Terveisiä kollegoilta

Mitkä asiat eri maiden opettajia puhuttavat juuri nyt?

Educa on tänä vuonna kansainvälisempi kuin koskaan. Tapahtumassa on oma Equity-lava, jossa on runsaasti englanninkielistä ohjelmaa. Ohjelman ovat valmistelleet OAJ, opetusministeriö ja Opetushallitus yhdessä Messukeskuksen kanssa.

Englanninkieliselle sisällölle on ollut kysyntää, kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:stä kertoo.

– Suomalainen koulutus kiinnostaa kansainvälisiä vierailijoita. Täytyy kuitenkin muistaa, että sisältö on tarkoitettu kaikille vierailijoille. Haluamme ohjelmalla palvella myös englanninkielisiä jäseniämme.

Ensimmäisenä messupäivänä Equity-lavan ohjelmassa pohditaan, mikä yhdistää opettajia ympäri maailman. Keskustelua vetää maailman opettajajärjestön Education Internationalin apulaispääsihteeri Haldis Holst.

Opettaja-lehti otti asiasta selvää etukäteen. Kysyimme viisi kysymystä viideltä opettajalta eri puolilta maailmaa. Opettajainhuoneiden puheenaiheiksi selvisivät ammatillisen koulutuksen uudistus, poikien houkuttelu opiskelun pariin ja inklusiivinen opetus – kuulostaako tutulta?

Näitä kysyimme:

 1. Mistä työsi tekemisen tavasta et luopuisi?
 2. Mitä haluaisit työssäsi muuttaa?
 3. Mikä on supervoimasi eli mistä taidostasi opettajana olet ylpeä?
 4. Minkä asian haluaisit opettaa kollegoillesi ympäri maailman?
 5. Mitkä ovat juuri nyt opetusalan trendejä? Millaista keskustelua niistä käytte kollegojen kesken?

 

Grupparbete stärker eleven

Anna Nordström, grundskollärare, årskurs 1–7, Limhamn, Sverige

 1. Jag låter eleverna arbeta i par och i grupp. Det är otroligt stimulerande då alla kan komma till tals och eleverna lär sig att lyssna och ta hänsyn.
 2. Drömmen är en klass på max tjugo elever. Nu är det alldeles för många barn i gruppen då läraren ensam ansvarar för 28–30 barn. Med fler lärare skulle kontakten med barnen bli bättre och kvaliteten på undervisningen höjas. Alla elever, inte minst de svaga, skulle bli sedda!
 3. Min flexibilitet är att snabbt kunna ändra i planeringen. Som lärare för yngre barn måste man kunna beakta till exempel större nyhets- och omvärldshändelser som kan intressera barnen. För mig är det viktigt att sätta in aktuella händelser i barnens perspektiv och låta dem berätta om sina känslor och tankar.
 4. Mitt tips till lärarkolleger runt om i världen är att låta eleverna jobba i grupp och gärna så tidigt som möjligt. Skolan måste inse vikten av att jobba i grupp framför att jobba individuellt.
 5. I lärarrummet diskuterar vi ofta var gränsen mellan digitalt baserat lärande och traditionellt lärande ska sättas. Allt digitalt är inte bara av godo. Det måste finnas en mix. Vi måste också lära eleverna att skriva för hand och att läsa häften och böcker.

Johan Erichs

 

Koulu on yhteisön solmukohta

Amanda Martin, luokanopettaja, Portsmouth, Iso-Britannia

 1. Lapset eivät ole hyllyihin ladottuja säilykepurkkeja! Siksi en luopuisi oppimisen pedagogiikasta. Se auttaa ymmärtämään, että jokainen oppii eri tavoin.
 2. Haluaisin muutosta koulutuksen jatkuvaan alirahoitukseen. Lisäksi haluaisin luopua koulujen vastakkainasettelusta ja asettamisesta paremmuusjärjestykseen – se ei edes maksaisi mitään. Muuttaisin myös koulujen arviointijärjestelmää. Ulkopuolisilla arviointivirastoilla ei pitäisi olla niin suurta vaikutusta työhömme. Ylimääräiseen arviointiin kuluva aika pitäisi käyttää lapsiin.
 3. Olen ylpeä siitä, että tunnistan yksilöt ja osaan käyttää tätä kykyä opetukseni voimavarana. Kun lukuvuoden alussa edessäni on 30 uutta lasta, minun pitää saada heistä jokainen rakastumaan oppimiseen.
 4. Haluaisin, että ympäri maailmaa ymmärrettäisiin, että kouluyhteisön pitää pystyä toimimaan yhdessä. Kouluthan ovat yhteisön solmukohta. Isossa-Britanniassa kouluilla on takana jo kymmenen leikkausten vuotta. Lisäksi yhä useampi perhe vajoaa köyhyyteen. Tilannetta pitää muuttaa.
 5. Trendejä tulee ja menee. Jo opiskellessani puhuttiin tyttöjen osallistumisesta luonnontieteiden, teknologian ja matematiikan opetukseen. Lisäksi pohdimme, miten työväenluokkaiset pojat löytäisivät paikkansa oppijoina.

Antero Eerola

 

Uudistukset kyllästyttävät

Clémentine Varzeas, alkeiskoulun eli 2–5-vuotiaiden lasten opettaja, Pariisi, Ranska

 1. Annan lapselle puheenvuoron. Tästä tavasta en luopuisi, vaikka perinteisesti ajatellaan, että lapsen tulee kuunnella opettajaa, ei päinvastoin.
 2. Olen kyllästynyt jatkuviin koulu-uudistuksiin. Kun sekä koulun toimintaa että opetuksen sisältötavoitteita muutetaan koko ajan, emme pysty keskittymään olennaiseen.
 3. Pyrin työssäni yhdistämään oppimisen esteettiseen elämykseen. Oppimistulokset ovat hyviä ja lisäksi kulttuurikokemus rauhoittaa levottomia lapsia.
 4. Haluaisin muistuttaa, että opettajan työssä palaa helposti loppuun. Opetan koulussa, joka palkkaa vain osa-aikaisia opettajia. Opetan alkuviikon ja loppuviikolla maalaan tauluja. Loppuviikosta luokkaa opettaa toinen osa- aikainen opettaja. Tällainen ei sopisi kaikille, mutta säästää minun voimavarojani.
 5. Keskeinen suuntaus on tällä hetkellä koulun pitäminen erillään uskonnollisista ja etnisistä kiistoista. Tälle asialle on nimikin: la laicité. Kaikki kollegani ovat yhtä mieltä siitä, että koulun pitää olla saareke, jossa oppilaat ovat oppilaita eivätkä minkään tietyn aatteellisen tai uskonnollisen ryhmän edustajia.

Virpi Latva

 

Motivaatiota pidettävä yllä

Susen Hernández, englanninopettaja, ammatillisen koulutuksen iltalinja, Nicoya, Costa Rica

 1. En luopuisi toiminnallisista oppimismenetelmistä. Aikuisopiskelijoiden ja tutkinnon täydentäjien motivaatio opiskella englantia on usein matala. Siksi tunnilla täytyy olla hauskaa ja tekemisen meininkiä.
 2. Toivoisin lisää oppimateriaaleja ja tieto- koneita opiskelijoiden käyttöön. Opetus- ministeriöltä kaipaisn parempaa ymmärrystä opettajan työn arjesta. Opetussuunnitelmien tavoitteet ovat korkeita, mutta meille ei anneta välineitä tavoitteiden toteuttamiseen.
 3. Olen opettajana jämäkkä ja vaadin vastuunottoa mutta samalla olen empaattinen ja ystävällinen. Joskus saatan keinutella opiskelijan vauvaa sylissäni tunnilla, jotta lapsen äiti voi keskittyä opiskelemaan.
 4. Haluaisin opettaa taitoja kohdata aikuisia ja koulun keskeyttäneitä opiskelijoita. Keinot opiskelumotivaation virittämiseen ja ylläpitämiseen täytyy löytää opiskelijoiden tuntemisen ja kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta.
 5. Puhumme paljon ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Opiskelijoiden harjoitteluaikoja yrityksissä halutaan pidentää, ja se vähentää opettajien tunteja. Paljon puhutaan myös siitä, käytetäänkö opiskelijoita hyväksi työpaikoilla. He eivät saa palkkaa harjoitteluajalta eikä työpaikoilla ole aina vakuutuksia opiskelijoille.

Hanna Moilanen

 

Uskon jokaiseen lapseen

Oksana Sjomova, matematiikan, fysiikan ja tähtitieteen opettaja, Kiova, Ukraina

 1. En luopuisi aktiivisesta kanssakäymisestä lasten kanssa. Oppilaat viettävät koulussa paljon aikaa. Siksi opettaja saattaa tuntea lapset vanhempia paremmin.
 2. Lasten pitäisi saada valita nykyistä enemmän sellaisia aineita, joita he tarvitsevat tulevassa elämässään. Haluaisin myös muuttaa kouluihin liittyvää keskustelua. Valitettavasti opettajien työtä arvioivat nyt sellaiset ihmiset, jotka eivät ymmärrä työn merkitystä. Sosiaalisessa mediassa ja televisiossa moititaan opettajia ja heidän työtään.
 3. Olen ylpeä siitä, että uskon jokaiseen lapseen viimeiseen saakka. Lapsia täytyy auttaa löytämään se hyvä, joka heissä luonnostaan on. Eräs entinen oppilaani tuli vuosi sitten syyslukukauden avajaisissa kertomaan, että olin hänen lapsuudessaan ainoa ihminen, joka uskoi häneen.
 4. Haluaisin opettaa kollegoilleni kärsivällisyyttä. Kaikki oppilaat ovat erilaisia ja vaativat huomiota. Toivoisin myös läheisempiä suhteita oppilaiden ja opettajan välille. Me olemme täällä kuin yhtä perhettä. Olen ymmärtänyt, että Suomessa kyse on enemmän kumppanuudesta.
 5. Olen inklusiivisen opetuksen kannalla ja vaihdamme kollegojen kanssa tähän liittyen kokemuksia koko ajan. Olemme myös opiskelleet muiden maiden käytäntöjä. Onneksi Ukrainassa hyväksyttiin laki inkluusiosta.

Antero Eerola