Valtuusto näytti vihreää valoa: Arvostuskampanja tekee opettajan työn näkyväksi

OAJ aloittaa arvostuskampanjan, jolla opettajien tekemä tärkeä työ tuodaan kaiken kansan tietoon. Valtuusto hyväksyi kampanjalle rahoituksen.

OAJ:n historian ensimmäinen etävaltuusto marraskuussa oli melkoinen savotta, ja välillä tekniikkakin tökki pahan kerran. 150 valtuutetun jättikokous saatiin kuitenkin vedettyä kunnialla läpi puheenjohtaja Anna Renforsin kärsivällisessä luotsauksessa.

Valtuutettuja puhutti muun muassa järjestöuudistus, jonka tavoitteena on päivittää tapoja osallistua OAJ:n toimintaan.

– Aktiivisuus on paljon muutakin kuin kokousten pitämistä, muistutti kehittämispäällikkö Juha Makkonen kertoessaan järjestön uudistamisesityksistä.

Hänen mielestään järjestön on aika uudistua, sillä yhdistyksillä on vaikeuksia saada hallituksiinsa riittävästi jäseniä – kokouksissa istuminen ei houkuttele.

Makkonen kysyi, miksi vaikkapa Suomen partiolaiset, Luonto-Liitto tai Marttaliitto onnistuvat houkuttelemaan uusia jäseniä.

– Niihin ei mennä kokoustamaan vaan siksi, että niillä on vahva oma juttu, jonka ympärille on syntynyt monipuolista toimintaa.

Järjestöuudistuksessa ehdotetaan esimerkiksi sitä, että OAJ:n jäseneksi liityttäisiin tulevaisuudessa suoraan henkilöjäsenenä eikä paikallisyhdistyksen kautta.

Valtuutetut korostivat, että muutos ei saa heikentää opettaja- ja paikallisyhdistysten toimintakykyä eikä edunvalvontavalmiuksia.

Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen OAJ:n jäsen saa äänensä helposti kuuluviin ja kokee saavansa jäsenmaksulleen vastinetta.

Jukka Hella osallistui valtuuston kokoukseen kotisohvalta. Asioiden käsittely onnistui etänäkin, mutta Hella jäi kaipaamaan keskusteluja muiden valtuutettujen kanssa.

 

Elokuussa valtuusto hyväksyi järjestölle uuden strategian, jonka valmisteluun osallistui tuhansia jäseniä. Heistä moni oli sitä mieltä, että opettajien kunnollinen edunvalvonta vaatii opettajan työn arvostuksen lisäämistä.

OAJ tarttui toiveeseen ja aloittaa arvostushankkeen, jonka alustavaa suunnitelmaa valtuustoväelle esitteli viestintäpäällikkö Heikki Pölönen.

Valtuusto hyväksyi OAJ:n talousarvion, jossa vuoteen 2022 kestävälle hankkeelle on varattu 1,5 miljoonaa euroa.

– Summa on iso, mutta yhtä OAJ:n jäsentä kohden se tarkoittaa noin kymppiä ensi vuotta kohden, Pölönen laskee.

Arvostushanke on tarpeen, koska ihmiset eivät tiedä, mitä oppilaitoksissa tapahtuu.

– Julkisuuden sävy on väärä. Esiin nousevat nurjat puolet eikä se, mitä kaikkea hyvää opettajat tuottavat yhteiskunnalle joka päivä, Pölönen perusteli.

 

Valtuuston alla Opettaja-lehti pyysi muutamia valtuutettuja pohtimaan, mitä asioita he työssään arvostavat.

Uskonnon ja psykologian opettaja Jukka Hellan mielestä arvokkaimpia ovat ne hetket, jolloin opettaja näkee opiskelijassa positiivisen muutoksen.

Ravintolan asiakaspalvelun lehtori Terhi Saarisen mielestä opettajat luotsaavat nuoret turvallisesti kohti tulevaisuutta, ja mikä voisikaan olla arvokkaampaa.

Yliopistonlehtori Erja Kosonen haluaa nostaa kaikille tiedoksi ammattitaidon, jolla opettajat yhdistävät tutkimustietoa ja käytännön pedagogiikkaa opetustehtävissä varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Päiväkodinjohtaja Susanna Haapsamon mielestä kotiväen kiitos muistuttaa opettajan tekemän työn arvosta.

– Huoltajat arvostavat esimerkiksi sitä, että päiväkodissani on pystytty tukemaan erityislapsia lapsen vahvuuksia hyödyntäen ja positiivisen pedagogiikan keinoin.

Arvostuskampanjassa on tarkoitus tuoda opettajien saama hyvä palaute kaiken kansan tietoon ja saada se näkymään poliitikkojen päätöksissä, joilla parannetaan opettajien työhyvinvointia ja kasvatetaan palkkapussia.

Erja Kososen etätyöpiste on perheen vapaa-ajan asunnolla Laukaan Leppävedellä.

 

Valtuusto hyväksyi vuosiksi 2021–2022 järjestön toimintasuunnitelman, joka tähtää esimerkiksi jäsenten työhyvinvoinnin kohentamiseen sekä palkkauksellisen aseman parantamisesta palkkaohjelmilla.

Koronan aiheuttamat hankaluudet heijastuivat lukuisissa ponsissa. Niissä valtuutetut kantoivat huolta esimerkiksi etäopetuksen laadusta ja ehdottivat, että lukion työehtosopimuksessa korvattaisiin etäopetuksen aiheuttama todellinen työmäärä.

Pandemian työllistämille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille toivottiin lisää koulutusta ja tukea.

OAJ:n puheenjohtaja valitaan nykyisin koko nelivuotisen valtuustokauden ajaksi. Esityslistalla oli puheenjohtajan valinnan ajankohdan siirto valtuustokauden puoliväliin.

Valtuutetuista ainoastaan kolmannes oli muutoksen kannalla. Sääntömuutos olisi vaatinut kahden kolmasosan äänienemmistön.

 

Katso OAJ:n Instagramista lisää Jukan, Terhin, Erjan ja Susannan ajatuksia:

@oajry

 

Lue lisää:

OAJ lähtee vahvistamaan opettajuuden arvostusta – ”Yhdessä pystymme vaikka mihin”

Osallistu arvostushankkeen suunnitteluun vastaamalla OAJ:n nettisivuilla olevaan kyselyyn. Vastaajien kesken arvotaan viisi lahjakorttia.

Opettajuuden arvostushanke -kysely