Opettajaopiskelijoiden toiveet neuvottelupöytään: ”Perehdytys on edellytys kehittymiselle ja jaksamiselle”

Opettajaksi opiskelevien liiton Soolin uudet hallituksen jäsenet toivovat, että heillä on valmistuttuaan vahvat yhteistyötaidot. Seuraavalle neuvottelukierrokselle he lähettävät viestin perehdyttämisen ja täydennyskoulutuksen tärkeydestä.

Neuvottelut opettajien uusista virka- ja työehtosopimuksista ovat taas edessä. OAJ:n tavoitteita on valmisteltu keväästä saakka järjestön tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa tupassa. Syksyn aikana tavoitteita hiotaan tarkemmiksi ja lopulta niistä päättää OAJ:n hallitus.

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo, että neuvottelutavoitteiden valmistelussa otetaan huomioon myös valmistumassa olevien opiskelijoiden toiveita. Nuorten tavoin OAJ näkee tärkeänä, että uusien opettajien perehdyttämistä pitää parantaa. Se ei tällä hetkellä ole riittävää.

− Esimerkiksi työsuhteen alkaminen heti elokuun alusta on meille iso asia ja pidämme sitä esillä kaiken aikaa, Lindroos sanoo.

Lisää kulttuurikokemuksia kaikille

Joona Koivisto, musiikkikasvatuksen ja englannin opettajaopiskelija

Taito- ja taideaineiden merkitys pitää muistaa opettajankoulutuksessa jatkossakin. Kulttuurikasvatuksen resursseja ja kulttuurikokemuksia, kuten vaikkapa teatterikäyntejä pitää lisätä.

Jokaiselle nuorelle pitää tarjota mahdollisuus saada kulttuurikasvatusta riippumatta opinahjosta.

Kulttuuri lisää hyvinvointia. Se palkitsee niin kasvattajat kuin nuoretkin, jos ei heti niin ainakin tulevaisuudessa.

Mahdollisuuksia yhteisopettajuuteen

Waltteri Immonen, erityispedagogiikan opiskelija

Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta siihen, miten inkluusio saadaan toteutettua. Koulutuksen tarve ei ole uusi tai yllättävä. Onkin mietittävä, miten kaikille opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta ja miten saadaan hyödynnettyä kouluissa jo olevaa tietotaitoa.

Tarvitsemme enemmän mahdollisuuksia yhteisopettajuuteen. Tämä edellyttää myös lisää yhteistä suunnitteluaikaa laaja-alaisille erityisopettajille. Tällöin esimerkiksi aineen- ja erityisopettaja voisivat hyödyntää toistensa osaamista.

Tutorit avuksi alkuun

Asser Kakko, fysiikan ja matematiikan opettajaopiskelija

Uuden opettajan perehdytys on saatava sille tasolle, jolla se on ollut aikaisemmin. Se on edellytys opettajan ammatilliselle kehittymiselle ja työssäjaksamiselle.

Norjassa jokaisella opettajalla on uudessa työsuhteessa tutoropettaja kahden ensimmäisen vuoden ajan. Meillä perehdytystä ei ole vaadittu, vaikka se tarjoaisi keinoja vahvistaa henkistä hyvinvointia ensimmäisinä työvuosina, jotka ovat opettajalle usein henkisesti kaikkein raskaimmat.

Ajoissa uuteen lukuvuoteen

Nea Hakala, luokanopettajaopiskelija

Palkallinen suunnitteluaika varsinkin uuden työsuhteen alussa on opettajalle välttämätöntä. Uudella opettajalla pitää olla aikaa tutustua uuteen kouluun, kollegoihin ja oppilaisiin ennen lukuvuoden alkua.

Uuteen työpaikkaan ei voi mennä kylmiltään ilman mitään pohjia. Jos uudella opettajalla ei ole mahdollisuutta suunnitella opetustaan ajoissa, opettamisesta tulee työlästä ja opetuksen taso laskee.