Palkallinen sairausloma kaikille yksityisten oppilaitosten tuntiopettajille

Tuntiopettajien aseman parantaminen on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite. Neuvottelujohtaja Eila Urpilaisen mukaan sopimusmuutokset lisäävät opettajien yhdenvertaisuutta.

Yksityisten koulujen ja oppilaitosten tuntiopettajien työoloihin saatiin parannuksia Sivistan neuvottelupöydässä. Tulos tuo esimerkiksi kaikille sivutoimisille tuntiopettajille oikeuden palkalliseen sairauspoissaoloon.

Sopimusmuutoksiin oli käytettävissä puolet yhteensä 0,5 prosentin järjestelyerästä eli 0,25 prosenttia.

Sopijaosapuolilla oli yhteinen näkemys siitä, että korotusvara käytettäisiin tuntiopettajamääräysten kehittämiseen.

 

Yksityisellä opetusalalla työskentelee viitisentuhatta sivutoimista tai vastaavassa asemassa olevaa tuntiopettajaa. Heistä varsinkin monet ovat lyhytaikaisissa työsuhteissa.

Yleissivistävien koulujen ja musiikkioppilaitosten sivutoimisten tuntiopettajien sairausajan turva on tähän asti ollut heikompi kuin muissa yksityisissä oppilaitoksissa.

– Nyt sovittiin, että myös he saavat oikeuden palkalliseen sairauspoissaoloon. Tällä on iso periaatteellinen merkitys, koska se lisää opettajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi kunta-alalla tämä oikeus oli jo kaikilla tuntiopettajilla, OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen sanoo.

 

Neuvottelutulos selkeyttää myös ammattikorkeakoulun tuntiopettajien työehtoja. Tuntiopettajia koskevat määräykset saatiin sisällytetyksi ammattikorkeakoulujen liitteeseen.

– Nyt on siis valtakunnallisesti määrätty esimerkiksi tuntiopettajien minimipalkasta ja työajasta. Aiemmin työehdoista sovittiin ammattikorkeakouluissa talokohtaisesti, Urpilainen kertoo.

Tuntipalkan määräytyminen muuttui kaikkien oppilaitosten tuntiopettajilla. Esimerkiksi vuosityöaikaa noudattavissa ammatillisissa oppilaitoksissa tuntiopettajan palkkio määräytyy jatkossa samoin perustein kuin muidenkin opettajien tuntipalkka näissä oppilaitoksissa.

– Erityisen paljon tuntiopettajia on musiikkioppilaitoksissa. Heidän työehtojaan pitäisi saada lähemmäksi toimenhaltijoiden työehtoja, mutta siinä on vielä paljon tekemistä. Tällä kertaa saatiin aikaan vasta pieni muutos palkkaeron kaventamiseksi, Urpilainen toteaa.

OAJ:n hallitus hyväksyi yksityisen opetusalan neuvottelutuloksen 16.11. Tuntiopettajapakettia valmisteltiin yhteisessä työryhmässä. Muut työehtosopimuksen osapuolet ovat JHL ja Jyty sekä Sivistystyönantajat.

 

Kolme parannusta yksityisen opetusalan tuntiopettajille 1.1.2022

  1. Kaikki tuntiopettajat saavat oikeuden palkalliseen sairauslomaan.
  2. Tuntiopettajamääräykset ulotetaan koskemaan myös ammattikorkeakoulujen opettajia.
  3. Tuntipalkka määräytyy tuntiopettajilla vastedes samoin perustein kuin muilla opettajilla vuosityöaikaa noudattavissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.