Meidän porukka: Jäsenten äänenä päättäjille

Paikallisyhdistyksillä on tärkeä tehtävä OAJ:n jäsenten edunvalvonnassa. Ne toimivat lähellä sekä jäseniä itseään että paikallisia päättäjiä, joiden tekemillä ratkaisuilla on iso vaikutus opetusalan arkeen.

OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys painottaa toiminnassaan koulutuspoliittista vaikuttamista. Tavoitteena on vahvistaa edunvalvontaa.

Yhdistys lobbaa päättäjiä ja poliittisia ryhmiä ja järjestää näille tet-päiviä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Yhdistys vaikuttaa myös kannanotoin.

Vaasalaiset haluavat resurssitarpeen ohella kertoa onnistuneista ratkaisuista ja osoittaa, millaista opetus parhaimmillaan on. Päättäjät ovat päässeet hämmästelemään esimerkiksi, miten hyvin Suvilahden peruskoulun kielipainotteisesti opiskelevat ekaluokkalaiset puhuvat englantia.

Moni päättäjä haluaakin pitää opettaja-aktiiveihin yhteyttä.

− Olemme ensisijaisesti opettajien edunvalvojia, mutta huolehdimme samalla resurssien riittämisestä oppilaille. Konkretisoimme päättäjille, mitä koulutukseen suunnatulla rahalla saadaan ja mitä siitä jää puuttumaan, jos leikataan, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, Variskan koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Riina Mäkelälammi kertoo.

Paikallisyhdistyksen väki on myös selvittänyt päättäjille, miten oppimista voidaan ammatillisissa opinnoissa tukea, mitä resurssiopettaja mahdollistaa perusopetuksessa ja miten tärkeää oikea opettajamitoitus on tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen takaamisessa.

Vaasalaiset haluavat kertoa päättäjille myös onnistuneista ratkaisuista.

Vaasalainen Tervajoen alakoulu on mukana perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa. Paikallisyhdistyksen edustajat ovat tyytyväisiä siihen, että vta-kokeilussa mukana olo takaa määräaikaisten opettajien palkkaamisen koko lukuvuoden ajaksi.

Kokeilun paikallisessa ohjausryhmässä esiin nousseista asioista kuten työsuunnitelmista, seurantajärjestelmästä, resursoidun työajan riittävyydestä sekä palkkauksesta on keskusteltu myös yhdistyksessä.

– Jo lyhyen seurannan perusteella on käynyt selväksi, että minimi eli 25 prosenttia sitomatonta työaikaa ei riitä opetuksen suunnitteluun ja arviointiin opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Tervajoen koulussa tämä on huomioitu ja resursointi on kunnossa, pääluottamusmies Lauri Leminen kertoo.

 

Paikallisyhdistyksen hallitus kokoontuu koulun työaikana joka kuukausi. Kokouksiin saavat kutsun myös OAJ-taustaiset pääluottamusmiehet ja vaasalaiset OAJ-valtuutetut. Joulu- ja toukokuun laajoihin kokouksiin kutsutaan kaikki luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Jos tarvitaan nopeita päätöksiä, järjestetään sähköpostikokouksia.

Paikallisyhdistys sopii työnjaosta jäsenyhdistysten kanssa muun muassa yhteysopettajakoulutuksen ja luottamusmiesvaalien järjestämisessä. Yhteysopettaja toimii työpaikalla linkkinä OAJ:n toimijoiden ja jäsenten välillä.

− Osaava yhteysopettaja edesauttaa sitä, että jäsenet ymmärtävät OAJ:n toiminnan periaatteet ja järjestäytymisen merkityksen, yhdistyksen varapuheenjohtaja, Suvilahden koulun rehtori Anne Kärki sanoo

 

Vaasan paikallisyhdistys toimii sujuvasti kahdella kielellä, ja kukin jäsen käyttää tilaisuuksissa äidinkieltään. Tulkkaus hoituu tarvittaessa, samoin asiakirjojen kääntäminen.

Perinteinen syysjuhla kokoaa joka vuosi paikallisen rantaravintolan täyteen. Mukana on liki viidennes yhdistyksen 1 640 jäsenestä.

Näistä koostuu OAJ

  • Neljä valtakunnallista piiriä: OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-Ysi, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL.
  • Opiskelijajärjestö Suomen opettajaksi opiskelevien liitto Sool ja eläkkeellä olevien Opetusalan seniorijärjestö OSJ.
  • Seitsemän eri alojen ammatillisten opettajien valtakunnallista yhdistystä sekä Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ja Finlands Svenska Lärarförbund FSL.
  • 17 alueyhdistystä, 292 paikallisyhdistystä ja noin 350 oppilaitos- tai jäsenryhmäkohtaista yhdistystä. 37 pedagogista opettajajärjestöä.