Meidän porukka: Suvi-verkosto tsemppaa viestinnän opettajia

Suvi-verkosto kehittää suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa. Mukana on noin 200 opettajaa eri puolilta Suomea.

Suvi-verkosto tarjoaa keskustelukanavan ja kollegiaalista tukea ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän opettajille. Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut ovat mukana, ja sähköpostilistalla on noin 200 ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän opettajaa.

Verkostoa pyörittää kahdeksasta aktiivista koostuva Suvi-työryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja pitää muun ajan tiiviisti yhteyttä.

Toiminta alkoi vuonna 2004, ja sen jälkeen tapaamisia on järjestetty muun muassa koulutuspäivien yhteydessä.

– Työryhmässä olemme voineet jakaa omaa osaamistamme, mutta se on tuonut kiireiseen elämään myös pitkiä ystävyyssuhteita, viestinnän yliopettaja Tuija Tolonen-Kytölä Centria-ammattikorkeakoulusta Kokkolasta sanoo.

Verkostosta opettaja saa tarvittaessa selkärankaa oman työnsä suunnitteluun.

Valtakunnallisia opetussuunnitelmia ammattikorkeakouluissa ei peruskoulujen ja lukioiden tapaan ole, ja ammattikorkeakoulut järjestävät opetuksensa hyvin itsenäisesti.

– Suvi-verkostosta opettaja saa tarvittaessa selkärankaa oman työnsä suunnitteluun. Pienessä yksikössä opettava voi saada verkostosta kaipaamaansa kollegiaalista tukea, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Tarja Ahopelto kertoo.

Verkosto on laatinut ammattikorkeakoulun viestinnän opetuksen ydinosaamisalueet, kuten kirjallisen ja suullisen viestinnän työelämätaidot. Osa taidoista on alakohtaisia, osa kaikille yhteisiä, kuten asiakirjojen kirjoittaminen ja raportointi. Suvi-verkosto on luonut ohjeistusta myös opinnäytetöiden ohjaukseen sekä kypsyysnäytteiden arviointiin.

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen järjestelyt vaihtelevat korkeakouluittain ja tutkinto-ohjelmittain. Opetus on osin kielikeskusten, osin opiskeltavien alojen vastuulla.

Myös heterogeenisuus on ominaista suomen kielen opetukselle. Samassa ryhmässä voi olla natiiveja, S2- opiskelijoita ja paluumuuttajia.

 

Ops-muutokset ovat ketterästi toimivan ammattikorkeakoulukoulutuksen arkipäivää. Kun opsit elävät jatkuvasti, on samalla mietittävä viestinnän osuutta ja sisältöä.

– Ammattikorkeakoulu on järjestelmänä ketterä, mutta onko se välillä sitä liikaakin. Myös monimuoto-opetus haastaa opettajat. Minullakin on verkko-opetuksessa samanaikaisesti opiskelijoita neljällä eri kampuksella. Koen toisinaan olevani kuin chatti-juontaja, lehtori Hanna Hovila Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsingistä kuvailee.

Monet tutkimukset osoittavat, että luku- ja kirjoitustaito on heikentynyt viime vuosien aikana. Erityisesti ammatillinen väylä ammattikorkeakouluopintoihin vaikeutuu, kun suomen kielen taidot heikkenevät.

Pahimmillaan heikko suomen kielen taito estää opintojen etenemisen ja opinnäytetöiden valmistumisen.

– Kirjoitustaidon opetuksesta on huolehdittava koko ammattikorkeakoulun ajan. Koulutuksen järjestäjän kannattaa ehdottomasti huolehtia siitä, että suomen ja viestinnän opetuksesta vastaavat ammattilaiset, lehtori Olli Haapiainen Karelia-ammattikorkeakoulusta Joensuusta sanoo.

Ammattikorkeassa suomi ei ole äidinkieli vaan oppisivistyksen kieli ja kieli kielten joukossa.

– Suomen kielen ja viestinnän tuntimäärät ovat aika vähäisiä, mutta työelämän osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Tämän yhtälön onnistuminen edellyttää ammattitaitoa opettajilta, Suvi-työryhmän puheenjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Kaarina Murtola sanoo.

Ylemmässä amk-tutkinnossa viestinnän opetus on vähäistä, valinnaista tai sitä ei ole ollenkaan.

– Tämä on iso puute. Työelämä on entistä monimutkaisempaa, eikä ole ammatteja, joissa ilman viestinnän taitoja pärjäisi, lehtori Johanna Granlund Tampereen ammattikorkeakoulusta toteaa.

Suvi-työryhmä

  • Ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien yhteistyöverkoston työryhmä.

  • Tehtävänä kehittää opetusta, organisoida yhteistyötä ja tarjota kollegiaalista tukea.

  • Käsittelee ajankohtaisia asioita, tiedottaa, osallistuu seminaareihin ja tarjoaa niissä omaa ohjelmaa suvi-opettajille sekä järjestää vierailuja.