Meidän porukka: Työrauhaa tutkimassa

Joensuun norssilaiset kaipaavat alalle avointa keskustelua luokanhallinnan keinoista. Kollegiaalista tukea janoavat niin kokeneet kuin aloittelevatkin opettajat.

Opetustilanteiden työrauhasta pitäisi ehdottomasti puhua enemmän.

Tästä ajatuksesta sai alkunsa pienimuotoinen työelämätutkimus, jonka toteutti joukko Joensuun normaalikoulun opettajia. Työ syntyi osana opetuksen kehittämiseen tähtäävää tutoropettajahanketta.

Norssilaiset haastattelivat kahtatoista kokenutta opettajaa, joilla oli maine hyvän työrauhan ylläpitäjinä. Saamastaan aineistosta norssilaiset koostivat teoriatietoon nojaavan, käytännön kokemuksia sisältävän oppaan.

Tiedolle ja tuelle on huutava tarve, perustelee aihevalintaa Tulliportin normaalikoulussa matemaattisia aineita opettava Juha Karkkulainen.

– Monelle opettajaopiskelijalle on järkytys aloittaa työ yläkoulussa, koska he eivät ole saaneet opetusharjoitteluissa tarpeeksi eväitä luokanhallintaan.

 

Haastatteluissa konkariopettajat kertoivat, että heille tärkeitä työkaluja ovat muun muassa oppituntien huolellinen ennakkosuunnittelu, istumajärjestys ja koko koulun yhteiset pelisäännöt.

Aineistossa korostui myös napakkuuden tarve, kuvaa Tulliportin historian ja yhteiskuntaopin lehtori Kimmo Kotro.

– Oppilaiden kanssa ei pidä ruveta kaveeraamaan, mutta silti heille pitää olla koko ajan ystävällinen.

Kuusihenkisellä tutkimusryhmällä on itsellään hyvin monenlaisia kokemuksia luokanhallinnasta. Karkkulaiselle projekti tarjosi vastauksia mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Hän on saanut varmuutta uuden ryhmän kanssa toimimiseen ja konfliksitilanteiden hoitamiseen.

– Jos esimerkiksi tunnilla tulee huonoa käytöstä tai muuta huomautettavaa, keskustelen heti tunnin jälkeen oppilaan kanssa kahden kesken. Oppilas on silloin ihan eri ihminen kuin muun luokan läsnäollessa, Karkkulainen sanoo.

Parasta projektissa oli ryhmässä valinnut innostus. Tutkimiseen oli jaksettava sitoutua, sillä urakka kesti normaalin opetustyön ohella runsaat kaksi vuotta. Työnantaja maksoi ahertamisesta asianmukaisen korvauksen.

 

Tutkivaa opettajuutta ja matalan kynnyksen työelämätutkimuksia pitäisi saada etenkin harjoittelukouluihin lisää. Tätä mieltä on Rantakylän normaalikoulussa työskentelevä erityisluokanopettaja Juuso Pursiainen, joka ohjasi työryhmän raportointia.

Arjen havainnoista ponnistavat tutkimukset tarjoavat kokeneille opettajille mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaansa. Aloittelevia opettajia hiljainen tieto voi auttaa välttämään pahimmat sudenkuopat.

Joensuussa opiskelijoille on jo vuosia järjestetty suosittuja työrauhaluentoja. Tutkivat työkaverukset aikovat vastaisuudessa nivoa luokanhallinnan keinoja entistä enemmän opetusharjoittelijoiden ohjaukseen.

Pursiaisen viesti nuorille on, että työtä kannattaa tehdä omalla persoonalla. Jokaisella on omat vahvuutensa myös luokanhallinnassa.

Joensuulaiset soisivat, että työrauhan ylläpitämisen keinot pääsisivät säännöllisesti esille myös opettajainkokouksissa, virkaehtosopimusten mukaisissa koulutuspäivissä ja normaalikoulujen tapaamisissa.

 

Työrauhan ylläpitämisen keinoista kirjoitamme Opettajassa myöhemmin lisää.​

 

Joensuun tutkivat opettajat

  • Vuonna 2018 Joensuun normaalikoulussa alkoi opetusta kehittävä hanke, jossa opettajat saivat vapaat kädet kokeiluilleen. Yksi ryhmistä pohti keinoja työrauhan ylläpitämiseen ja intoutui lopulta tekemään haastattelututkimusta.
  • Kokeneiden opettajien luokanhallintaa tutkimassa julkaistaan toukokuussa.
  • Työryhmään kuuluvat Juha Karkkulainen, Hannu Koskela, Kimmo Kotro, Juuso Pursiainen, Marjo Tissari-Harinen ja Hannu Vähäkoski.