Kumppanukset: OAJ ja Sivista hankekimppaan

Korkeakouluissa työhyvinvointi on sekä työnantajan että opetushenkilökunnan vastuulla. Siksi yhteisessä työhyvinvointihankkeessa on järkeä, sanovat OAJ:n Teija Golnick ja Sivistan Tari Aho.

Kumppanukset-juttusarjassa ystävät tai yhteistyökumppanit kertovat toisistaan ja siitä, mikä heitä yhdistää.

 

Teija Golnick:

”Koko yhteisö mukaan kehittämiseen”

Olen aina uskonut yhteistyöhön. Siksi olen hyvin innostunut Pedagoginen hyvinvointi Hype -hankkeesta, jossa kehitetään korkeakoulujen henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeessa ovat mukana sekä OAJ että Sivistystyönantajat. Emme ole tehneet tällaista yhteistyötä koskaan aikaisemmin.

Hype sopii OAJ:n strategiaan, jonka tavoitteena on, että Suomi on maailman paras paikka oppia, opettaa ja tutkia. Sekä OAJ että Sivista haluavat edistää jäsentensä työhyvinvointia, joten meillä on tässä sama suunta.

Taustalla on Marinin hallituksen työtä ja työhyvinvointia kehittävä Työ 2030 -ohjelma. Olemme mukana osuudessa, jossa lisätään työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua.

 

Käytännössä Hype-hankkeen toteuttaa helsinkiläinen Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu. Mukaan on ilmoittautunut yhteensä yhdeksän ammattikorkeakoulua ja yliopistoa.

Tavoitteena on kehittää johtamista niin, että se tukee erityisesti opettajien pedagogista työtä ja työstä innostumista. Toinen painopiste on työyhteisön vastuu työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Korkeakoulujen henkilöstölle järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joilla lisätään vuoropuhelua työyhteisöissä. Ideana on parantaa yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustaa henkilöstöä kehittämistyöhön.

Toivon, että hankkeen avulla löytyisi konkreettisia uusia työkaluja opetushenkilöstön työarkeen. Ne voivat liittyä vaikka työjärjestelyihin, työajan käyttöön, muutosten hallintaan tai yhteisopettajuuteen.

 

Minä ja Tari olemme mukana taustavaikuttajina hankkeen ohjausryhmässä. Tätä kautta pääsemme syvemmälle siihen, mitkä ovat työhyvinvoinnin haasteet ja tarpeet korkeakouluissa.

Hanke kestää maaliskuun 2023 loppuun. Toivon, että tulokset hyödyttävät koko korkeakoulukenttää, koska pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri rakentaa mahdollisuuksia.

 

Tari Aho:

”Työelämän murros vaatii yhteistyötä”

Korkeakouluopettajan työ ja sen johtaminen ovat murroksessa. Opettajan työ on osin muuttunut yksinopettamisesta tiimityöskentelyksi. Johtaminen on muuttunut enimmäkseen työntekijän tukemiseksi ja taustalta johtamiseksi.

Siksi on hyvä, että Sivistystyönantajat ja OAJ ovat mukana Hype-hankkeessa yhdessä. On hienoa, että perinteisten tes-neuvotteluiden rinnalle löydetään tapoja puhaltaa yhteen hiileen.

 

Hype-hankkeessa keskitytään pedagogiseen hyvinvointiin. Pedagogiikka on merkittävässä osassa, kun ajatellaan opettajan ja koko korkeakouluyhteisön työhyvinvointia.

Usein ajatellaan, että opettajan hyvinvointi on hänen omissa käsissään. Silläkin on kuitenkin merkitystä, miten työnantaja tukee työn tekemistä, millaisia pedagogisia ratkaisuja valitaan ja miten osaamista korkeakoulussa kehitetään.

Minusta on hyvä, että Hype-hankkeen korkeakoulut voivat valita osallistumistapansa itse, koska ne ovat työhyvinvoinnin tukemissa ja pedagogisissa ratkaisuissaan kukin omassa kehitysvaiheessaan.

Hankkeessa korkeakoulu voi lähteä etsimään ja kokeilemaan konkreettisia työkaluja omassa arjessa. Joillekin osallistujille voi riittää hankkeen tarjoama yhteinen keskustelualusta, josta asioita voi itse ideoida eteenpäin.

Sekin on hyvä, että mukana on sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Yhteisissä webinaareissa on mahdollisuus keskusteluun, kokemusten ja pedagogisten mallien jakamiseen sekä vertaisoppimiseen.

Viestinnällä tuomme hankkeessa löydetyt uudet työkalut kaikkien korkeakoulujen käyttöön.

 

Kun korkeakoulun pedagogiikka on ajan tasalla ja koko yhteisön hyväksymä, korkeakoulu on todennäköisesti vetovoimainen sekä opiskelijoiden että työelämän edustajien mielestä.

Hyvä säteilee kauas.