikki jäsenet voivat tulla Saunaan kysymään ja kertomaan ajatuksistaan ja tuntemuksistaan, erityisasiantuntija Laura Nurminen raottaa löylyhuoneen ovea.

OAJ:n toimikunnat valitsevat esityslistoiltaan lukukaudella muutaman valmisteltavan asian, joiden he arvelevat herättävän keskustelua. Saunassa näistä asioista käydään vuoropuhelua chatissa tai live-tilaisuuksissa.

Mukana tilaisuuksissa on OAJ:n asiantuntijoita ja päättäjiä keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin. Näin myös he saavat tietoa ja näkemyksiä päätöksen tekoa varten suoraan jäseniltä.

OAJ:n uuden puheenjohtajan Katarina Murron Saunailta-livet alkavat elokuussa ja sen jälkeen niitä on kuukausittain. Ensimmäinen puheenjohtajan Saunailta vietetään 30.8. klo 18.

Live-lähetysten tallenteet ovat katsottavissa Saunassa jälkikäteen.

 

Jäsenen lähin kontakti

Jäsenen lähin kontakti OAJ:hin on paikallisyhdistys. Jäsen voi olla suoraan yhteydessä oman yhdistyksen toimijoihin.

Jäsen voi esittää toiveita ja mielipiteitä, ja yhdistys voi viedä asioita eteenpäin valtuustoon. Paikallisyhdistykset voivat tehdä esimerkiksi valtuustoaloitteita.

– Kannattaa tutkia, mikä oman paikallisyhdistyksen toiminnassa itseä kiinnostaa ja lähteä aktiivisesti mukaan toimintaan ja tuoda omia näkemyksiä esiin, Arnkil kannustaa.

Paikallisyhdistykset järjestävät jäsenilleen avoimia kokouksia, koulutuksia, tapahtumia ja erilaisia jäsentilaisuuksia.

 

Vastaa kyselyyn!

Saatko sähköpostiisi kyselyjä? OAJ tekee vuosittain lukuisia kyselyjä erilaisista aihepiireistä.

Kyselyt liittyvät niin edunvalvontaan, järjestön toimintaan kuin palvelutyytyväisyyteenkin.

– Kyselyillämme on oikeasti vaikutusta. Saadut vastaukset ovat vaikuttaneet esimerkiksi neuvotteluvalmisteluihin, Arnkil sanoo.

Esimerkiksi kevään aikana liittyneille ja lakossa mukana olleille jäsenille lähetetään syksyn aikana kyselyjä.

 

Vaikuta somessa

OAJ näkyy ja vaikuttaa aktiivisesti Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja Linkedinissä. Twitterissä käydään yhteiskunnallista keskustelua ja siellä ovat myös monet OAJ:n asiantuntijat.

Facebookissa ja Instagramissa viestitään jäsentä kiinnostavista, ajankohtaisista asioista ja luodaan yhteishenkeä.

Viestinnän erityisasiantuntija Henna Honkalo kannustaa jäseniä valitsemaan itselleen sopivan somekanavan ja osallistumaan rohkeasti ajankohtaisiin ja kiinnostaviin opetusalan keskusteluihin.

Honkalo rohkaisee jäseniä olemaan aktiivisia paikallistasollakin. Useilla paikallisyhdistyksillä on omia sosiaalisen median kanavia, joissa jäsen voi vaikuttaa.

– Somessa kannattaa olla omana itsenään ja huomioida kanssakeskustelijat. Yleisohjeeksi kaikille sanoisin, että älä twiittaa, julkaise tai kommentoi mitään sellaista, mitä et voisi sanoa myös kasvotusten.

OAJ on somessa @oajry

 

Jäsenaloite on ehdotus valtuustolle

Jäsenaloite on uusi tapa jäsenten suoraan osallistumiseen järjestön päätöksenteossa. Nyt syksystä lähtien OAJ:n yksittäinen jäsen voi tehdä valtuustoaloitteen eli ehdottaa haluamaansa asiaa valtuuston käsiteltäväksi. Aloitteen voi jättää Sauna-foorumin kautta.

Aloite etenee valtuustokäsittelyyn, jos se kerää Saunassa tuhat kannatusilmoitusta OAJ:n jäseniltä.

Jäsenaloitteen voi panna vireille vähintään viisi jäsenyhdistysten jäsentä. Jäsenaloite sisältää ehdotuksen valtuustossa käsiteltäväksi asiaksi ja perustelut ehdotukselle.

Aloitteen jättämiseksi pitää rekisteröityä Saunaan. Jäsenaloite lähetetään Saunassa sijaitsevaan palautelaatikkoon liitteenä. Tarkemmat ohjeet aloitteen tekemiseen löytyvät Saunasta.