Sopimusneuvottelut: Yleinen linja ei aina ole yläraja

Työmarkkinaneuvottelujen yhteydessä puhutaan usein yleisen linjan sopimuskorotuksista. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Mitä yleinen linja sopimuskorotuksissa tarkoittaa?

Yleisen linjan korotuksilla tarkoitetaan palkankorotuksiin käytettävissä olevaa summaa, jonka koko sopimusala, esimerkiksi kunnan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, saa.

Palkankorotusvara syntyy talouden kehityksestä, ja se suhteutetaan inflaatioon niin että ostovoima säilyy. Sopimusalakohtaiset palkankorotusprosentit tulevat tarkoista laskelmista näiden eri tekijöiden perusteella.

 

Nouseeko jokaisen palkka yleiskorotuksen prosenttiosuuden verran?

Ei. Yleisen linjan korotusprosentti ei suoraan tarkoita palkankorotusprosenttia, jonka sopimus tuo yksittäiselle työntekijälle.

Yleiskorotuksen prosenttimäärä on kokonaissumma, kustannusvaikutus, josta jaetaan vielä alakohtaiset osuudet. Yleiskorotuksiin sisältyvät myös paikalliset erät ja mahdolliset tekstimuutokset.

Tekstimuutoksilla muutetaan tai selkiytetään sopimusten määräyksiä eli sopimustekstiä. Ne vaikuttavat esimerkiksi palvelussuhteen ehtoihin kuten työaikaan ja työn tekemisen paikkaan.

Tekstimuutokset voivat kuluttaa sopimuskorotusta – tai ne voivat olla sitä kuluttamatta. Tekstimuutostavoitteita voi tulla sekä työntekijä- että työnantajapuolelta.

 

Miten muiden alojen neuvottelutulokset tai sopimusratkaisut vaikuttavat yleiseen linjaan?

Yleinen palkankorotuslinja on takavuosina muotoutunut neuvottelukierroksen edetessä. Se on usein pohjautunut vientialojen palkankorotuksiin, koska niiden työehdoista on sovittu ensimmäisenä.

Julkisessa keskustelussa on väläytetty ajatusta, jonka mukaan yksityisten alojen sopimusratkaisut olisivat muodostaneet yleisen palkankorotuslinjan tai jonkinlaisen palkkakaton myöhemmin tehtäville sopimusratkaisuille. Tämä ei OAJ:n ja julkisen alan työntekijäjärjestöjen mukaan pidä paikkaansa.

Yleisen linjan syntyminen meneillään olevalla sopimuskierroksella on epävarmaa. Valtakunnansovittelija on viime sopimuskierroksilla pitänyt hyvin tiukasti kiinni siitä, ettei yleisestä linjasta poiketa.

– Tämäkin ennakko-olettama on osoittautunut nyt vääräksi, sillä teknologiateollisuutta koskevassa sovittelussa poikettiin jo julkisuudessa liputetusta yleisestä linjasta korkeammin palkankorotuksin, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.