Kysy järjestöltä: Miten työttömän aktiivisuutta seurataan?

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden alussa. Työttömien, lomautettujen ja osa-aikaisesti työllistyvien aktiivisuutta seurataan noin kolmen kuukauden välein. Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuus laskee.

Miten osoitan aktiivisuuteni?

Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa kolmella tavalla 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana: Olemalla työssä yhteensä 18 tuntia tai opetustyössä oppilaitoksessa vähintään 8 tuntia, ansaitsemalla yritystoiminnassa tietyn vähimmäisansion – tänä vuonna noin 241 euroa – tai olemalla vähintään viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa, jonka TE-toimisto on hyväksynyt.

 

Miten aktiivisuutta lasketaan?

Aktiivisuus voi täyttyä osissa tarkastelujakson aikana, mutta voit osoittaa aktiivisuuden vain täyttämällä kokonaan jonkin aktiivisuuden edellytyksistä. Jos olet esimerkiksi tehnyt opetusalalla seitsemän tuntia työtä ja ollut työllistymistä edistävässä toimenpiteessä kolme päivää, et täytä aktiivisuusedellytystä, koska kumpikaan aktiivisuuden osoittamisalueista ei täyty kokonaan.

 

Mitä tapahtuu, jos aktiivisuusedellytys ei täyty toisellakaan tarkastelujaksolla?

Päiväraha jatkuu 4,65 prosentilla alennettuna. Alennus tehdään siis vain yhden kerran, vaikka et olisi tarkastelujaksolla osoittanut aktiivisuutta.

 

Millaisia poikkeuksia on?

Aktiivisuutta ei edellytetä, jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, jos työskentelet perhe- tai omaishoitajana, jos sinulle maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta tai jos yhdenjaksoinen päivärahajakso kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää. Sen sijaan eläkeputkessa olevaa ja ansiopäivärahalla sivutoimisesti opiskelevaa aktiivisuusvaatimus koskee.

 

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti