Näin työttömiä aktivoidaan

Vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa niiltä, jotka eivät ole työllistyneet riittävästi tai osallistuneet aktiivitoimiin. Akavan ekonomisti Heikki Taulu kertoo, miten muutos vaikuttaa korkeakoulutettuihin.

Miten työttömyysturva muuttuu?

Työttömän omavastuuaika eli korvauksettomien päivien määrä työttömyyden alussa lyhenee seitsemästä päivästä viiteen. Työttömyyden myöhemmässä vaiheessa työttömyysturvan tasoa leikataan, jos työttömyysetuuden saaja ei ole ollut riittävästi työssä tai osallistunut työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Muutokset koskevat kaikkia työttömiä.

 

Miten käy opettajan, joka on työttömänä kesällä?

Kun työttömyysjakso jää alle 65 päivän eli noin kolmen kuukauden mittaiseksi, ei työttömyysturvan tasoon ehdi tulla yhtäkään pienennystä. Jos opettaja on työttömänä kesän ajan, hänen työttömyysturvansa taso päin vastoin paranee, koska työttömyyden alun omavastuuaika laskee seitsemästä päivästä viiteen.

 

Täyttävätkö opettajan työtunnit työssäolovaatimukset?

Opettajat on työttömyysturvassa huomioitu omana ryhmänään. Heidän työssäoloehdon täyttävä tuntimääränsä on alhaisempi kuin muilla.

 

Miten aktiivisuutta mitataan?

Työhakijan aktiivisuutta tarkastellaan 65 päivän. Jos aktiivisuus tarkastelujaksolla ei riitä, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

 

Mitä aktiivitoimet oikein ovat?

Aktiivisuus täyttyy työssäoloehdon täyttävässä palkkatyössä tai yritystoiminnassa. Aktiivitoimeksi katsotaan osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin eli esimerkiksi työvoimakoulutukseen, omaehtoinen opiskelu tai työkokeilu.

 

Onko oma työnhaku aktiivitoimi?

Omatoiminen työnhaku ei ole aktiivitoimi. Toki jos se johtaa työllistymiseen, niin ei työttömyysturvaankaan sitten tule leikkausta.