Riskiryhmäläinen avuksi luovilla järjestelyillä

Vakavan covid-taudin riskiryhmään kuuluva aineenopettaja Sanna Kuusi toimii etäyhteyden kautta luokkiensa apuopettajana.

Kun Sanna Kuusen oppilaat viime viikolla palasivat lähiopetukseen Riihimäen Harjunrinteen kouluun, Kuusi ei voinut palata heidän kanssaan.

Matematiikan- ja kemianopettaja sairastaa vaikeaa astmaa, joka vaatii kovan lääkityksen. Jokainen infektio tietää päivystysreissua.

Uutinen lähiopetukseen paluusta aiheutti suurta ahdistusta ja vei yöunet.

– Olen ollut kaksi kuukautta neljän seinän sisällä lääkärireissuja lukuun ottamatta, ja yhtäkkiä minut heitettäisiin lähes 500 oppilaan kouluun.

Aamulla Kuusi soitti rehtorille, joka ohjasi tämän työterveyshuoltoon. Lääkärinlausunnon saaminen vaati yhteyden kahteen lääkäriin ja hieman ajanvarausrumbaa, mutta riskiryhmään kuuluminen oli lopulta lääketieteellisesti selvää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt vakavan covid-taudin riskiryhmät, eikä riskiryhmäluokitukseen siis riitä esimerkiksi oma arvio riskistä.

 

Kun lausunto oli saatu, Kuusi ja rehtori sopivat etätyöjärjestelystä.

Kuusen tunneille otettiin sijainen, jolla on varsinainen opettajan vastuu. Kuusi toimii etäyhteyden välityksellä eräänlaisena apuopettajana. Hän pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan oppilaiden tehtävien tekoa ja ottamaan yhteyttä luokassa olevaan opettajaan tai oppilaiden koteihin.

Arvioinnin Kuusi tekee normaaliin tapaan ja on tarvittaessa myös muiden ryhmien käytettävissä.

– Tästä on nyt lähdetty, mutta voi olla, että tätä muutetaan matkan varrella.

Riihimäellä kukin rehtori sopii toimintatavat henkilöstön kanssa tapauskohtaisesti, eikä vastaava järjestely ole automaatio. Riskiryhmiin kuuluville pyritään kuitenkin ensisijaisesti löytämään korvaavia tehtäviä.

– Onneksi minulla on esimies, jonka kanssa olen koko ajan pystynyt avoimesti puhumaan kaikesta, Kuusi kiittää.

Syksyä ennakoiden Kuusi on huolissaan niistä lapsista ja nuorista, jotka eivät oman tai läheisensä vakavan sairastumisriskin takia voi mennä kouluun. Hän ehdottaakin, että kunnissa voitaisiin saattaa yhteen oppilaita ja opettajia, jotka joutuvat pysyttelemään kotona.