Yhteisöllisyydellä uhkia vastaan

Jokainen koulussa toimiva vaikuttaa oppilaitoksen turvallisuuteen. Väkivallantekoja ehkäisee parhaiten tiivis yhteisöllisyys, jossa ketään ei jätetä syrjään.

Jokaisessa oppilaitoksessa pitäisi tehdä kerran vuodessa riskien kartoitus, tunnistaa turvallisuusuhat ja kouluttautua kohtaamaan suuretkin riskit.

– Suomessa osataan toimia palotilanteessa, mutta yhteiskunta on muuttunut kouluampumisten jälkeen. Turvallisuuskuvioon on tullut mukaan sosiaalinen media ja opettajien häirintä, sanoo projektipäällikkö Henri Rikander Turvallisuus kuuluu kaikille -hankkeesta.

 

Oppilaitoksen turvallisuutta rakentaa esimerkiksi se, että opettajalle kerrottuja kiusaamistilanteita seurataan systemaattisesti. Seurantajärjestelmään raportoidut havainnot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja antavat oppilashuollolle välineitä puuttua huolestuttavaan kehitykseen.

Äärimmäiseen väkivaltaan syyllistyvän ihmisen taustalla on usein syrjäytymis- ja kiusaamiskokemuksia sekä ajatus pitkään jatkuneen vääryyden kostamisesta.

– Ainut tapa ennakoida on tiivistää yhteisöllisyyttä, Rikander toteaa.

 

Hyvä porukka syntyy, kun asioita tehdään yhdessä ja oppilailla on matala kynnys lähestyä opettajaa niin koulutehtäviin liittyvissä kysymyksissä kuin muutenkin. Opettaja voi selvittää, miten lapset kokevat itsensä suhteessa muihin.

Rikanderin mukaan tiiviissä yhteisössä näkyy, jos joku ajautuu sivuun, on vihainen ja hiljainen tai vaikka muuttaa ajatteluaan tiettyä ihmisryhmää kohtaan.

– Jos kukaan ei kysy mitä kuuluu, lapsi tai nuori käsittelee asian itse jollain tapaa, ja se on taas uusi traumatisoiva elementti.

Oppilaitoksessa pitäisi olla vakiintunut toimintatapa silloin, kun opettajalla nousee huoli jostakin oppilaasta.

– Jos koulun sisällä tunnistetaan uhkaa ennakoiva heikko signaali, mutta havaitsija ei tiedä kenelle siitä pitäisi kertoa, asia voi jäädä silleen, Rikander huomauttaa.

 

Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke tarjoaa perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön työntekijöille maksutonta täydennyskoulutusta, jossa opitaan tarkastelemaan omaa oppilaitosta turvallisuustoimijan silmin.

– Osaamista kaivataan erityisesti kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäisemiseen sekä turvallisuuden johtamiseen, Rikander kertoo.

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaa hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke:

sites.tuni.fi/turvallisuus