OAJ kyseli sak-työajan toteutumisesta – Esimiehet isossa roolissa

Varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika toimii parhaiten, kun työpaikalla on ajan käyttämisestä selkeät ohjeet, sanoo OAJ:n kyselyn tuloksista varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Laura Kaarna.

Miten sak-työaika toimii päiväkodeissa?
Pääsääntöisesti sak-työaika toteutuu hyvin ja parhaiten silloin, kun työpaikalla on siitä selkeät ohjeet ja sak-aika on etukäteen merkitty työvuoroluetteloon.

Mitkä ovat pahimmat pullonkaulat?
Sak-työaika jää helposti pitämättä, jos henkilöstöä on liian vähän, sak-aikaa ei ole merkattu työvuoroihin tai aika aiheuttaa kateutta muissa työntekijöissä.

Onko paikalla tai välineillä väliä?
Parhaiten sak-työaikaa hyödynnetään silloin, kun sitä voi käyttää myös työpaikan ulkopuolella. Tämä on tärkeää etenkin, jos päiväkodissa ei ole sak-tehtäviin sopivia tiloja tai välineitä.

Mikä on esimiehen rooli?
Esimies vastaa siitä, että sak-työaikaohjeistus toimii, opettajille varataan sak-työaikaa ja että aika toteutuu suunnitellusti.

Mitä sak-työaika vaatii varhaiskasvatuksen opettajalta?
Laki edellyttää, että varhaiskasvatus on päivittäin pedagogisesti suunniteltua ja sitä arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen opettajan on oltava tietoinen sak-tehtävistään ja pidettävä rohkeasti kiinni niille varatusta ajasta.

Ketkä vastasivat kyselyyn?
OAJ kysyi varhaiskasvatuksen opettajilta, miten työaikaa koskevat erityismääräykset ovat toteutuneet. Kyselyyn vastasi noin 800 varhaiskasvatuksen opettajaa kunnista ja yksityiseltä puolelta.