Työttömien aktivoinnissa tiukka linja: ”Pääsääntö on kaikille sama”

Uusi työnhakuvelvoite koskee sellaisiakin määräaikaisia opettajia, joilla töiden jatkumisesta on jo sovittu.

Aktiivimalli kakkoseksikin kutsuttu pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuli voimaan toukokuun alussa. Se tietää TE-toimistojen ja kuntien työllisyyspalveluihin kiireistä kesää.

Suurimman ruuhkan työkkäreille aiheuttavat kesän korvalla valmistuvat opiskelijat. Mutta malli koskee jokaista työttömäksi jäävää – myös sellaisia määräaikaisia opettajia, joiden työsuhteen jatkumisesta tai uuden alkamisesta on jo sovittu.

– Pääsääntö on kaikille sama. Ensin ilmoittaudutaan työnhakijaksi, jolloin uudistettu palveluprosessi käynnistyy, erityisasiantuntija Ahti Avikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Alkuhaastattelu on tämän jälkeen hyvin nopeasti.

– Lähtökohtana on, että se tehdään paikan päällä TE-toimistossa tai kunnan työllisyyspalveluissa.

Opettajien määräaikaisia työsuhteita on kaikilla koulutusasteilla, joissa ne tyypillisesti rytmittyvät lukukauden tai oppilaitoksen aukioloaikojen mukaan.

 

Työnhakijan on nyt haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa ja osallistuttava alkuhaastattelun lisäksi säännöllisiin työnhakukeskusteluihin. Niissä tavoitteena on työnhakijan työllistyminen kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Työnhakuvelvoite myöskin päättyy kuukautta ennen uuden työn alkamispäivämäärää.

Kesän ajaksi työttömäksi jäävän opettajan palveluprosessi ehditään nipin napin aloittaa, kun se jo päättyy. Mutta mitä ihmeen neljää työpaikkaa hakee sellainen opettaja, joka on jo sopinut myöhemmin alkavista töistä?

Avikaisen mukaan tällainen asia otetaan varmasti alkuhaastattelussa huomioon. Sellaista linjausta ministeriöstä ei kuitenkaan saa hohtimillakaan, että kuukausittaisesta hakuvelvoitteessa joustettaisiin missään ammattiryhmässä.

– Peruslähtökohta on se, että työttömyysetuuden vastikkeeksi henkilön pitäisi sitoutua hakemaan kokoaikaista työtä.

Malli kannustaa Avikaisen mukaan siihenkin, että työnhakija hakeutuu töihin, joissa esimerkiksi kesäkauden työttömyysjaksojakaan ei toistuvasti olisi.