Etävalintakokeisiin sopivista sovelluksista on pulaa – kokeita jouduttu suunnittelemaan pikavauhdilla

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi valintakokeiden hallinnolliset yksityiskohdat pitää viilata tarkkaan, yliopistonopettaja Jaana Toomar sanoo.

Miten löytää sovellus, jonka avulla pystytään varmistamaan, että hakija tekee valintakoetta todella itse? Kuinka estää vilppi, ja samalla järjestää kokeet sellaisiksi, että ne eivät edellytä hakijalta huippuluokan tietokonetta tai viimeisen päälle hiottuja tvt-taitoja? Millä sovelluksilla päästäisiin arvioimaan niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat koulutusalalla tärkeitä?

Tällaisten kysymysten kanssa on painiskellut soveltavan kielitieteen yliopistonopettaja Jaana Toomar, joka koordinoi laitoksensa valintakokeita Jyväskylän yliopistossa.

– Ongelmana on, että etäkokeisiin ei löydy helposti sopivia sovelluksia. Me yliopistojen opettajat otimme etäopetuksen haltuun nopeasti ja nohevasti, ja sen jälkeen monen meistä on täytynyt osallistua pikavauhdilla etävalintakokeiden järjestämiseen.

Etävalintakokeita on suunniteltu pikavauhdilla

Yliopistot päättivät vapun alla, miten kevään opiskelijavalinnat toteutetaan poikkeusoloissa. Perinteisiä valintakokeita korvattiin etänä suoritettavilla valintakokeilla, suullisilla kokeilla, palautettavilla tehtävillä ja todistusvalinnan laajentamisella.

Toomar sai hieman ennen vappua tiedon, että laitoksen aineenopettajakoulutusten soveltuvuuskokeet voidaan toteuttaa hänen valitsemallaan ohjelmalla.

Todistus painaa monen koulutusalan opiskelijavalinnassa entistä enemmän myös Jyväskylän yliopistossa. Esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoista valitaan todistuksen perusteella 80 prosenttia ja kasvatusalan yhteisen Vakava-pääsykokeen perusteella 20 prosenttia hakijoista, kun aiemmin suhdeluku on ollut 60 ja 40.

Pääsykokeiden suunnittelussa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta, sillä kokeissa on taattava hakijoiden tasapuolinen kohtelu. Jos kokeita ei järjestetä huolella, edessä voi olla valitusten suma.

– Ja hakijalle on kova juttu, saako hän opiskelupaikan vai ei.

 

Lue korkeakoulujen linjauksista:

opintopolku.fi