Lain nimessä: Koulujen välisistä siirtymisistä saatava huojennusta

Jos opettaja joutuu esimerkiksi remontin takia siirtymään kesken päivän toiseen kouluun, hänen on saatava huojennus opetusvelvollisuuteensa. Turun kaupunki tuomittiin korvauksiin opettajille, koska huojennus oli jäänyt tekemättä.

Työtuomioistuin on velvoittanut Turun kaupungin maksamaan vuosina 2014–2017 saamatta jääneitä palkkoja kahden koulun viidelle opettajalle. Korkein maksettavista summista on lähes 3 000 euroa.

Korvausta saavat käsityönopettajat jokaviikkoisesta oppilasryhmän kanssa tehdystä toiseen kouluun siirtymisestä.

Siirtymisistä kuuluu tehdä huojennus opettajan opetusvelvollisuuteen, ja tätä ei koulutuksen järjestäjä ollut tehnyt. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vaati työtuomioistuimessa Turkua maksamaan käsityönopettajille huojennusta.

Hannunniitun koulussa ei ollut riittävästi tiloja käsityönopetukseen, joten yhden teknisen työn ja yhden tekstiilityön ryhmän opetus järjestettiin Pääskyvuoren koulussa kahden lukuvuoden aikana. Opettajat aloittivat työpäivänsä Hannunniitussa, josta he siirtyivät oppilaiden kanssa Pääskyvuoreen linja-autokuljetuksella.

Käsityötuntien jälkeen opettajat ja oppilaat palasivat Hannunniitun kouluun, jossa työpäivä jatkui. Koulujen etäisyys on 2,2 kilometriä.

 

Kähärin koulu puolestaan joutui luopumaan teknisen työn opetustiloista 2010, koska työsuojeluvaltuutettu ja koulutuksen järjestäjä totesivat ne opetukseen soveltumattomiksi. Teknisen työn opetus järjestetään 2,2, kilometrin päässä Suikkilan koulussa, jossa opettajat oppilaineen ovat käyneet työnantajan järjestämällä kuljetuksella. Järjestely on koskenut kolmea teknisen työn opettajaa.

− Jos opettajanviranhaltija opettaa kahdessa tai useammassa toimipaikassa ja joutuu vaihtamaan toimipaikkaa työsuunnitelman mukaan kesken päivän, hänen opetusvelvollisuuteensa luetaan yksi viikkotunti huojennusta, OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen selvittää.

Työtuomioistuimen mukaan OVTESiin kirjattua määräystä on tulkittava siten, että opettajanviranhaltijan opetusvelvollisuutta on huojennettava yhdellä tai useammalla viikkotunnilla tilanteessa, jossa opettaja siirtyy välitunnin aikana yhdessä oppilaiden kanssa opetustunnin ajaksi toisen koulun tiloihin ja oppitunnin jälkeen takaisin omaan kouluunsa.

− Opetusvelvollisuuteen tehtävä huojennus koskee myös remonttia ja muita vastaavia tilanteita, OAJ:n työmarkkinalakimies Tuomas Tuokko sanoo.

 

Jos toimipaikan vaihtoja on viikossa useita, opetusvelvollisuutta huojennetaan määräyksen mukaisesti useita viikkotunteja. Soveltamisohjeen mukaan siirtymää ei lueta opetusvelvollisuuteen, jos toimipaikkojen välinen matka on alle kilometrin.

− Kiertävää opettajaa koskevat sopimusmääräykset ovat olleet virkaehtosopimuksessa sopimusjärjestelmän alusta saakka vuodesta 1971, ja niitä on muutettu vuosien varrella useaan otteeseen. Huojennusta koskevat määräykset ovat kuitenkin olleet nykyisen sisältöiset jo vuodesta 1979, Pankkonen sanoo.