Lakko tehoaa, kun se rikkoo arkea – on aika nostaa epäkohdat näkyviin

Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat edelleen jumissa ja opettajien lakkoaalto toteutumassa. Pääkaupunkiseudulla viiden päivän lakko sulkisi yli sata koulua ja kymmeniä päiväkoteja. Lisäksi Helsingissä on tulossa työnseisaus yksityisiin kouluihin.

Sopu on vielä kaukana. Kunta-alan sopimuksia ratkotaan nyt valtakunnansovittelijan johdolla, ja suunnitellut lakot näyttäisivät toteutuvan koko laajuudessaan.

Ensimmäisen sovintoesityksen OAJ ja neuvottelujärjestö Juko hylkäsivät tuoreeltaan.

“Sovintoesitys oli torso ja niin paljon kallellaan työnantajan puolelle, ettei meillä ollut mitään mahdollisuutta hyväksyä kokonaisuutta”, OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi tiedotteessa.

Esityksestä puuttui aivan keskeisiä osia, kuten palkkaohjelma.

Monivuotinen palkkaohjelma on OAJ:lle tärkeä, koska sillä pyritään korjaamaan opettajien palkkakehitystä. Se on kunta-alalla jäänyt pahasti jälkeen yksityisistä aloista.

Sovittelijan esityksestä puuttui muitakin OAJ:lle tärkeitä asioita, kuten ammatillisten opettajien vapaajaksoihin liittyvät parannukset.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Julkisten alojen unioni Jau ovat antaneet jo neljä kunta-alaa koskevaa lakkovaroitusta.

Ensimmäinen kahden vuorokauden lakko oli tällä viikolla Jyväskylässä, Rovaniemellä, Oulussa ja Turussa. Ensi viikolla vuorossa ovat Tampere ja Kuopio, pääsiäisen jälkeen pääkaupunkiseutu.

Lakot koskevat kaikkia OVTES- ja KVTES-sopimusten piirissä, lakkokaupunkien palveluksessa olevia OAJ:n jäseniä mukaan lukien rehtorit ja päiväkodinjohtajat.

Jos kaikki lakot toteutuvat, niihin osallistuu yli 22 000 OAJ:n jäsentä. Se tarkoittaa satojen koulujen ja päiväkotien sulkeutumista.

Lakkojen tavoitteena on vauhdittaa neuvotteluja, saada opettajille oikeudenmukainen palkka sekä turvata koulutuksen elinvoima.

Kunta-alalla on menossa muitakin työtaistelutoimia. Jukon julistama kolmas ja koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi maanantaina 4.4. ja jatkuu sunnuntaihin 10.4., ellei sopimusta synny sitä ennen.

 

Lakon murtaminen on vastoin lakia

Työnantajan yritykset murtaa lakkoa ovat varjostaneet työtaistelutoimia muun muassa Oulussa. Kaupunki on työnantajana antanut ymmärtää, että päiväkodinjohtajien ja rehtorien tulisi jäädä lakon ulkopuolelle.

– Tämä on tulkittavissa selkeäksi painostukseksi. Lisäksi työnantaja on kehottanut keräämään listoja lakon aikana työhön tulevista opettajista, OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Timo Kettunen kertoo.

Työantajan viestit ovat räikeässä ristiriidassa järjestön antamien ohjeiden kanssa, ja se hämmentää opettajia. Laki on kuitenkin selkeä.

Lakon murtamistoimet ovat lainvastaisia. Työnantaja ei voi yksipuolisella päätöksellä tai toimillaan kieltää, estää tai pyrkiä estämään viranhaltijaa tai työntekijää osallistumasta järjestön päättämään työtaisteluun.

– Perusoikeuksien rajoittaminen tai edes pyrkiminen niiden rajoittamiseen on erittäin vakava asia ja sen rikkomisesta on säädetty rikosoikeudelliset seuraamukset, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen sanoo.

Mustonen on lähestynyt Oulun kaupungin johtavia viranhaltijoita ja kaupungin henkilöstöjohtajaa.

Lisäksi OAJ on lähettänyt Oulun kaupungin peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille, apulaisrehtoreille, apulaisjohtajille, vararehtoreille sekä päiväkodinjohtajille kirjeen, jossa muistutetaan, että heitä ei ole rajattu lakon ulkopuolelle.

“Jukon näkemyksen mukaan kasvatus- ja opetusalalla ei myöskään ole työtehtäviä, jotka voidaan katsoa hätätyöksi tai suojelutyöksi, joten niiden perusteella ei voi määrätä jäseniä lakon ulkopuolelle”, kirjeessä todetaan.

Työnantaja ei saa tiedustella, ketkä osallistuvat lakkoon.

Ammattijärjestön jäsenyys on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä sitä tarvitse kertoa työnantajalle. Siksi työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella etukäteen, ketkä osallistuvat lakkoon.

– Jokaisella jäsenellä on oikeus ja velvollisuus lakkoilla. Järjestö kantaa lakosta vastuun. Yksittäiselle työntekijälle ei saa koitua lakkoilusta mitään seurauksia, OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil sanoo.

Juko on nostanut kuntatyönantajien toiminnasta kanteen työtuomioistuimeen ja tehnyt tutkintapyynnöt poliisille tähän mennessä Helsingissä, Rovaniemellä, Turussa ja Vantaalla.

Se myös antaa lähiaikoina pääluottamusmiehille ohjeet mahdollisten tutkintapyyntöjen tekemiseen lakon murtamisyrityksistä.

 

Pääkaupunkiseudun lakko on iso rysäys

Helsingin kaupungin palveluksessa työskentelevä luokanopettaja Tatu Luoto on valmis lakkoon, koska jotain on tehtävä, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan takaisin ja palkat kohdilleen.

Töölön ala-asteen opettajainhuoneessa on Luodon mukaan odottava tunnelma ja opettajat ovat pääosin hyvin kärryillä sopimusneuvottelujen ja lakon tilanteesta.

– Toivottavasti nyt tapahtuu jotain. Palkkaus ja työolot ovat niin heikot, ettei pääkaupunkiseudulla löydy enää tarpeeksi hakijoita avoimiin virkoihin.

Luoto on ollut luokanopettajana 20 vuotta. Tuona aikana työmäärä on hänen mukaansa pelkästään kasvanut. Luoto on turhautunut siihen, että opettajan asiantuntijuutta ei arvosteta tarpeeksi.

– Olemme siirtyneet asiantuntija-ammatista palveluammattiin, vaikka emme ole vaihtaneet tehtävää. Uusia vaatimuksia satelee joka suunnalta ja oma autonomia kapenee.

Luodon mukaan työpäiviä täyttävät usein kaikenlaiset kyselyt, selvitykset ja hallinnolliset kirjaukset.

– Vanhemmatkin pitävät ajoittain koulua palvelulaitoksena, josta voi tehdä erilaisia tilauksia.

Viiden päivän lakko ei hänen mielestään vielä kuudesluokkalaisten tulevaisuutta vaaranna, mutta jos lakko venyy, oppiminen vaikeutuu. Toukokuun leirikoulukin saattaa jäädä toteutumatta.

Luoto kertoo, että monet kollegat ovat saaneet työoloista tarpeekseen ja lähteneet muihin hommiin. Samaa hän myöntää pohtineensa itsekin.

 

Jos opettajien lakko laajenee pääkaupunkiseudulle 19. huhtikuuta, sillä on isot seuraukset.

Yli sataa koulua ja kymmeniä päiväkoteja uhkaa sulkeminen, jos Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten palveluksessa olevat 11 400 OAJ:n jäsentä jää viideksi päiväksi kotiin. Suomenkielisten opettajien lisäksi lakossa olisi myös 700 ruotsinkielisen opettajajärjestön FSL:n jäsentä.

Tällä viikolla OAJ antoi myös yksityisiä kouluja koskevan lakkovaroituksen pääkaupunkiseudulle.

Jos se toteutuu, sulun piiriin tulee 15 koulua lisää.

 

Pääkaupunkiseudun lakkojen toteutuessa koulutoiminta pysähtyisi siis lähes kokonaan. Erityisopetustakaan ei ole rajattu lakon ulkopuolelle.

Myös päiväkotien aukioloaikoja jouduttaisiin lakon aikana rajoittamaan. Varhaiskasvatukseen otettaisiin lapsia vain sen verran kuin mitoitukset sallivat. Loput jäisivät kotiin.

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Saavalainen kertoo, että lakkovalmius on korkeammalla kuin koskaan. Siihen on kaksi syytä: ansiotason heikko kehitys ja työn kuormittavuuden lisääntyminen.

– Luottamus OAJ:n toimintaan on nyt vahvaa. Lakko kertoo, että työolot on saatava kuntoon.

 

Seuraa uutisointia:

Somessa järjestön nimi on oajry.

 

Lakkouhka 15 helsinkiläisessä yksityiskoulussa

OAJ:n ja Sivistystyönantajien neuvottelut yksityisen opetusalan sopimuksesta keskeytyivät tuloksettomina lauantaina 2. huhtikuuta.

Yksityisten koulujen ja oppilaitosten työntekijöitä edustavat OAJ, JHL ja Jyty jättivät heti maanantaina 4.4. lakkovaroituksen, joka koskee 15:tä helsinkiläistä yksityiskoulua. Koulut antavat sekä perusopetusta että lukiokoulutusta.

– Muuta vaihtoehtoa ei jäänyt. Sivista ei suostunut OAJ:n vaihtoehtoisiin esityksiin vaan piti kiinni näkemyksestään, jonka mukaan perhevapaauudistus toteutetaan heikentämällä palvelussuhteen ehtoja, neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen kertoo.

 

Perhevapaisiin liittyvät ongelmat eivät olleet ainoa syy neuvottelujen kariutumiseen.

– Mutta tuo syy kertoo oleellisen. Työnantaja tavoitteli heikennyksiä opettajien työehtoihin, mihin OAJ ei mitenkään voinut suostua.

Kyse on myös periaatteista.

– Perhevapaauudistuksen tarkoituksena on edistää työ- ja perhe-elämän tasa-arvoa. Se ei tapahdu työehtoja heikentämällä, Urpilainen sanoo.

Perhevapaita uudistavat lait tulevat voimaan 1.8., ja niiden vaikutukset heijastuvat virka- ja työehtosopimuksiin. Uudistus antaa vanhempainvapaista yhtä suuren kiintiön molemmille vanhemmille.

Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti.

 

Neuvottelujen keskeytyminen koskee sekä yksityisen opetusalan työehtosopimusta että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimusta. Niiden piirissä on yhteensä noin 9 400 OAJ:n jäsentä.

Seuraavaksi ratkaisua yksityisen opetusalan työehtokiistaan hakee valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Jos sovittelu ei tuo ratkaisua, työ valtaosassa helsinkiläisistä yksityiskouluista keskeytyy lakon vuoksi 19.–25.4. Lakko olisi siis samaan aikaan kuin pääkaupunkiseudun kunta-alan työnseisaus.

 

Yliopistoille ja harjoittelukouluille laiha sopimus

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta syntyi Sivistan, Jukon, JHL:n ja Pron välillä neuvottelutulos 3.4.

OAJ:n mielestä neuvottelutulos on huono ja jopa joiltain osin heikentää yliopistojen opetushenkilökunnan ja harjoittelukoulujen opettajien sopimusta nykyisestä.

Heikennysten vuoksi OAJ:n hallitus esittää esityksen hylkäämistä. Kyseessä on Jukon sopimus, jota käsitellään seuraavaksi Jukon yliopistoneuvottelukunnassa ja hallituksessa.

Sopimus koskee noin 1 ​400:aa OAJ:hin kuuluvaa yliopistojen opettajaa ja tutkijaa sekä noin 700:aa yliopistojen harjoittelukoulujen opettajaa.

 

Seuraa miten sopimuksen käy: