Yksityisten opetusalojen sopimukset vihdoin maalissa

Kaikki OAJ:n sopimusalojen työehtosopimukset on nyt solmittu. Sivistystyönantajien yksityisen alan sopimuksen ratkaisi palkankorotusten taso ja laaja perhevapaa, monen väännön jälkeen. Kesäkuussa saavutettiin sopu Avaintyönantajien yksityisellä sopimusalalla ja heinäkuun alussa myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Palkankorotusten tasossa pitää ottaa huomioon talouden muutokset ja kova inflaatio. Tästä tavoitteestaan OAJ piti sitkeästi kiinni neuvotteluissa Sivistystyönantajien kanssa.

– Emme pitäneet viime talvena sovittua vientialojen palkankorotustasoa liittokierroksella millään tavalla lähtökohtana emmekä riittävänä, puheenjohtaja Katarina Murto huomauttaa.

Neuvottelutulos saavutettiin viimein 5. elokuuta ja kaikkien osapuolten hallinnot hyväksyivät sen muutaman päivän sisällä.

Sivistan yksityisellä opetusalalla työskentelee yli 9 000 OAJ:n jäsentä. Työehtosopimuksessa ovat mukana myös oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavat järjestöt JHL ja Jyty.

Yksityisellä opetusalalla annettiin keväällä useita lakkovaroituksia ja sovittelija jätti kolme sovintoehdotusta, joista yksikään ei ollut OAJ:n mielestä riittävä. Toukokuussa toteutuivat yksityiskoulujen lakot Helsingissä ja Tampereella.

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja kesäkuussa ja uudelleen elokuussa, jolloin lopulta päästiin tulokseen.

Kahden prosentin yleiskorotus ja 0,55 prosentin paikallinen erä

Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus on voimassa 9.8.2022–31.3.2024. Se tuo ensimmäisenä vuonna keskimäärin 2,55 prosentin palkankorotukset.

1.9.2022 maksettava yleiskorotus on 2,0 prosenttia. Sen lisäksi sopimuksessa on 0,55 prosentin paikallinen erä, jonka käytöstä työnantaja neuvottelee luottamusmiehen kanssa. Ellei jakotavasta löydy yksimielisyyttä, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Toisen vuoden palkankorotusten suuruus on sidottu tiettyjen yksityisten alojen verrokkisopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta.

Laaja perhevapaa toteutui

Sopimuksessa saavutettiin myös laaja perhevapaa, mikä vastaa 1.8. voimaan tullutta perhevapaauudistusta.

Perhevapaauudistuksen soveltaminen osaksi yksityisen opetusalan työehtoja oli puolivuotisen neuvottelurupeaman kiperimpiä kysymyksiä.

– Opettajien poikkeuksellinen työaikajärjestelmä kesäkeskeytyksineen ja vapaajaksoineen aiheutti neuvotteluissa ongelmia, mutta lopulta ne ratkesivat. Myös kesällä synnyttävien asema saatiin turvatuksi ilman heikennyksiä, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo.

Perhevapaauudistuksen soveltaminen oli puolivuotisen neuvottelurupeaman kiperimpiä kysymyksiä.

Perhevapaan kustannuksiin haettiin kompensaatiota työehtosopimuksen määräyksiä muuttamalla. Palkattoman vapaan pienentävä vaikutus kesäajan palkkaan oli yksi työnantajan hyväksynnän edellytyksistä.

– Esitys oli OAJ:lle vaikea, mutta palkankorotusten kohtuullinen taso ja sopimuksen kokonaisuus käänsivät vaakakupin hyväksymisen puolelle, Lindroos sanoo.

Muutos merkitsee sitä, että esimerkiksi yhden kuukauden palkaton poissaolo vähentää kesäajan palkkaa kahden päiväpalkan verran. Tämä ei koske palkattomia perhevapaita eikä sairauspoissaoloja.

Palkattomien poissaolojen muutoksen takia ammatillisten opettajien edustajat esittivät OAJ:n hallituksessa neuvottelutuloksen hylkäämistä. OAO:n edustajat jättivätkin päätökseen eriävän mielipiteensä.

Aikuiskoulutuskeskusten sopimuksesta poistui oppitunnin käsite

Sivistalaisessa ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudessa työehtosopimuksessa toteutuu aikuisopettajien pitkään toivoma muutos. Sopimuksesta poistui vihdoin jäykkä oppitunnin käsite, jonka korvasi opetuksen ja ohjauksen käsite.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä oppitunti poistui vuosia sitten.

Ilman opettajan suostumusta ei voi olla opetusta ja ohjausta enempää kuin 33 tuntia viikossa. Aiemmin tuntikattokirjaus koski vain oppitunteja.

– Sopimusteksti vastaa nyt ammatillisen koulutuksen nykypäivää, jossa ohjauksella on suuri merkitys, OAJ:n työmarkkina-asiantuntija Minna Vakkuri kertoo.

Sopimuskausi ja palkankorotukset ovat samat kuin yksityisen opetusalan sopimuksessa. Palkkoja nostetaan yleiskorotuksella 1.9. lähtien 2,0 prosenttia. 1.9. tulevan paikallisen erän 0,55 prosentin käytöstä sovitaan luottamusmiesten kanssa. Ellei yksimielisyyttä saavuteta syyskuun aikana, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 400 OAJ:n jäsentä.

 

Avainta ratkaisuun heti kuntasovun jälkeen

Avaintyönantajien yksityiselle sopimusalalle hyväksyttiin ennen juhannusta kolmivuotinen työehtosopimus. Avaintesin ja Avainotesin uudet sopimukset ovat kesäkuun alussa sovitun kunnan sopimuksen tasoa.

Avaintesiin kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja päiväkodinjohtajista.

Avainotesissä on osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista ja asiantuntijoista, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista sekä aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöstä.

OAJ:llä on Avaintesin ja Avainotesin työehtosopimuksissa yhteensä 1 500 jäsentä.

2,5 prosentin korotus tälle vuodelle

Sopimusratkaisu saavutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä työnantajien kanssa, sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Neuvottelut eivät olleet helpot, mutta lopputulos on varsin tyydyttävä. Avaintyönantajat olivat halukkaita ratkaisuun. Sillä turvataan nyt henkilökunnan saatavuus ja palkkakehitys Avaintaan kuuluvalle varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle ja Avainotesin yksityiselle opetusalalle, Lindroos sanoo.

Avainotesin neuvotteluista vastaavan erityisasiantuntijan Pasi Revon mielestä esimerkiksi 2,5 prosentin sopimuskorotukset tälle vuodelle olivat neuvotteluissa hyvä saavutus. Erityisen tyytyväinen hän on perhevapaauudistuksen laajaan toteumiseen.

Myös Avaintyönantajien toimitusjohtaja Vesa Laine nostaa sopimuksen isona asiana esiin perhevapaauudistuksen.

– Se toteutettiin laajana sekä kuntapuolella että meillä Avaintan yleisessä ja opetusalan sopimuksessa. Tämä on hyvä ja iso asia sekä lain hengen mukainen ratkaisu.

Kaksi vuotta ja lisävuosi optiona antavat työryhmille mahdollisuuden kehittää sopimuksia.

Laine on tyytyväinen myös sopimuskauden pituuteen.

– Kaksi vuotta ja lisävuosi optiona takaavat kohtuullisen pitkän työrauhan ja antavat työryhmille mahdollisuuden kehittää sopimuksia sopimuskauden aikana.

Laine sanoo, että sopimuksen erillisillä kehittämiserillä työnantajat pystyvät yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa kehittämään paikallista palkkausjärjestelmää ja etsimään esimerkiksi keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Kehittämiseriä 2023 ja 2024

Yleiskorotus on opetusalan Avainotesissä takautuvasti 1.5.2022 lukien 2 prosenttia. 1.11.2022 saadaan 0,5 prosentin paikallinen järjestelyerä. 1.6.2023 yleiskorotus on 1,49 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia.

Yleiskorotusten ja paikallisten erien lisäksi sopimukseen saatiin kehittämiseriä. 1,2 prosentin keskitetyllä kehittämiserällä 1.6.2023 korotetaan palkkausta. 0,4 prosentin kehittämiserästä 1.2.2024 neuvotellaan erikseen, mutta se käytettäneen palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Avaintyönantajien sopimusalalle kuuluville varhaiskasvatuksen opettajille maksetaan takautuvasti 1.5.2022 lähtien peruspalkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan 46 euron tai vähintään 2 prosentin suuruinen yleiskorotus.

1.11.2022 alkaen varhaiskasvatuksen opettajat saavat paikallisesti neuvoteltavan järjestelyerän, joka on 0,5 prosenttia jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

1.6.2023 palkkoja korotetaan 1,5 prosentin yleiskorotuksella. 1.6.2023 alkaen maksettavan paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,4 prosenttia työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

Myös OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton on tyytyväinen varhaiskasvatuksen opettajia koskevan sopimuksen tasoon, sillä mukaan saatiin myös erillinen 1,2 prosentin kehittämiserä, joka maksetaan 1.6.2023 OAJ:n ja Avaintan yhdessä sopimalla tavalla.

Korotukset Avaintan sopimuksissa on sovittu kahden vuoden ajalle, kolmannen vuoden korotuksista osapuolet neuvottelevat kevääseen 2024 mennessä. Jos palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimukset voidaan irtisanoa päättymään jo kahden vuoden jälkeen.

Laaja perhevapaauudistus

Elokuun alussa voimaan tullut perhevapaauudistus on tasa-arvoa lisäävä ja sukupuolineutraali. Uudistus saatiin toteutumaan yhtä laajana kuin kunnan virka- ja työehtosopimuksessa.

– Avaintan sopimuksessa se antaa muulle kuin synnyttävälle vanhemmalle oikeuden palkalliseen poissaoloon 32 arkipäivän ajaksi. Avaintesissä ja Avainotesissä päiviä oli aiemmin vain 9. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin, Pasi Repo kertoo.

Elokuun alussa voimaan tullut perhevapaauudistus on tasa-arvoa lisäävä ja sukupuolineutraali.

Synnyttävällä vanhemmalla on jatkossa oikeus saada täysi palkkansa raskausrahakaudelta, joka on 40 arkipäivää. Lisäksi hänellä on oikeus saada täysi palkkansa vanhempainvapaakauden 32 arkipäivältä, jos ne sijoittuvat välittömästi raskausrahakauden perään.

Jos jäsen on epävarma, kuinka perhevapaita hakiessa pitäisi toimia, aina kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen.

Perhevapaauudistuksen käytännön soveltamisesta sovitaan erikseen kaikkien eri alojen työehtosopimuksissa.

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan OAJ:läisille oikeus luottamusmiehen valintaan

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus syntyi kesän helteissä heinäkuussa. Sopimus sisältää muun muassa kahden prosentin palkankorotukset syyskuun alussa. OAJ:n jäsenille tulee nyt oikeus valita luottamusmies edustajakseen.

Sopimus koskee noin 790:tä yksityisissä päiväkodeissa työskentelevää OAJ:n jäsentä.

Kaikille kahden prosentin korotus

Työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2 prosenttia.

Elokuun lopussa tehdään myös palkkataulukoiden alarajakorotukset, joiden kustannusvaikutus on 0,8 prosenttia. Varhaiskasvatuksen opettajien taulukkopalkan alarajaa korotetaan 2,1 prosenttia ja päiväkodinjohtajien 3,2 prosenttia.

Sopimukseen kuuluu laaja perhevapaauudistus.

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024. Jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Luottamusmies ja työantaja neuvottelevat

OAJ:n jäsenillä ei ole aiemmin ollut oikeutta valita itselleen luottamusmiestä sopimuksen piirissä olevissa yksityisissä päiväkodeissa, mutta uusi sopimus tuo tähän parannuksen. Oikeus omaan luottamusmieheen on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite.

– Nyt tuumasta toimeen ja valintakokousta järjestämään, työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Timo Mäki kannustaa.

Mäki muistuttaa, että oman ammattijärjestön jäsenten valitsema luottamusmies on varhaiskasvatuksen edunvalvonnan tärkein paikallinen toimija yhteistoiminnassa työantajan kanssa. OAJ kouluttaa kaikki luottamusmiehet tehtäväänsä.

Parannuksia sak-työajan kirjauksiin

Sopimuksen liityntäpöytäkirjassa on selkeytetty työajan suunnittelua päiväkodeissa eli opetushenkilöstön suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan määräyksiä.

Kelpoisuusehdot täyttävien päiväkodinjohtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työajasta käytetään riittävä aika varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Noin 13 prosenttia kelpoisen opetus- ja kasvatushenkilöstön työajasta kuluu näihin tehtäviin. Tämä on otettava huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa suunniteltaessa.

Edellisen lisäksi käytetään riittävä aika vanhempainiltoihin ja tapaamisiin, toiminnan yhteiseen ja muuhun suunnitteluun ja valmisteluun sekä kotikäynteihin. Sak-työ tehdään pääosin yksilötyönä ja pieniltä osin tiimi- ja asiantuntijayhteistyönä.