Valtuusto valmiina neuvottelukierrokseen

OAJ:n valtuustossa puitiin kevään virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteita, järjestön strategiaa ja vuosityöaikaa. Mielipiteitä puolesta ja vastaan tuuletettiin avoimesti.

OAJ:n kantaa perusopetuksen vuosityöaikaan tivattiin järjestön valtuuston kokouksessa Helsingissä marraskuun puolivälissä. Osa valtuutetuista olisi halunnut lopettaa vuosityöaikakokeilut kokonaan, osa taas laajentaa niitä.

Valtuusto hyväksyi ponnen, jossa edellytetään, että OAJ:n hallitus ryhtyy valmistelemaan sopimusta uudesta perusopetuksen työaikakokeilusta siten, että siinä otetaan huomioon niin meneillään olevien kuin mahdollisten uusienkin kokeilujen kokemukset.

Perusopetuksen työaikamallia ei olla muuttamassa nykyisten kokeilujen perusteella.

Keskustelussa nousi esille huoli siitä, että perusopetuksen vuosityöaikamallista tehdään pysyvä, vaikka kokeilijoita ja kokemuksia on vähän.

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo, ettei työaikamallia olla muuttamassa nykyisten kokeilujen perusteella.

− Olemme alun perinkin korostaneet, että nämä ovat vasta kokeiluja, joiden perusteella halutaan tietää, toimiiko malli perusopetuksessa, hän toteaa.

 

Valtiovallan tervehdyksen valtuustolle toi opetusministeri Li Andersson. Hän saapui Itä-Pasilaan suoraan Pitäjänmäen peruskoulusta. Tunnelmia kouluvierailusta kuuntelemassa soolilaiset Sanni Salmenoja ja Waltteri Immonen sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

 

Kevään neuvottelukierrosta varten valtuusto jakoi eväitään neuvottelijoille. Lopullisista neuvottelutavoitteista päättää OAJ:n hallitus joulukuussa.

Siltä varalta, ettei tavoitteisiin päästä neuvottelemalla, valtuusto myönsi hallitukselle valtuudet päättää työtaistelutoimista, jotka koskevat kerrallaan enimmillään viittä prosenttia jäsenistä. Jos laajempia järjestötoimia tarvitaan, valtuusto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen niistä päättämään.

 

Valtuusto jatkoi järjestön uuden strategian ja järjestörakenteen valmistelua. Strategiatyötä on pohjustettu perusteellisesti keräämällä tuhansien jäsenten mielipiteitä ja toiveita niin jäsenilloissa ympäri Suomea kuin verkossakin.

 

OAJ:n 150-jäseninen valtuusto jatkoi järjestön strategian uudistamista. Uusi strategia lyödään lukkoon toukokuussa.

 

Valtuusto hyväksyi myös talousarvion vuodeksi 2020. Uutta siinä on muun muassa se, että ensi vuoden alusta lähtien OAJ maksaa aktiiveilleen päivärahoja keskustason koulutus- ja kokousmatkoista valtion matkustussäännön mukaisesti koko siltä ajalta, joka kuluu kotoa lähdöstä kotiin paluuseen.

Kolmipäiväisen kokouksen päätteeksi OAJ:n myönsi valtuuston aloitteesta Suomen jalkapallomaajoukkueen opettajataustaiselle valmentajalle Markku Kanervalle kultaisen mitalin työstä liikunnan hyväksi.

 

 

Tärkeimmät kärjet poimittava

Päivi Hietaharju, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO, Kouvola

Vuosityöaika puhuttaa, sanoo sosiaali- ja terveysalan opettaja Päivi Hietaharju Kouvolan seudun ammattiopistosta. Hän on OAJ:n varavaltuutettu.

– Tulevalla neuvottelukierroksella pitää päästä korjaamaan joitakin kohtia vta-sopimuksesta, jotta jäsenistön luottamus sopimukseen paranisi.

Neuvotellessa kaikkea ei pystytä ratkaisemaan kerralla, vaan on valittava kärjet, joita ajetaan etunenässä. Kierroksesta odotetaan vaikeaa, mutta Hietaharju jaksaa uskoa, että sopuun päästään neuvotellen.

– Kukaan ei lähtökohtaisesti halua lakkoon, mutta olemme tarvittaessa valmiit yhteiseen rintamaan. Meiltä löytyy tukea myös muille opettajaryhmille.

Silti Hietaharjua huolettaa, miten opiskelijoiden käy, jos lakko tulee. Kouvola on talousvaikeuksissa, ja lomautukset uhkaavat opettajia ensi vuonna. Yt-neuvottelut päättyvät joulukuussa.

Lomautukset ja lakko veisivät aikaa jo nyt harmittavan vähäiseltä lähiopetukselta.

 

Palkkaohjelma pitää saada

Monika Koivumäki, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL, Vaasa

Tulevalla neuvottelukierroksella varhaiskasvatuksen opettajat ovat valmiimpia kuin koskaan siirtymään opettajien virka- ja työehtosopimukseen OVTES:iin.

Monika Koivumäki kertoo, että tämän tavoitteen eteen ollaan valmiita vaikka lakkoon, jos OAJ:n neuvottelijat ja hallitus näin päättävät.

Esiopetuksen opettajana työskentelevälle Koivumäelle OVTES:iin pääsy on vahvasti  identiteettikysymys.

− Meidän on viimein saatava sopimus, joka tunnustaa opettajuuden. OVTES:ssä kuuluisimme kaikkien opettajien kanssa saamaan sopimusalaan ja OAJ neuvottelisi työnantajapuolen kanssa työsuhteemme ehdoista.

OAJ:n valtuustossa on 23 VOL:n edustajaa. Vollilaiset luottavat siihen, että muutkin opettajat tukevat heitä sopimustavoitteen saavuttamisessa.

Toinen tärkeä tavoite vollilaisille on pitkäaikainen palkkaohjelma, jolla palkat saadaan vastaamaan työn vaativuutta.

− Onneksi meillä on vahvat neuvottelijat ja realistiset käsitykset siitä, miten palkkakehitystä edistetään, Koivumäki sanoo.

 

Maisterille maisterin palkka

Marika Pylkkänen, OAJ:n Yleissivistävät opettajat OAJ-Ysi, Kajaani

Tulevissa sopimusneuvotteluissa OAJ:n yleissivistävien opettajien toiveet ovat yksinkertaiset.

– Haluamme palkankorotuksia. Tarkemmin sanottuna keskitetyn järjestelyerän, joka kohdistetaan luokanopettajille, Kajaanin Soidinsuon koulun luokanopettaja Marika Pylkkänen sanoo.

Hän tietää, että aivan kaikkia tavoitteita ei voida saada läpi, mutta nyt on luokanopettajien vuoro.

– Maistereille kuuluu maisterin palkka, ja se alkaa kolmosella.

Palkkakysymys on hänen mielestään keskeinen myös siksi, että nykyisellään palkka ei houkuttele ikäluokan parasta ainesta opettajankoulutukseen.

Hänen mielestään opettajien olisi syytä olla valmiita myös työtaistelutoimiin.

– Pienet askeleet ja jatkuva toiveikkuus eivät riitä. Minulla on työuraa jäljellä vielä vuosikymmeniä, ja haluan, että meidän sukupolvemme on se rohkea porukka, joka nostaa opettajien palkat ja työn arvostuksen niiden ansaitsemille tasoille.

 

Urakehitys ei näy palkassa

Karita Katto, Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Tampere

Yliopisto-opettajien palkkakehitys laahaa kaukana muiden asiantuntija-alojen perässä, ruotsin lehtori Karita Katto Tampereen yliopistosta sanoo.

Katto osallistui OAJ:n valtuuston kokoukseen YLL:n varavaltuutettuna.

– Huono palkkakehitys koskee koko yliopistokenttää mutta yliopisto-opettajia aivan erityisesti.

Katon mukaan YLL:n tavoitteet tulevissa sopimusneuvottelussa koskevat paitsi palkkaa, myös työaikaa ja urakehitystä.

Yliopisto-opettajat työskentelevät kokonaistyöajassa, jossa itseohjautuvuus korostuu. Katon mukaan ongelmana on, kuinka paljon työtä opettajien 1 624 tunnin vuosityösuunnitelmiin lopulta mahtuu.

Urakehityskään ei näy Katon mukaan palkassa, eikä oman osaamisen kehittämiseen tarjoudu riittävästi mahdollisuuksia työajan sisällä.

– Asiantuntijatyöhön sopii erityisen huonosti jämähtäminen tilanteeseen, jossa osaaminen ei näy palkassa. Palkkausjärjestelmä ei ole lupauksista huolimatta osoittautunut kannustavaksi.