Lain nimessä: Sipoon kunta korvauksiin

Sipoon kunta joutuu maksamaan määräaikaisuuksien ketjuttamisesta opettajalle kuuden kuukauden palkan. Hallinto-oikeuden mukaan opettaja olisi pitänyt palkata toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2013 alkaen, sillä perustetta toistuviin määräaikaisuuksiin ei ollut.

Sipoo palkkasi opettajan neljä kertaa peräkkäin määräaikaisiin virkasuhteisiin ilman perusteltua syytä 2013–2017. Aineenopettajan luokkatunnit vaihtelivat 20–25 vuosiviikkotuntiin. Opettajalla oli kelpoisuus hoitamiinsa opettajan tehtäviin ja vuosiviikkotuntien määrä oli kaikkien virkasuhteiden aikana täyttänyt päätoimisuuden edellytyksenä olevan 16 luokkatunnin määrän.

Sipoon kunta palkkasi vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan lähes samanlaisiin opetustehtäviin 1.8.2017, mikä hallinto-oikeuden mukaan osoittaa, ettei opetusta voinut järjestää toistaiseksi valittujen opettajien työpanoksella. Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että opettaja oli otettu kunnan palvelukseen hoitamaan tehtäviä, joissa oli ollut kyse kunnan lakisääteiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvasta perusopetuksesta.

Opettajan ottaminen toistuvasti peräkkäisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin osoitti, ettei opetus ollut järjestettävissä toistaiseksi otettujen opettajien työpanoksella.