Ukrainalaiset opiskelevat jälleenrakennustaitoja suomalaisten opettajien verkkokursseilla

Ukrainalaiset opiskelevat jälleenrakennustaitoja suomalaisten suunnittelemilla verkkokursseilla. Oppiminen tuo toivoa ja suuntaa ajatuksia tulevaisuuteen.

Ukrainalaiset ovat viime joulukuusta saakka opiskelleet jälleenrakennuksessa tarvittavia taitoja suomalaisten opettajien kaavailemilla verkkokursseilla.

Helmikuun loppuun mennessä opiskelijaksi oli rekisteröitynyt 16 722 ukrainalaista. Heistä 10 040 oli suorittanut johonkin kurssiin liittyvän sertifikaattikokeen.

Ammatillisen koulutuksen tueksi suunnitellut 33 kurssia on toteuttanut Omnia Education Partnershipsin johtama konsortio. Kurssit ovat osa neljän maan yhteistä EU-projektia, jossa on kehitetty Ukrainan ammatillista koulutusta vuodesta 2019.

Matkapuhelimella toimivat kurssit ovat sekä opettajille että opiskelijoille tarpeellinen apu tilanteessa, jossa oppilaitos työsaleineen on räjäytetty, eikä työpaikkoja välttämättä ole.

– Oppimisen jatkuminen luo ukrainalaisille toivoa ja pitää ajatukset tulevaisuudessa, kertoo OEP:n toimitusjohtaja Mervi Jansson.

 

Kurssimateriaalia ovat tehneet ammatillisen koulutuksen opettajat. OEP:ssa materiaaleista on koottu pedagogisesti toimivia verkkokurssikokonaisuuksia, ja ne on käännätetty ukrainaksi.

– Sen lisäksi olemme käyneet sisällöt läpi Ukrainan opetusministeriön kanssa, jotta ne vastaavat sikäläisiä ammatillisen koulutuksen vaatimuksia, Jansson kuvaa.

Osa materiaalia tuottaneista opettajista sai korvauksen työstään suoraan projektilta, osa neuvotteli työhön käytettävissä olevasta ajasta oman työnantajansa kanssa.

Parinkymmenen jälleenrakennukseen liittyvän lyhytkurssin lisäksi tarjolla on koulutusta ammatillisten oppilaitosten rehtoreille ja ammattipedagogiikan kehittämistä opettajille.

Opetushallitus puolestaan päivittää Ukrainan opetusministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen standardeja vastaamaan työelämän tarpeita.

 

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa ukrainalaisia kiinnostaa painotus yrittäjyyteen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Jansson kertoo Ukrainan opetusministeriön ammatillisen koulutuksen johtajan sanoneen, että moni joutuu etsimään sodan jälkeen uudenlaista työtä fyysisten tai psyykkisten vammojen vuoksi.

Jälleenrakennuksessa ammatillinen koulutus nousee arvoonsa.

– Koko Ukrainan ammatillisen koulutuksen rooli tulee olemaan merkittävä. Kursseilla saadaan kokemusta joustavista aikuiskoulutusvaihtoehdoista.