Suupalat: Neuvottelupyörä ei pysähdy koskaan

Neuvottelut opettajien virka- ja työehtosopimuksista eivät käytännössä ole tauolla koskaan. Sopimusosapuolet tapaavat sopimuskauden aikana työryhmissä, joissa neuvotellaan niin sopimusten yksityiskohdista kuin laajemmastakin opettajien työn muutoksesta. Työryhmistä kulkeutuu myös ajantasaista sopimustietoa kunkin osapuolen päätöksentekoelimiin.

Opistoihin joustavampi ja nykyaikaisempi sopimus

Heli Paavola, työmarkkina-asiamies, KT Kuntatyönantajat

Edustan KT:tä kehittämistyöryhmässä, jonka tavoitteena on taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtojen kehittäminen.

Se tarkoittaa jo varsin vanhan sopimuksen nykyaikaistamista. Tämä onkin ensimmäinen kerta, kun näiden alojen palvelussuhteen ehtoihin paneudutaan erillisessä kehittämistyöryhmässä.

Tavoite on, että sopimus vastaisi paremmin tämän päivän työnteon todellisutta, mikä tarkoittaisi ainakin työaikamääräyksiin liittyvien kirjausten parempaa joustavuutta. Sopimuksen F-osiota pitää ajanmukaistaa ja yksinkertaistaa.

 

Lukion muutokset pitää ottaa huomioon

Eila Urpilainen, neuvottelupäällikkö, OAJ

Sekä Sivistan että ovtes-sopimuksen työryhmissä tavoitteena on tunnistaa lukion isot muutokset ja miettiä, miten ne vaikuttavat sopimuksiin.

Opetussuunnitelman ja lukiolain uudistuksen myötä lukion opettajilla on uusia tehtäviä ja velvoitteita, esimerkiksi erityisopetukseen ja korkeakouluyhteistyöhön liittyen.

Osaan työryhmistä, kuten yksityisen opetusalan sopimuksessa, on varattu palkkapottikin. Tässä ryhmässä päätettiin, että lukion opettajien 0,25 prosentin palkkasummakäytetään opinto-ohjaajien palkkarakenteen kehittämiseen ja lukioresurssin kasvattamiseen. Lukio päättää itse, mihin erityistehtäviin resurssi käytetään.

 

Työhyvinvointi on yhteinen tavoite

Sari Melkko, työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija, OAJ

Sivistan ja Avaintan työhyvinvoinnin työryhmät ovat esimerkki sopimusosapuolten yhteistyöstä, jossa kehitetään yhdessä muuta kuin itse sopimuksen pykäliä.

Sivistan ryhmässä työ aloitettiin jo edellisellä sopimuskaudella vuosina 2018–2020, jolloin painotettiin alan työpaikkojen työhyvinvoinnin tutkimista. Työryhmä on kokenut työhyvinvoinnin keskeiseksi tekijäksi luottamuksen, ja siihen työpaikkoja rohkaistaan esimerkiksi blogien ja verkkoluentojen avulla.

Tällä sopimuskaudella teemme Sivistan ryhmässä verkkoluentoja, joista kaksi ensimmäistä on jo julkaistu. Ne löytyvät OAJ:n verkkosivuilta ja toiveena on, että niitä katsottaisiin esimerkiksi työpaikkakokouksissa.

 

Tutustu Työryhmätyö tutuksi -artikkelisarjaan ja työhyvinvointia käsitteleviin blogeihin osoitteessa:

oaj.fi